Citat om framgång

Citat om framgång, tankar, aforismer, ordspråk

#356 Simone-de-Beauvoir

Även när en kvinna är en högt uppsatt chef eller en framgångsrik kirurg sköter hon fortfarande hushållet. .

#1046 Konrad-Adenauer

Det finns två sätt att få politisk framgång. Antingen anpassar man sig, eller så ger man efter. .

#1097 Theodore-Roosevelt

Den mest framgångsrike politikern är den som oftast och mest högljutt säger det som alla tänker. .

#1680 Rolf-Zetterlund

Det finns inga järnvägar till framgång. .

#1973 Blaise-Pascal

Det är inte naturligt för människan att ha evig framgång. Också människan behöver ebb och flod. .

#2452 Dalai-Lama

Bedöm din framgång efter vad du var tvungen att ge upp för att få den. .

#2611 Aristoteles

Bästa metoden att nå framgång är att gå på tårna. Andras tår. .

#3175 Oscar-Wilde

Vem som helst kan hysa medkänsla med en vän i hans lidanden, men det fordras en verkligt fin natur för att sympatisera med en vän som har framgång. .

#3797 Madame-de-Staël

Över varje mans framgång hos en kvinna, vem hon än må vara, har till och med hans bästa vänner en benägenhet att bli förtörnade. .

#3831 Tatjana-Sais

Män konstruerar broar och bygger järnvägar tvärs över öknar och samtidigt hävdar de med framgång att uppgiften att sy i en knapp överstiger deras förmåga. Och alltså behöver de inte sy i knappar. .

#3867 BobHope

Bakom de framgångsrikaste männen står en stark kvinna som knuffar dem framåt. .

#4292 Heywood-Broun

Män bygger broar och lägger järnvägar över öknar, och ändå kan de framgångsrikt hävda att konsten att sy i en knapp överstiger deras förmåga. .

#4462 Birger-Vikström

Endast den som har ett socialt utseende kan med verklig framgång vara asocial. .

#4559 Niccolò-Machiavelli

Inget är så svårt att genomföra, har så ringa utsikt till framgång eller är så farligt att hantera som införandet av en ny tingens ordning. .

#4583 Theodor-Heuss

Framgång är konsten att göra misstag utan att någon ser dem. .

#4676 Konrad-Adenauer

Det finns två vägar till politisk framgång. Antingen anpassar man sig eller också ger man efter. .

#6001 Ordspråk-från-Ukraina

Hund: den enda form av trädgårdsohyra som framgångsrikt kan tämjas. .

#6144 Oscar-Wilde

Vem som helst kan ha medlidande för en vän i nöd, men det krävs en verkligt ädel natur för att sympatisera med en vän i framgång .

#6149 Cyril-Northcote-Parkinson

Att ha framgång är att träffa de rätta människorna på de rätta bjudningarna vid rätt tidpunkt. .

#6150 Daphne-du-Maurier

Hos de flesta framgångsrika människor är framgången viktigare än mänskligheten. .

#6153 Hubert-H-Humphrey

Bakom varje framgångsrik man står en överraskad svärmor. .

#6155 Aristoteles-Onassis

Om du vill vinna framgång så måste du gå på tårna. Andras tår. .

#6163 Darius-Milhaud

Den stora framgången är ofta bara ett lyckligt missförstånd. .

#6171 Frank-McKinney-Hubbard

Det finns ingen hemlighet bakom framgång. Har du någonsin träffat en framgångsrik man som inte har berättat hela sin historia för dig? .

#6199 Ordspråk-från-Sverige

För att bli framgångsrik behöver man bara promenera på de gamla idéernas kyrkogård. .

#6201 Chamfort

Den raka vägen till framgång är alltid under ombyggnad. .

#6206 Fran-Lebowitz

Framgången har inte stigit mig åt huvudet. Jag har alltid varit odräglig. .

#6422 Willy-Haas

Den är framgångsrik som vet vad han inte kan. .

#6426 Henry-Louis-Mencken

Den late säger att den flitiges framgång beror på tur. .

#6427 P-G-Wodehouse

Den största nackdelen med framgång är att den retar ens vänner så ohyggligt. .

nästa