Citat om litteratur

Citat om litteratur, tankar, aforismer, ordspråk

#2064 Roland-Barthes

Litteratur är frågan minus svaret. .

#2077 Vladimir-Nabokov

Litteratur och fjärilar är de båda ljuvligaste lidelser människan känner. .

#2078 Jacques-Tati

Klassikerutgåvor är snarare möbler än litteratur. .

#2102 Ezra-Pound

Litteratur är språk fyllt med tankar. Stor litteratur är helt enkelt språk som är laddat med tankar till det möjligas gräns. .

#2104 Aldous-Huxley

Varje mans minne är hans privata litteratur .

#2136 Karel-Capek

Klassisk litteratur är den litteratur vi inte väntar oss något nytt av. .

#2139 Klara-Johanson

Även i litteraturen är det bara de rika som har råd att spara. .

#2144 André-Gide

Det är med ädla känslor som dålig litteratur skrivs. .

#2156 Heinrich-Mann

Litteratur är social manifestation. .

#2161 Paul-Bourget

Idéerna är för litteraturen vad ljuset är för måleriet. .

#2170 Theodor-Herzl

Var kan man finna ett bättre ställe att tillbringa den farliga åldern än i litteraturen? .

#2217 Samuel-Lover

När man drabbas av litteraturklåda finns ingen bot utom att klia klådan med en penna. Om man ingen penna har antar jag att man måste klia på de sätt man kan komma på. .

#5381 Paul-Bourget

Idéerna är för litteraturen vad ljuset är för fotografen. .

#5398 Charles-Lamb

Litteratur är en dålig krycka men en utmärkt promenadkäpp. .

#5410 Latinskt-ordspråk

Vad är litteratur? Jfr engelskans "litter". .

#5426 Stig-Johansson

Vissa människors hygglighet och en del litteratur ska man inte analysera. .

#5913 Oscar-Wilde

Skillnaden mellan litteratur och journalistik består i att journalistiken är oläsbar och litteraturen oläst. .

#7580 Oscar-Wilde

Skillnaden mellan journalistik och litteratur är att joumalistiken är oläslig och litteraturen oläst. .

#7581 Matthew-Arnold

Journalistik är hastverkslitteratur. .

#13172 Frans-G-Bengtsson

Världslitteraturens mest utsökta skatter blir bara kattguld i motsats till sin älskades klotter. .

#16268 Oscar-Wilde

Skillnaden mellan journalistik och litteratur är att journalistiken är oläslig och litteraturen oläst. .

#16273 Johann-Wolfgang-von-Goethe

Litteraturens nedgång indicerar nationens nedgång. .

#16949 Robert-Storm-Petersen

Det är väldigt ofta bara ett tuppfjät mellan litteratur och makulatur. .

#17501 John-Burroughs

Den seniga delen av sinnet är så att säga mer utvecklad på vintern, den köttsliga på sommaren. Vintern har gett litteraturen ben och senor, sommaren vävnader och blod. .

#19533 Oscar-Wilde-

Oh! journalistik är oläslig, och litteratur läses inte. .

#19583 Oscar-Wilde-

Den enda länken mellan litteratur och drama återstår för oss i England i nuet är räkningen av pjäsen. .

#19747 Jean-Paul-Sartre-

Om litteraturen är inte allt, det är inte värt en enda timme någons problem. .

#25077 Samuel-Johnson-

Den rikaste författare som någonsin betade vanligaste av litteratur. .

#25334 Samuel-Johnson-

Hawkesworth sade Johnson, "Du har ett minne som skulle döma någon författare av plagiat i domstol av litteratur i världen." .

#25362 Fran§ois-Ren-©-de-Chateaubriand-

I levande litteraturen ingen människa är en kompetent domare utan verk skrivna på sitt eget språk. Jag har uttryckt min åsikt om ett antal engelska författare; det är mycket möjligt att jag kan förväxlas, att min beundran och min kritik kan lika felplacerad, och att mina slutsatser kan verka oförskämd och löjligt på den andra sidan av kanalen. .

nästa