Robert-Green-Ingersoll citat

Här kan du hitta och ladda ner citat Robert-Green-Ingersoll

Robert-Green-Ingersoll citationstecken, tankar, aforismer, ord, förklaringar

#5296 Robert-Green-Ingersoll

Bibelns inspirerande påverkan är avhängig av okunnigheten hos den som läser. .

#6047 Robert-Green-Ingersoll

Skolan är den plats fär småsten blir blankpoleraade och diamanter blir matta. .

#11878 Robert-Green-Ingersoll

En god handling är den bästa bönen. .

#16668 Robert-Green-Ingersoll

När viljan sätter sig till motvärn mot fruktan, när plikten underkastar sig ödets gatlopp, när äran föraktar döden - det är heroism. .

#17372 Robert-Green-Ingersoll

Hypocrisy:a lie in action-the legacy of indecency .

Robert-Green-Ingersoll citat , citaten Robert-Green-Ingersoll, citaten Robert-Green-Ingersoll