Citat om samhället

Citat om samhället, tankar, aforismer, ordspråk

#994 John-F-Kennedy

Om ett fritt samhälle inte kan hjälpa de många fattiga, kan det inte heller hjälpa de få rika. .

#1002 John-F-Kennedy

Om ett fritt samhälle inte kan hjälpa de många som är fattiga, kan man spara aldrig de få som är rika .

#1160 Tage-Danielsson

Grundvalen för det svenska samhället är ibland ekonomi: ibland går det, ibland går det inte alls. .

#1250 Upton-Sinclair

Krediten är ekonomins blod. Makten över krediten är makten över hela samhället. .

#1952 Lord-Thomas-Babington-Macaulay

Samhället går stadigt framåt i takt med vetandet. Svansen är nu där huvudet var för några generationer sedan. Men det är alltjämt samma avstånd mellan huvud och svans. .

#1961 Honoré-Gabriel-de-Riqueti-de-Mirabeau

Jag vet bara tre sätt att existera i samhället; man måste vara tiggare, tjuv eller daglönare. .

#4368 Norsk-Ordtak

Kläder skapar folk. Nakna människor har lite eller inget inflytande i samhället .

#6406 Arthur-Schnitzler

När hatet blir feghet går det förklätt omkring i samhället och kallar sig rättfärdighet. .

#6408 Georges-Sorel

Hat kan åstadkomma förvirring och oreda, krossa samhällelig organisation, störta ett land i blodiga revolutioner, men det skapar ingenting. .

#7064 Aldous-Huxley

Det är inte filosoferna utan filatelisterna som är samhällets grundpelare. .

#7437 Harvey-Scott

Man känner ofta ett samhälle bättre på dess avfall än på dess moral. .

#7591 Henrik-Cavling

Ni förstår, unge man, att som journalist gäller det att både vara vän med samhällets toppar och kamrat med uteliggarna. .

#7813 Nicolas-Sébastien-Roch-de-Chamfort

Samhället består av två klasser. Den ena har mer mat än aptit, den andra mer aptit än mat. .

#8422 August-Strindberg

Vad är samhället? En samlevnadsform som utvecklat sig under inverkan av överklassens syfte att hålla underklassen under sig. .

#8455 Rogers-Williams

Medelklass kallas den del av samhället som trampas på uppifrån och knuffas på nedifrån. .

#9544 Truman

I perioder när det inte finns någon ledning står samhället stilla. Framsteg uppstår när djärva, dugliga ledare griper möjligheten att ändra förhållandena till det bättre. Harry S. .

#9643 Clarence-B-Randall

Det finns ingen annan grupp i samhället som bidrar så lite till en sund politisk opinion som affärsmannaskrået. .

#10237 Uffe-Ellemann-Jensen

I det kapitalistiska samhället utnyttjar den ena människan den andra. I det socialistiska samhället är det precis tvärtom. .

#10250 John-Kenneth-Galbraith

I det välmående samhället finns det ingen skillnad på lyx och nödvändighet. .

#10564 Henrik-Ibsen

Mitt enkla hem är också ett litet samhälle, herr konsul. .

#10617 Terence-Trent-d´Arby

Samhället kan uppdelas i två stora grupper av människor; de som har mer middag än aptit och de som har mer aptit än middag. .

#10924 Rebecca-West

Det skådespel som avspeglar vårt samhälle är "Kung Lear". Alla vill älska och ingen vet hur man gör det. .

#11529 Casey-Miller

Alla språk återspeglar det samhälle i vilket det utvecklats. .

#12224 Alexis-de-Tocqueville

Värdet på ett demokratiskt samhälle kan mätas i kvaliteten på det som görs av enskilda individer. .

#12702 Erik-Skinhøj

Pressen är samhällets spegel, en smaklös blandning av idealism och prostitution. .

#12721 Walter-Lippmann

En fri press är inget privilegium utan en organisk nödvändighet i ett stort samhälle. .

#13574 Hannah-Arendt

I ett samhälle som i det stora hela är fientligt mot judarna - och den situationen har existerat i alla länder där judar har levt ända fram till det tjugonde århundradet - är det möjligt att assimileras enbart genom att assimilera antisemitismen. .

#13911 Norbert-Leser

Salt och socialism är oumbärliga som tillsats och krydda, i maten och i samhället. Men de lämpar sig bara som ett komplement, inte som en ersättning för grundämnena. .

#14535 Arthur-Hays-Sulzberger

Förr talade man om "industrisamhället". Nu talas det om "informationssamhället". Det vore trevligt om vi senare kunde få ett "människosamhälle." .

#14935 Mary-Wollstonecraft-Shelley

Samma styrka i karaktär som gör en man till en våghalsad brottsling bör vändas till användbar i samhället, om det samhället varit organiserat. .

#15065 Cyrus-Vance

Det säkraste sättet att bekämpa terrorismen är att göra våra samhällen rättfärdigare. .

#16012 Nathan-Rosenberg

Uppfattningen av fattigdom som moraliskt otillåtet i ett rikt samhälle, var tvunget att invänta begynnelsen av ett rikt samhälle. .

#16446 Tony-Blair

Samhället fungerar genom att man kombinerar möjligheter med ansvar. .

#16450 Albert-Camus

Varje samhälle har de skurkar det förtjänar. .

#16905 Henrik-Ibsen

Ett statssamhälle kan tillintetgöras men inte en nation. .

#17563 Pierre-Joseph-Proudhon

Kommunism är ett samhälle där var och en arbetar efter sin egen förmåga och erhåller efter sina behov. .

#17564 Pierre-Joseph-Proudhon

kommunism är ett samhälle där var och en arbetar efter sin egna förmåga och får enligt sina behov .

#17675 Ralph-Nader

Ett rättvisare samhälle kräver mindre barmhärtighet/välgörenhet? .

#17981 Harry-S-Truman

I perioder när det inte finns någon ledning står samhället stilla. Framsteg uppstår när djärva, dugliga ledare griper möjligheten att ändra förhållandena till det bättre. .

#18405 Albert-Einstein-

samhälle och personlighet .

#18608 Martin-Luther-King-

Vi måste arbeta målmedvetet för att skapa ett samhälle, inte där svart män är överlägsna och andra män är sämre och vice versa, men ett samhälle där alla män kommer att leva tillsammans som bröder och respektera värdighet och värde av människans personlighet. .

#18886 Martin-Luther-King-

Jag är övertygad om att om vi ska komma på rätt sida av, måste vi som nation genomgå en radikal revolution. Vi måste snabbt börja övergången från en "sak-orienterade" samhälle till en "person som inriktat" samhälle. När och, motiv och rättigheter anses viktigare än de gigantiska trioler, materialism och militarism är oförmögna att bli erövrat. .

#18898 Martin-Luther-King-

vi som ett måste genomgå en radikal. Vi måste snabbt börja övergången från en sak orienterad till en person orienterat samhälle. När och, motiv och rättigheter anses viktigare än de gigantiska trioler rasism, militarism och utnyttjande är oförmögna att bli erövrat. .

#19547 Oscar-Wilde-

England har gjort en sak; det har uppfunnit och etablerat opinions, som är ett försök att organisera okunnighet i samhället, och att höja den till värdighet fysiskt våld. .

#19634 Oscar-Wilde-

Åh, jag älskar London samhället! Det är helt består nu av vackra idioter och lysande galningar. Precis vad samhället ska vara. .

#19663 Oscar-Wilde-

Omrörare är en uppsättning störande, inblandning människor, som kommer ner till några helt nöjd klass i samhället, och så frön av missnöje bland dem. Det är skälet till varför agitatorer är så absolut nödvändigt. Utan dem, i vår ofullständigt skick, skulle det inte finnas någon framsteg mot civilisationen. .

#19880 Jean-Paul-Sartre-

Jag vet bara en Church: det är samhället av män. .

#19990 Ambrose-Bierce-

Förbindelse, n. Staten eller tillståndet hos ett samhälle som består av en mästare, en husmor och två slavar, vilket i allt två. .

#21227 Aristoteles-

En stat är inte bara, som har en gemensam plats, som inrättats för att förhindra ömsesidig och till förmån för utbyte .... finns politiska samhället till förmån för, och inte av bara sällskap. .

#21699 Ralph-Waldo-Emerson-

I denna fördelning av funktioner, är lärd den delegerade intellekt. I den högra tillstånd, han är, man tänker. I den degenererade tillstånd, när offret i samhället, tenderar han att bli en ren tänkare, eller, ännu värre, papegojan av andra män "tänkande. .

nästa