Alexis-de-Tocqueville citat

Här kan du hitta och ladda ner citat Alexis-de-Tocqueville

Alexis-de-Tocqueville citationstecken, tankar, aforismer, ord, förklaringar

#4712 Alexis-de-Tocqueville

I politiken är ett gemensamt hat nästan alltid grundvalen för vänskap. .

#9316 Alexis-de-Tocqueville

En revolution är som en roman: det svåraste är att skriva slutet. .

#9317 Alexis-de-Tocqueville

Det är inte alltid när förhållandena utvecklas från det dåliga till det värre som en nation griper till revolution. Det händer ofta att ett folk, som länge har funnit sig i de värsta förtryckslagar utan att klaga, nästan som om det saknade känsel, plötsligt kastar dem av sig med våld när trycket börjar lätta. .

#12224 Alexis-de-Tocqueville

Värdet på ett demokratiskt samhälle kan mätas i kvaliteten på det som görs av enskilda individer. .

#12225 Alexis-de-Tocqueville

Det finns två saker som ett demokratiskt folk alltid har svårt med - att börja ett krig och att avsluta det. .

#12865 Alexis-de-Tocqueville

Demokrati och socialism har inget gemensamt förutom ett ord, jämlikhet. Men uppmärksamma skillnaden; medan demokratin söker jämlikhet i frihet, söker socialismen jämlikhet i tvång och underdånighet. .

#12866 Alexis-de-Tocqueville

Demokrati och socialism har inget gemensamt förutom ett ord, jämlikhet. Men notera skillnaden: under det att demokratin söker jämlikhet i frihet, söker socialismen jämlikhet i begränsningar och underkastelse. .

#13383 Alexis-de-Tocqueville

För att njuta de ovärderliga fördelar som pressfriheten garanterar måste man underkasta sig de oundvikliga nackdelar som den skapar. .

#15373 Alexis-de-Tocqueville

I Amerika reser majoriteten väldiga barriärer runt åsiktsfriheten; inom dessa barriärer får en författare skriva vad han önskar, men ve om han hamnar bortom dem. .

#18114 Alexis-de-Tocqueville

Majoritetens tyranni. .

Alexis-de-Tocqueville citat , citaten Alexis-de-Tocqueville, citaten Alexis-de-Tocqueville