Karl-Kraus citat

Här kan du hitta och ladda ner citat Karl-Kraus

Karl-Kraus citationstecken, tankar, aforismer, ord, förklaringar

#1090 Karl-Kraus

Agitatorns hemlighet är att göra sig lika dum som sina åhörare, så att de tror sig vara lika kloka som han. .

#1910 Karl-Kraus

En svag människa är tveksam före ett beslut, en stark människa efteråt. .

#2280 Karl-Kraus

Sanningen är en klumpig kökspiga som slår sönder porslinet medan hon diskar det. .

#2772 Karl-Kraus

Bildning är det som de flesta undervisas i, många lämnar vidare och få har. .

#2866 Karl-Kraus

Karriären är en häst som anländer till evighetens port utan ryttare. .

#3063 Karl-Kraus

Först är kriget hoppet om att det skall gå bra för en själv, sedan förväntan om att det skall gå dåligt för den andre, så tillfredsställelsen över att det inte heller går bra för den andre och till sist överraskningen över att det går dåligt för båda. .

#4139 Karl-Kraus

Nationalismen är en vattenstråle i vilken alla andra tankar förkalkas. .

#4544 Karl-Kraus

Framsteget firar en pyrrusseger över naturen. .

#4887 Karl-Kraus

Kultur är vård av ett försummat naturligt anlag. .

#5029 Karl-Kraus

En av de mest utbredda sjukdomarna är diagnosen. .

#5167 Karl-Kraus

När en donjuan förälskar sig påminner det om läkaren som blir smittad vid sjuksängen; yrkets martyrer. .

#5275 Karl-Kraus

Djävulen är optimist om han tror att han kan göra människor värre. .

#5622 Karl-Kraus

Demokrati betyder att vara var mans slav. .

#7575 Karl-Kraus

Journalister skriver därför att de inte har något att säga, och har inget att säga därför att de skriver. .

#7862 Karl-Kraus

Hur styrs världen, och hur börjar krig? Diplomater berättar lögner för joumalister och tror sedan på det de läser. .

#7863 Karl-Kraus

Diplomati är ett schackspel där folket ställs schack matt. .

#9860 Karl-Kraus

När kulturens sol står lågt kastar till och med dvärgar långa skuggor. .

#10156 Karl-Kraus

Ondskan trivs aldrig bättre än när det står ett ideal framför den. .

#10400 Karl-Kraus

Psykologin är lika onödig som bruksanvisningar på gift. .

#10401 Karl-Kraus

Psykoanalytiker är biktfäder som också vill lyssna till föräldrarnas synder. .

#10767 Karl-Kraus

Vetenskapen slår ingen bro över tänkandets avgrund. Den står bara framför den som en varningsskylt. .

#11061 Karl-Kraus

Sport är ett barn av framåtskridandet och bidrar på egen hand till familjens fördummande. .

#11321 Karl-Kraus

Demagogens hemlighet är att uppträda lika enfaldigt som sina åhörare, så att de tror att de är bättre än han. .

#11322 Karl-Kraus

Agitatorns hemlighet är att göra sig lika dum som sina anhängare, så att de tror att de är lika kloka som han. .

#13770 Karl-Kraus

Djävulen är optimist om han tror att han kan göra människorna värre. .

#14028 Karl-Kraus

Karriär: en häst som kommer fram till evighetens port utan ryttare. .

#14276 Karl-Kraus

Den kvinnliga passionen i förhållande till den manliga är som en berättelse i förhållande till ett epigram. .

#15570 Karl-Kraus

En av våra mest utbredda sjukdomar är diagnosen. .

#15708 Karl-Kraus

Hur styrs världen, och hur börjar krig? Diplomater berättar lögner för journalister och tror sedan på det de läser. .

#15805 Karl-Kraus

Djävulen är optimist, om han tror att han skulle kunna göra människorna sämre. .

#15971 Karl-Kraus

Parlamentarismen är institutionaliseringen av den politiska prostitutionen. .

#16270 Karl-Kraus

N ationalismen är en vattenstråle i vilken alla andra tankar förkalkas. .

#16409 Karl-Kraus

Dansöser har sexualiteten i benen, tenorer har den i strupen. Därför blir kvinnor besvikna på tenorerna och män på dansöserna. .

#18020 Karl-Kraus

En paradox uppstår när en för tidigt mognad insikt kolliderar med tidens meningslöshet. .

Karl-Kraus citat , citaten Karl-Kraus, citaten Karl-Kraus

nästa