Citat om synd

Citat om synd, tankar, aforismer, ordspråk

#3564 Ludwig-Marcuse

Det var bättre förr, synd bara att vi inte visste det då .

#4218 Leviticus-R

En jude syndar och alla judar lider. .

#4895 Oscar-Wilde

Efter att ha spelat Chopin känner jag mig som om jag hade gråtit över synder jag aldrig har begått och sörjt över tragedier som inte är mina egna. .

#4960 Rene-Coty

Det är synd att skjuta på pianisten när pianot inte är stämt. .

#5750 Värmland

Har jag syndat i tanken, så är det bäst att synda i gärningen, synden blir lika stor, sa flickan, kröp till pojken. .

#7264 Ordspråk-från-Italien

De fattiga gör bot för de rikas synder. .

#7421 Ordspråk-från-Saxo

Synd avlar synd. .

#9127 Bertrand-Russell

Synd är geografiskt betingat. .

#9131 Kahlil-Gibran

Om vi skulle erkänna våra synder mot varanda skulle vi skratta åt varandras brist på originalitet. .

#9132 Knut-Hamsun

Synd är blott det: att göra orätt och underlåta att göra gott ... .

#9134 Rudyard-Kipling

De synder ni gör två och två, får ni betala för en och en. .

#9136 Arne-Garborg

Synden är inte något vi ska studera, synden är det vi ska hålla oss ifrån. .

#9141 Oscar-Wilde

Efter att ha spelat Chopin känns det som om jag gråtit över synder jag aldrig begått. .

#9142 Oscar-Wilde

Det finns inga synder utom dumhet. .

#9155 Publius-Ovidius-Naso

Den som tillåts synda, syndar mindre. .

#9156 Lucius-Annæus-Seneca

Att förbjuda synden,är att inbjuda till den. .

#9158 Ordspråk-från-Ryssland

Utan synd ingen frälsning. .

#9160 Molière

Syndare är vi allihopa. .

#9162 Ordspråk-från-Ryssland

Salig är den, vars synder dör med honom. .

#9165 Ordspråk-från-Norge

Hur omåttliga ter sig inte de synder vi inte har begått. .

#9167 Bibelen

Den som syndar sover icke. .

#9168 Jean-Vanier

Den som sover syndar icke. .

#9170 Legal-Maxim

Låt han som syndar onykter bli straffad nykter. .

#9196 Charles-Louis-de-Secondat-Montesquieu

Synd att det är så kort avstånd mellan att vara alltför ung och alltför gammal. .

#10314 Michael-Taylor

Jag tar på mig synden om du tar mig på dig, sade prästen till flickan. .

#10401 Karl-Kraus

Psykoanalytiker är biktfäder som också vill lyssna till föräldrarnas synder. .

#12311 Frank-Sinatra

Jag tycker synd om folk som inte dricker. När de vaknar på morgonen vet de att bättre än så kommer de inte att känna sig under resten av dagen. .

#13686 Bill-Maher

Allt som förr var en synd är nu en sjukdom. .

#14004 Alexander-Pope

Låt syndiga ungkarlar deras elende beklaga, de förtjänar allt de känner och mer. .

#15774 Theodore-Parker

Ånger är syndens plåga. .

nästa