Citat om visdom

Citat om visdom, tankar, aforismer, ordspråk

#662 Eiler-Krag

Kvinnor besitter en visdom och intuition som låter dem överblicka den värld vi lever i. Därför borde det bara sitta kvinnor i alla parlament. .

#2474 Paul-Engle

Visdom är kunskap när du inte kan blir klok .

#2489 Halldór-Laxness

Mäns visdom är en stege, kvinnans visdom är en spiraltrappa. .

#2496 Stephen-Vincent-Benet

Vi trodde, att för att vi hade makt hade vi också visdom. .

#2520 Mahatma-Gandhi

Det är oklokt att vara för säker på sin egen visdom. Det är sunt att minnas att den starkaste kan knäckas och den klokaste fela .

#2525 Marcel-Proust

Vi erhåller inte visdom; vi måste själva upptäcka den efter en resa som ingen annan kan göra åt oss eller bespara oss. .

#2527 Theodore-Roosevelt

Nio tiondedelar av all visdom består i att vara vis i tid .

#2529 David-Starr-Jordan

Visdom är att veta nästa steg, skicklighet är att veta ur man ska gå till väga, och dygd är att utföra det .

#2559 Lev-Leo-Nikolajevitsj-Tolstoj

i mycket visdom finns mycket sorg. att öka ens kunskap betyder att öka ens sorg .

#2562 Alfred-Tennyson

Kunskap kommer, men visdom består .

#2566 Henry-David-Thoreau

Det är karakteristiskt för visdom att inte göra desperata saker. .

#2572 George-Crabbe

Finns där en vilja.. Finner visdomen sin väg* .

#2573 William-Blake

Överdrifternas väg leder till visdomens palats. .

#2581 Johann-Wolfgang-von-Goethe

Du har tagit det första steget mot visdom, då du lärt dig vara tyst .

#2584 Horace-Walpole

Mysterier är träskallarnas visdom. .

#2585 Jean-Jacques-Rousseau

Vilken visdom kan du hitta som är större än vänligheten? .

#2599 John-Florio

Visdomen seglar med vinden och tiden .

#2603 Frans-av-Assisi

Gud, ge mig kraft att acceptera det jag inte kan förändra, mod till att förändra de saker jag kan och visdom nog att förstå skillnaden mellan de två. .

#2614 Aristoteles

Tvivel är visdomens början. .

#2616 Sokrates

Sann visdom är att veta vad man inte vet. .

#2617 Euripides

Smarthet är inte visdom. .

#2632 Konfucius

Genom tre metoder kan vi lära oss visdom: först, genom reflektion, viket är ädlast; andra, genom imitation, vilket är lättast; och tredje genom erfarenhet, vilken är den bittraste. .

#2652 Svenskt-ordspråk

Visdomen har långa öron och kort tunga. .

#2654 Svenskt-ordspråk

Visdom är den egenskap som hindrar oss från att hamna i situationer där vi behöver den. .

#2671 Kinesisk-Ordtak

I det vatten som är för klart finns ingen fisk, Den man som kräver för mycket har ingen visdom .

#2680 Norsk-Ordtak

En klok man talar inte om sin visdom. .

#2691 Norsk-Ordtak

Den som erkänner sin egen dårskap, är på väg mot visdom. .

#2700 Ordsprog-danske

Här gäller det att ha visdom. Låt den som har förståndet uträkna djurets tal, ty det är människans tal, och dess tal är 666. .

#2707 De-Saint-Real

visdom är för själen vad hälsa är för kroppen .

#2709 John-A-Simone-Sr

Nyckeln till visdom är att känna till alla de rätta frågorna. .

nästa