Citat om klokt

Citat om klokt, tankar, aforismer, ordspråk

#454 Virginia-Woolf

En klok kvinnas största klokhet består i att inte visa sin klokhet. .

#884 Francis-Bacon

Det är omöjligt att älska och vara klok. .

#2517 Sara-Teasdale

Det är underligt hur ofta ett hjärta måste bli krossat, innan det kan bli klokt efter några år. .

#2571 Napoleon-Bonaparte

Den ende, som är klokare än vem som helst, är alla och envar. .

#2677 Svenskt-ordspråk

En nick räcker för den kloke, men dåren behöver en knytnäve. .

#2682 Ordspråk-från-Sverige

Efteråt är alla kloka. .

#2693 Grekiskt-ordspråk

Den kloke frågar inte, han minns. .

#2696 Italienskt-ordspråk

Alla vill över där staketet är som lägst. Den klokaste väntar tills alla andra har trampat ner det. .

#2755 Jean-Cocteau

Klokhet är att vara galen när omständigheterna motiverar det. .

#2765 Robert-Benchley

Den kloke tänker sig för en gång innan han talar två gånger. .

#3203 Jean-de-La-Fontaine

Ingenting är så farligt som en enfaldig vän; hellre en klok fiende. .

#5721 Norman-Mailer

Datorer är de klokaste idioter som finns. .

#6248 Japanskt-ordspråk

När dårar tränger sig fram, drar sig de kloka tillbaka. .

#6766 August-Strindberg

Jag är ställd under observation, därför att jag misstänkas vara klok. .

#7060 John-Steinbeck

Förmågan att tänka annorlunda än i går, skiljer den kloke från den mindre kloke. .

#7340 Nordisk-Ordtak

Skador gör en klok. .

#10408 August-Strindberg

Jag är under observation, för att jag anses vara för klok. .

#11579 Judiskt-ordspråk

Blygsamhet är klokhetens stängsel. .

#12446 Mark-Twain

Det är klokare att ta reda på än att anta. .

#12460 Margot-Asquith

"Allting är relativt", sade Einstein och han var ju relativt klok. .

#13046 Kristin-Mile

Efterklokhet är också klokhet. .

#13179 Robert-Herrick

Ingen kan vara både klok och förälskad. .

#13334 Voltaire

Är det inte en skam att fanatikerna har nitälskan och de kloka inte. .

#13909 Norbert-Leser

Socialismen gör klokt i att se framåt och inte bakåt för att det inte ska gå likadant för den som för Lots hustru: att bli en saltstod. .

#15782 Mary-Elizabeth-Coleridge

Endast de kloka är i besittning av ideer. .

#19597 Oscar-Wilde-

I undersökningar dåren ställa frågor som de kloka inte kan besvara. .

#21048 Aesop-

Bättre vara klokt av olyckor andra än på egen hand. .

#22243 Mark-Twain-

Som jag sakta växa klokt jag raskt växa försiktiga. .

#23315 William-Ellery-Channing-

Alla ädla entusiasm passera genom en febrig skede och blir klokare och mer lugn. .

#30514 Horace-

Den som har börjat har halvfärdigt. Våga vara klokt; Börja! .

nästa