Citat om vänskap

Citat om vänskap, tankar, aforismer, ordspråk

#1079 Edouard-Herriot

Vänskap mellan politiker är knappast tänkbar. I vart fall inte om de tillhör samma parti. .

#2471 Francis-Bacon

Det finns föga vänskap här i världen, och minst av allt mellan likar. .

#2650 Svenskt-ordspråk

Vänskap mångdubblar gäldjen och delar sorgen. .

#3157 Frithiof-Brandt

I vänskap som ebbat ut ligger det ofta mer smärta än i vänskap som plötsligt brutits. .

#3173 Jules-Renard

Det finns inga vänner, det finns bara ögonblick av vänskap. .

#3190 Charles-Caleb-Colton

Sann vänskap är som god hälsa - man förstår inte värdet av den förrän man förlorat den. .

#3195 Antoine-de-Rivaroli

Vänskap mellan kvinnor är bara ett uppskjutande av fientligheter. .

#3198 Charles-de-Montesquieu

Vänskapen är ett kontrakt där vi förbinder oss att göra någon små tjänster mot att han gör oss stora. .

#3209 Blaise-Pascal

Få vänskapen skulle bestå om båda parter visste vad vännen sade om dem i den andres frånvaro, till och med när han talade ärligt och balanserat. .

#3219 Publilius-Syrus

En vänskap som upphör har aldrig börjat. .

#3220 Marcus-Tullius-Cicero

Vänskap är oändligt mycket bättre än vänlighet. .

#3226 Ordspråk-från-Tyskland

Världen behöver mer, mycket mer, av verklig vänskap. .

#3227 Ordspråk-från-Tyskland

Vänskap är en platta, som kräver flitig bevattning. .

#3228 Ordspråk-från-USA

Vänskap är en planta, som kräver flitig bevattning. .

#3237 Mikal-Rode

Ovänskapen är alltid uppriktig, men vänskapen är inte alltid lika redlig. .

#3247 Karl-X-Gustav

Lappad vänskap blir sällan hel. .

#3250 Willie-Pep

Hellre fiendskap med den kloke än vänskap med den dumme. .

#3319 Rasp

Vin är som gammal vänskap; ju äldre desto starkare. .

#3876 Muhammad-Ali

Vänskap är det svåraste i världen att förklara. Det är inte något du lär dig i skolan. Men om du inte har lärt dig meningen med vänskap, så har du egentligen inte lärt dig något alls .

#3877 Nora-Ephron

Ingen man kan vara vän med en kvinna som han finner tilldragande. Han kommer alltid önska att få ha sex med henne. De sexuella spänningarna kommer alltid att finnas där. Vänskapen är dömd att förlora, och det är slutet på historien. .

#3879 Stein-Mehren

Vad söker jag i vänskapen? Nästan ingenting och likväl mer än jag kan finna ensam .

#3881 David-Storey

Kärnan i äkta vänskap är att tillåta varandra små felsteg. .

#3882 David-Storey

Äkta vänskap är att tillåta varandra små felsteg .

#3889 André-Bjerke

Ett par blev de aldrig; men världen förskönas av vänskap när stenen och vindpusten möts ... .

#3891 Francis-Bacon

Den värsta ensamheten är att helt sakna sann vänskap. .

#3892 Francis-Bacon

Det är olika värden i vänskap, och minst lika i mängd. .

#4712 Alexis-de-Tocqueville

I politiken är ett gemensamt hat nästan alltid grundvalen för vänskap. .

#6002 Ordspråk-från-Grekland

Hos människan har jag länge sökt sann vänskap, men förgäves. Till sist fann jag den hos min hund. Människa! Rodna av skam! .

#6511 Oscar-Wilde

Skratt är en god början på en vänskap och den bästa avslutningen. .

#7265 Brasilianskt-ordspråk

Bekantskap: en grad av vänskap som kallas avlägsen när den andra parten är fattig och okänd men intim när han är rik och berömd. .

#7914 Saki

Offer på vänskapens altare tyckte hon var något mycket vackert, så länge ingen begärde att hon själv skulle ställa upp. .

#8754 Mert-Lepik

Det motsatta till vänskap är avundsjuka. Avundsjuka är att vilja vara en annan. .

#9639 Ordspråk-från-Ryssland

I affärer finns ingen vänskap. .

#10224 Calouste-Gulbenkian

Vänskap i oljebranschen är en hal historia. .

#10486 Aristoteles

Vänskap är en enda själ som bor i två kroppar. .

#11166 Rabbi-Nachman

Egentligen är det märkligt att människorna visar varandra tänderna som tecken på vänskap. .

#11293 Charlotte-Carpenter

Julen är mer, mycket mer än ljussken och glädje; Den är den sköna vänskapens anda som lyser upp hela året. Den är omtänksamhet och vänlighet, den är hoppet som återföds, för fred, för förståelse, och för välvilja till alla människor! .

#13389 Charles-de-Montesquieu

Vänskap är ett arrangemang varigenom vi utbyter små tjänster mot stora. .

#16506 Publilius-Syrus

En vänskap som kan ta slut har egentligen aldrig börjat. .

#16509 Aristoteles

Vänskap består av en själ i två kroppar. .

#16510 Aristoteles

Tanken om att bli vänner kan slå en snabbt, men vänskap är en sakta mognande frukt! .

#16511 Buddha

Vänskap är den enda boten mot hat och den enda garantin för fred. .

#16514 Francis-Scott-Fitzgerald

Låt oss lära oss att visa vänskap för en man när han lever, inte efter han har dött. .

#16516 Kahlil-Gibran

Vänskap är alltid ett vackert ansvar, inte en möjlighet. .

#16517 Oscar-Wilde

en bekantskap som inleds med en komplimang kommer med säkerhet utvecklas till äkta vänskap. .

#17548 Friedrich-Wilhelm-Nietzsche

Den bästa vännen kommer antagligen att få den bästa frun, för ett gott äktenskap är grundat i vänskap. .

#18657 Martin-Luther-King-

Tredje vi får inte försöka att besegra eller förnedra fienden utan att vinna sin vänskap och förståelse. Ibland har vi möjlighet att förnedra vår värsta fiende. Oundvikligen, hans svaga stunder kommer och vi kan dragkraft i hans sida spjutet av nederlag. Men detta får vi inte göra. Varje ord och handling måste bidra till en överenskommelse med fienden och frige de stora reservoarer av goodwill som har blockerats av ogenomträngliga murar av hat. .

#18864 Martin-Luther-King-

Jag vädjar till er denna eftermiddag när vi går vidare: förblir fast beslutna att ickevåld. Vårt mål får aldrig vara att besegra eller förödmjuka den vite mannen, men att vinna sin vänskap och förståelse. Vi måste komma att se att slutet vi söker är ett samhälle i fred med sig själv, ett samhälle som kan leva med sitt samvete. Och det blir en dag inte av den vite mannen, inte av den svarta mannen. Det kommer att vara den dag då man som människa. .

#19933 Ambrose-Bierce-

bekant, n. En person som vi känner väl tillräckligt för att låna från, men inte tillräckligt bra för att låna ut till. En viss grad av vänskap som kallas lätt när dess syfte är dålig eller oklar, och intim när han är rik eller berömd .

#21208 Aristoteles-

När människor är vänner, de har inget behov av rättvisa, men när de är bara, de behöver vänskap dessutom. .

nästa