Citat om litteratur

Citat om litteratur, tankar, aforismer, ordspråk

#2064 Roland-Barthes

Litteratur är frågan minus svaret. .

#2077 Vladimir-Nabokov

Litteratur och fjärilar är de båda ljuvligaste lidelser människan känner. .

#2078 Jacques-Tati

Klassikerutgåvor är snarare möbler än litteratur. .

#2102 Ezra-Pound

Litteratur är språk fyllt med tankar. Stor litteratur är helt enkelt språk som är laddat med tankar till det möjligas gräns. .

#2104 Aldous-Huxley

Varje mans minne är hans privata litteratur .

#2136 Karel-Capek

Klassisk litteratur är den litteratur vi inte väntar oss något nytt av. .

#2139 Klara-Johanson

Även i litteraturen är det bara de rika som har råd att spara. .

#2144 André-Gide

Det är med ädla känslor som dålig litteratur skrivs. .

#2156 Heinrich-Mann

Litteratur är social manifestation. .

#2161 Paul-Bourget

Idéerna är för litteraturen vad ljuset är för måleriet. .

#2170 Theodor-Herzl

Var kan man finna ett bättre ställe att tillbringa den farliga åldern än i litteraturen? .

#2217 Samuel-Lover

När man drabbas av litteraturklåda finns ingen bot utom att klia klådan med en penna. Om man ingen penna har antar jag att man måste klia på de sätt man kan komma på. .

#5381 Paul-Bourget

Idéerna är för litteraturen vad ljuset är för fotografen. .

#5398 Charles-Lamb

Litteratur är en dålig krycka men en utmärkt promenadkäpp. .

#5410 Latinskt-ordspråk

Vad är litteratur? Jfr engelskans "litter". .

#5426 Stig-Johansson

Vissa människors hygglighet och en del litteratur ska man inte analysera. .

#5913 Oscar-Wilde

Skillnaden mellan litteratur och journalistik består i att journalistiken är oläsbar och litteraturen oläst. .

#7580 Oscar-Wilde

Skillnaden mellan journalistik och litteratur är att joumalistiken är oläslig och litteraturen oläst. .

#7581 Matthew-Arnold

Journalistik är hastverkslitteratur. .

#13172 Frans-G-Bengtsson

Världslitteraturens mest utsökta skatter blir bara kattguld i motsats till sin älskades klotter. .

#16268 Oscar-Wilde

Skillnaden mellan journalistik och litteratur är att journalistiken är oläslig och litteraturen oläst. .

#16273 Johann-Wolfgang-von-Goethe

Litteraturens nedgång indicerar nationens nedgång. .

#16949 Robert-Storm-Petersen

Det är väldigt ofta bara ett tuppfjät mellan litteratur och makulatur. .

#17501 John-Burroughs

Den seniga delen av sinnet är så att säga mer utvecklad på vintern, den köttsliga på sommaren. Vintern har gett litteraturen ben och senor, sommaren vävnader och blod. .

#19533 Oscar-Wilde-

Oh! journalistik är oläslig, och litteratur läses inte. .

#19583 Oscar-Wilde-

Den enda länken mellan litteratur och drama återstår för oss i England i nuet är räkningen av pjäsen. .

#19747 Jean-Paul-Sartre-

Om litteraturen är inte allt, det är inte värt en enda timme någons problem. .

#25077 Samuel-Johnson-

Den rikaste författare som någonsin betade vanligaste av litteratur. .

#25334 Samuel-Johnson-

Hawkesworth sade Johnson, "Du har ett minne som skulle döma någon författare av plagiat i domstol av litteratur i världen." .

#25362 Fran§ois-Ren-©-de-Chateaubriand-

I levande litteraturen ingen människa är en kompetent domare utan verk skrivna på sitt eget språk. Jag har uttryckt min åsikt om ett antal engelska författare; det är mycket möjligt att jag kan förväxlas, att min beundran och min kritik kan lika felplacerad, och att mina slutsatser kan verka oförskämd och löjligt på den andra sidan av kanalen. .

#27416 George-W-Bush-

Jo, I''m läsa om slaget vid New Orleans just nu. Jag har en ecolectic (sic) litteraturlista. .

#29174 GK-Chesterton-

Orsaken som blockerar alla framsteg i dag är den subtila skepsis som viskar i en miljon öron att det inte är tillräckligt bra för att vara värt att förbättras. Om världen är bra att vi är revolutionärer, om världen är ond vi måste vara konservativa. Dessa essäer, meningslöst eftersom de betraktas som allvarlig litteratur, är ännu etiskt uppriktig, eftersom de syftar till att påminna män att saker och ting måste bli älskad först och förbättrade efteråt. .

#29616 TS-Eliot-

Vem har godkänt denna idé av ordning, i form av europeiskt, av engelsk litteratur, inte kommer att finna det orimligt att det förflutna bör ändras genom föreliggande lika mycket som den nuvarande styrs av det förflutna. Och poeten som är medveten om detta kommer att vara medveten om stora svårigheter och ansvar. .

#33623 Thomas-Carlyle-

Litteratur är tanken att tänka Souls. .

#35773 EM-Forster-

Vad är underbart om stor litteratur är att den förändrar man som läser den mot tillståndet för mannen som skrev, och leder till födelse i oss också den kreativa impuls. .

#35824 EM-Forster-

Det är nu bara i brev jag skriver vad jag känner: inte i litteraturen någon mer, och jag sällan säga det, eftersom jag fortsätter att försöka att vara underhållande. .

#36160 Ernest-Hemingway-

Hur enkelt att skriva litteratur skulle vara om det var endast nödvändigt att skriva på ett annat sätt vad som har välskriven. Det beror på att vi har haft sådana stora författare i det förflutna som en författare drivs långt ut förbi där han kan gå, ut till där ingen kan hjälpa honom. .

#37327 Arundhati-Roy-

Litteratur är motsatsen till en atombomb. .

#38278 Jorge-Luis-Borges-

En litteratur skiljer sig från en annan, antingen före eller efter det, inte så mycket på grund av texten som för det sätt på vilket den läses. .

#38286 Jorge-Luis-Borges-

I beslutet av litteratur, liksom i andra, det finns ingen handling som inte är kröningen av en oändlig serie av orsaker och källan till en oändlig serie av effekter. .

#38300 Jorge-Luis-Borges-

Myt är i början av litteratur, och även vid dess slut. .

#38379 Robert-Louis-Stevenson-

Svårigheten med litteraturen är inte att skriva, men att skriva vad du menar; inte att påverka läsaren, men att påverka honom precis som du vill. .

#38462 George-Santayana-

Bibeln är litteratur, inte dogm. .

#39320 John-Keats-

Genast slog det mig vilken kvalitet gick att bilda en man av prestation, särskilt i litteraturen, och som Shakespeare hade så enormt - jag menar negativ kapacitet, det vill säga när en man är i stånd att i osäkerheter, mysterier, tvivel utan irriterad når efter fakta och förnuft. .

#48596 Kommer-Cuppy-

[Fotnot] Fenicierna anställda ett alfabet av tjugoen konsonanter. De lämnade ingen litteratur. Du '' t vara litterära utan några vokaler. .

#50290 Virginia-Woolf-

Men kan vi gå till eftervärlden med en bunt lösa sidor, eller be läsarna av dessa dagar, med hela litteraturen före dem, att sålla våra enorma sophögar för våra små pärlor? Sådana är de frågor som kritikerna kan lagligt att gå till sina kamrater vid bordet, de författare och poeter. .

#50322 Virginia-Woolf-

Litteratur är översållad med vraket av män som har sinnade bortom förnuftet andras åsikter. .

#52788 Jack-Kerouac-

Litteratur är inte längre nödvändigt Undervisningen kvar. .

#53060 Aldous-Huxley-

Vad bio kan göra bättre än litteratur eller det talade dramat är att vara fantastiskt. .

#54270 James-Branch-Cabell-

Litteratur är en stor basar där kunder kommer att köpa allt utom speglar. .

nästa