Citat om samhället

Citat om samhället, tankar, aforismer, ordspråk

#994 John-F-Kennedy

Om ett fritt samhälle inte kan hjälpa de många fattiga, kan det inte heller hjälpa de få rika. .

#1002 John-F-Kennedy

Om ett fritt samhälle inte kan hjälpa de många som är fattiga, kan man spara aldrig de få som är rika .

#1160 Tage-Danielsson

Grundvalen för det svenska samhället är ibland ekonomi: ibland går det, ibland går det inte alls. .

#1250 Upton-Sinclair

Krediten är ekonomins blod. Makten över krediten är makten över hela samhället. .

#1952 Lord-Thomas-Babington-Macaulay

Samhället går stadigt framåt i takt med vetandet. Svansen är nu där huvudet var för några generationer sedan. Men det är alltjämt samma avstånd mellan huvud och svans. .

#1961 Honoré-Gabriel-de-Riqueti-de-Mirabeau

Jag vet bara tre sätt att existera i samhället; man måste vara tiggare, tjuv eller daglönare. .

#4368 Norsk-Ordtak

Kläder skapar folk. Nakna människor har lite eller inget inflytande i samhället .

#6406 Arthur-Schnitzler

När hatet blir feghet går det förklätt omkring i samhället och kallar sig rättfärdighet. .

#6408 Georges-Sorel

Hat kan åstadkomma förvirring och oreda, krossa samhällelig organisation, störta ett land i blodiga revolutioner, men det skapar ingenting. .

#7064 Aldous-Huxley

Det är inte filosoferna utan filatelisterna som är samhällets grundpelare. .

#7437 Harvey-Scott

Man känner ofta ett samhälle bättre på dess avfall än på dess moral. .

#7591 Henrik-Cavling

Ni förstår, unge man, att som journalist gäller det att både vara vän med samhällets toppar och kamrat med uteliggarna. .

#7813 Nicolas-Sébastien-Roch-de-Chamfort

Samhället består av två klasser. Den ena har mer mat än aptit, den andra mer aptit än mat. .

#8422 August-Strindberg

Vad är samhället? En samlevnadsform som utvecklat sig under inverkan av överklassens syfte att hålla underklassen under sig. .

#8455 Rogers-Williams

Medelklass kallas den del av samhället som trampas på uppifrån och knuffas på nedifrån. .

#9544 Truman

I perioder när det inte finns någon ledning står samhället stilla. Framsteg uppstår när djärva, dugliga ledare griper möjligheten att ändra förhållandena till det bättre. Harry S. .

#9643 Clarence-B-Randall

Det finns ingen annan grupp i samhället som bidrar så lite till en sund politisk opinion som affärsmannaskrået. .

#10237 Uffe-Ellemann-Jensen

I det kapitalistiska samhället utnyttjar den ena människan den andra. I det socialistiska samhället är det precis tvärtom. .

#10250 John-Kenneth-Galbraith

I det välmående samhället finns det ingen skillnad på lyx och nödvändighet. .

#10564 Henrik-Ibsen

Mitt enkla hem är också ett litet samhälle, herr konsul. .

#10617 Terence-Trent-d´Arby

Samhället kan uppdelas i två stora grupper av människor; de som har mer middag än aptit och de som har mer aptit än middag. .

#10924 Rebecca-West

Det skådespel som avspeglar vårt samhälle är "Kung Lear". Alla vill älska och ingen vet hur man gör det. .

#11529 Casey-Miller

Alla språk återspeglar det samhälle i vilket det utvecklats. .

#12224 Alexis-de-Tocqueville

Värdet på ett demokratiskt samhälle kan mätas i kvaliteten på det som görs av enskilda individer. .

#12702 Erik-Skinhøj

Pressen är samhällets spegel, en smaklös blandning av idealism och prostitution. .

#12721 Walter-Lippmann

En fri press är inget privilegium utan en organisk nödvändighet i ett stort samhälle. .

#13574 Hannah-Arendt

I ett samhälle som i det stora hela är fientligt mot judarna - och den situationen har existerat i alla länder där judar har levt ända fram till det tjugonde århundradet - är det möjligt att assimileras enbart genom att assimilera antisemitismen. .

#13911 Norbert-Leser

Salt och socialism är oumbärliga som tillsats och krydda, i maten och i samhället. Men de lämpar sig bara som ett komplement, inte som en ersättning för grundämnena. .

#14535 Arthur-Hays-Sulzberger

Förr talade man om "industrisamhället". Nu talas det om "informationssamhället". Det vore trevligt om vi senare kunde få ett "människosamhälle." .

#14935 Mary-Wollstonecraft-Shelley

Samma styrka i karaktär som gör en man till en våghalsad brottsling bör vändas till användbar i samhället, om det samhället varit organiserat. .

nästa