Johann-Wolfgang-von-Goethe citat

Här kan du hitta och ladda ner citat Johann-Wolfgang-von-Goethe

Johann-Wolfgang-von-Goethe citationstecken, tankar, aforismer, ord, förklaringar

#1958 Johann-Wolfgang-von-Goethe

Människan: Det första samtal naturen hade med Gud. .

#2577 Johann-Wolfgang-von-Goethe

Visdom finns enbart i sanningen. .

#2578 Johann-Wolfgang-von-Goethe

Vi bör odla våra egenskaper, inte våra egenheter. .

#2579 Johann-Wolfgang-von-Goethe

Säg mig vad du skrattar åt och jag ska säga dig vem du är. .

#2580 Johann-Wolfgang-von-Goethe

Sanningen kan aldrig uttryckas i ord, den kan bara levas. .

#2581 Johann-Wolfgang-von-Goethe

Du har tagit det första steget mot visdom, då du lärt dig vara tyst .

#2582 Johann-Wolfgang-von-Goethe

Den rätte mannen är den som tar tillfället i akt. .

#2583 Johann-Wolfgang-von-Goethe

Det är otroligt skadligt för ett gott huvud att sysselsätta sig med något dumt. .

#2893 Johann-Wolfgang-von-Goethe

Man är mycket illa ute om man inte hyser tilltro till läkare och ändå inte kan klara sig utan deras hjälp. .

#3194 Johann-Wolfgang-von-Goethe

Våra vänner talar om för oss vad vi kan göra, våra fiender lär oss vad vi måste göra. .

#3302 Johann-Wolfgang-von-Goethe

Öknens beduiner avlägger löfte om att inte äta fisk. .

#3503 Johann-Wolfgang-von-Goethe

Man måste kunna överblicka 6000 års historia för att förstå ögonblicket. .

#3504 Johann-Wolfgang-von-Goethe

Man måste kunna överblicka 6 000 års historia för att förstå ögonblicket. .

#4718 Johann-Wolfgang-von-Goethe

I politiken liksom på sjuklägret kastar sig människorna från den ena sidan till den andra för att ligga bättre. .

#4991 Johann-Wolfgang-von-Goethe

Det är ingen konst att bli gammal. Konsten är att härda ut med det. .

#5304 Johann-Wolfgang-von-Goethe

Det finns mycket som jag bara kan tala med Gud om. .

#5536 Johann-Wolfgang-von-Goethe

Den vackraste själavandringen är den att se sig själv återuppstå i någon annan .

#5537 Johann-Wolfgang-von-Goethe

Man borde fråga barn och fåglar hur körsbär och jordgubbar smakar .

#6049 Johann-Wolfgang-von-Goethe

Man lär sig bara något av en människa man älskar. .

#6050 Johann-Wolfgang-von-Goethe

Hypoteser är vaggvisor som läraren vyssjar sina elever till sömns med. .

#6227 Johann-Wolfgang-von-Goethe

Dumhet är utan ängslan. .

#6228 Johann-Wolfgang-von-Goethe

Det finns inget värre än aktiv dumhet. .

#7113 Johann-Wolfgang-von-Goethe

Känn dig själv. Om jag kände mig själv skulle jag vilja springa bort. .

#7324 Johann-Wolfgang-von-Goethe

Erfarenheten är nästan alltid en parodi på idén. .

#7812 Johann-Wolfgang-von-Goethe

Skarpsinnigheten överger sällan snillrika män när de har fel. .

#8536 Johann-Wolfgang-von-Goethe

Matematiker är som människor från Frankrike; vad du än säger till dem översätter de till sitt eget språk, och därefter är det något helt annat än från början. .

#8537 Johann-Wolfgang-von-Goethe

Matematiker är som fransmän. Pratar man med dem, översätter de till sitt eget språk, och så är det plötsligt något helt annat. .

#8598 Johann-Wolfgang-von-Goethe

När två människor är helt nöjda med varandra, kan man utgå från att båda har fel. .

#8599 Johann-Wolfgang-von-Goethe

Den som inte gör något för andra, gör inte heller något för sig själv. .

#9193 Johann-Wolfgang-von-Goethe

En människa bör uträtta mer då hon blivit gammal än hon gjorde då hon var ung .

Johann-Wolfgang-von-Goethe citat , citaten Johann-Wolfgang-von-Goethe, citaten Johann-Wolfgang-von-Goethe

nästa