Citat om vänskap

Citat om vänskap, tankar, aforismer, ordspråk

#1079 Edouard-Herriot

Vänskap mellan politiker är knappast tänkbar. I vart fall inte om de tillhör samma parti. .

#2471 Francis-Bacon

Det finns föga vänskap här i världen, och minst av allt mellan likar. .

#2650 Svenskt-ordspråk

Vänskap mångdubblar gäldjen och delar sorgen. .

#3157 Frithiof-Brandt

I vänskap som ebbat ut ligger det ofta mer smärta än i vänskap som plötsligt brutits. .

#3173 Jules-Renard

Det finns inga vänner, det finns bara ögonblick av vänskap. .

#3190 Charles-Caleb-Colton

Sann vänskap är som god hälsa - man förstår inte värdet av den förrän man förlorat den. .

#3195 Antoine-de-Rivaroli

Vänskap mellan kvinnor är bara ett uppskjutande av fientligheter. .

#3198 Charles-de-Montesquieu

Vänskapen är ett kontrakt där vi förbinder oss att göra någon små tjänster mot att han gör oss stora. .

#3209 Blaise-Pascal

Få vänskapen skulle bestå om båda parter visste vad vännen sade om dem i den andres frånvaro, till och med när han talade ärligt och balanserat. .

#3219 Publilius-Syrus

En vänskap som upphör har aldrig börjat. .

#3220 Marcus-Tullius-Cicero

Vänskap är oändligt mycket bättre än vänlighet. .

#3226 Ordspråk-från-Tyskland

Världen behöver mer, mycket mer, av verklig vänskap. .

#3227 Ordspråk-från-Tyskland

Vänskap är en platta, som kräver flitig bevattning. .

#3228 Ordspråk-från-USA

Vänskap är en planta, som kräver flitig bevattning. .

#3237 Mikal-Rode

Ovänskapen är alltid uppriktig, men vänskapen är inte alltid lika redlig. .

#3247 Karl-X-Gustav

Lappad vänskap blir sällan hel. .

#3250 Willie-Pep

Hellre fiendskap med den kloke än vänskap med den dumme. .

#3319 Rasp

Vin är som gammal vänskap; ju äldre desto starkare. .

#3876 Muhammad-Ali

Vänskap är det svåraste i världen att förklara. Det är inte något du lär dig i skolan. Men om du inte har lärt dig meningen med vänskap, så har du egentligen inte lärt dig något alls .

#3877 Nora-Ephron

Ingen man kan vara vän med en kvinna som han finner tilldragande. Han kommer alltid önska att få ha sex med henne. De sexuella spänningarna kommer alltid att finnas där. Vänskapen är dömd att förlora, och det är slutet på historien. .

#3879 Stein-Mehren

Vad söker jag i vänskapen? Nästan ingenting och likväl mer än jag kan finna ensam .

#3881 David-Storey

Kärnan i äkta vänskap är att tillåta varandra små felsteg. .

#3882 David-Storey

Äkta vänskap är att tillåta varandra små felsteg .

#3889 André-Bjerke

Ett par blev de aldrig; men världen förskönas av vänskap när stenen och vindpusten möts ... .

#3891 Francis-Bacon

Den värsta ensamheten är att helt sakna sann vänskap. .

#3892 Francis-Bacon

Det är olika värden i vänskap, och minst lika i mängd. .

#4712 Alexis-de-Tocqueville

I politiken är ett gemensamt hat nästan alltid grundvalen för vänskap. .

#6002 Ordspråk-från-Grekland

Hos människan har jag länge sökt sann vänskap, men förgäves. Till sist fann jag den hos min hund. Människa! Rodna av skam! .

#6511 Oscar-Wilde

Skratt är en god början på en vänskap och den bästa avslutningen. .

#7265 Brasilianskt-ordspråk

Bekantskap: en grad av vänskap som kallas avlägsen när den andra parten är fattig och okänd men intim när han är rik och berömd. .

nästa