John-Kenneth-Galbraith citat

Här kan du hitta och ladda ner citat John-Kenneth-Galbraith

John-Kenneth-Galbraith citationstecken, tankar, aforismer, ord, förklaringar

#1007 John-Kenneth-Galbraith

Politiken är inte det möjligas konst. Dess uppgift är att välja mellan det omöjliga och det obehagliga. .

#1008 John-Kenneth-Galbraith

Konferenser är absolut nödvändiga, om du inte vill ha någonting gjort. .

#1009 John-Kenneth-Galbraith

Ingenting är så bra i politiken som ett kort minne. .

#1011 John-Kenneth-Galbraith

Den som har sagt fyra gånger att han absolut inte tänker avgå kommer troligen att göra det. .

#1217 John-Kenneth-Galbraith

Vid sidan av kärleken är pengarna människans största glädjekälla, vid sidan av döden är de den största orsaken till sorg och bekymmer. .

#1219 John-Kenneth-Galbraith

Pengar skiljer sig från bilar, älskarinnor och cancer genom att vara lika viktiga för den som har tillräckligt som för den som inte har något alls. .

#1220 John-Kenneth-Galbraith

Jag har alltid trott att det var ekonomens första plikt att förse sig själv med ett visst minimum av pengar. Det faktum att jag lyckades göra det utan större andlig möda har aldrig bekyrnrat mig. .

#2833 John-Kenneth-Galbraith

Produktionen fyller bara behov som den själv har skapat. .

#6892 John-Kenneth-Galbraith

Det finns absolut ingen standarn av skönhet. Det är just det som gör jakten på den så interessant .

#8565 John-Kenneth-Galbraith

Jag har alltid trott att det var ekonomens första plikt att förse sig själv med ett visst minimum av pengar. Det faktum att jag lyckades göra det utan större andlig möda har aldrig bekymrat mig. .

#8569 John-Kenneth-Galbraith

Inom ekonomi är det mycket, mycket bättre att ha rätt än att vara konsekvent. .

#10250 John-Kenneth-Galbraith

I det välmående samhället finns det ingen skillnad på lyx och nödvändighet. .

#12028 John-Kenneth-Galbraith

Sammanträden är oumbärliga när du inte vill få någonting gjort. .

#12666 John-Kenneth-Galbraith

Den lyckligaste tiden i en människas tid är efter den första skilsmässan .

#16911 John-Kenneth-Galbraith

Det är mycket bättre att vara fast förankrad i nonsens än att bege sig ut på tänkandets farliga hav. .

John-Kenneth-Galbraith citat , citaten John-Kenneth-Galbraith, citaten John-Kenneth-Galbraith

nästa