Citat om visdom

Citat om visdom, tankar, aforismer, ordspråk

#662 Eiler-Krag

Kvinnor besitter en visdom och intuition som låter dem överblicka den värld vi lever i. Därför borde det bara sitta kvinnor i alla parlament. .

#2474 Paul-Engle

Visdom är kunskap när du inte kan blir klok .

#2489 Halldór-Laxness

Mäns visdom är en stege, kvinnans visdom är en spiraltrappa. .

#2496 Stephen-Vincent-Benet

Vi trodde, att för att vi hade makt hade vi också visdom. .

#2520 Mahatma-Gandhi

Det är oklokt att vara för säker på sin egen visdom. Det är sunt att minnas att den starkaste kan knäckas och den klokaste fela .

#2525 Marcel-Proust

Vi erhåller inte visdom; vi måste själva upptäcka den efter en resa som ingen annan kan göra åt oss eller bespara oss. .

#2527 Theodore-Roosevelt

Nio tiondedelar av all visdom består i att vara vis i tid .

#2529 David-Starr-Jordan

Visdom är att veta nästa steg, skicklighet är att veta ur man ska gå till väga, och dygd är att utföra det .

#2559 Lev-Leo-Nikolajevitsj-Tolstoj

i mycket visdom finns mycket sorg. att öka ens kunskap betyder att öka ens sorg .

#2562 Alfred-Tennyson

Kunskap kommer, men visdom består .

#2566 Henry-David-Thoreau

Det är karakteristiskt för visdom att inte göra desperata saker. .

#2572 George-Crabbe

Finns där en vilja.. Finner visdomen sin väg* .

#2573 William-Blake

Överdrifternas väg leder till visdomens palats. .

#2581 Johann-Wolfgang-von-Goethe

Du har tagit det första steget mot visdom, då du lärt dig vara tyst .

#2584 Horace-Walpole

Mysterier är träskallarnas visdom. .

#2585 Jean-Jacques-Rousseau

Vilken visdom kan du hitta som är större än vänligheten? .

#2599 John-Florio

Visdomen seglar med vinden och tiden .

#2603 Frans-av-Assisi

Gud, ge mig kraft att acceptera det jag inte kan förändra, mod till att förändra de saker jag kan och visdom nog att förstå skillnaden mellan de två. .

#2614 Aristoteles

Tvivel är visdomens början. .

#2616 Sokrates

Sann visdom är att veta vad man inte vet. .

#2617 Euripides

Smarthet är inte visdom. .

#2632 Konfucius

Genom tre metoder kan vi lära oss visdom: först, genom reflektion, viket är ädlast; andra, genom imitation, vilket är lättast; och tredje genom erfarenhet, vilken är den bittraste. .

#2652 Svenskt-ordspråk

Visdomen har långa öron och kort tunga. .

#2654 Svenskt-ordspråk

Visdom är den egenskap som hindrar oss från att hamna i situationer där vi behöver den. .

#2671 Kinesisk-Ordtak

I det vatten som är för klart finns ingen fisk, Den man som kräver för mycket har ingen visdom .

#2680 Norsk-Ordtak

En klok man talar inte om sin visdom. .

#2691 Norsk-Ordtak

Den som erkänner sin egen dårskap, är på väg mot visdom. .

#2700 Ordsprog-danske

Här gäller det att ha visdom. Låt den som har förståndet uträkna djurets tal, ty det är människans tal, och dess tal är 666. .

#2707 De-Saint-Real

visdom är för själen vad hälsa är för kroppen .

#2709 John-A-Simone-Sr

Nyckeln till visdom är att känna till alla de rätta frågorna. .

#2712 Robert-Gary-Lee

Visdom är ingenting mer än läkande smärta .

#2716 Homer-J-Simpson

Visdom ljuger aldrig .

#2718 Marilyn-vos-Savant

För att få kunskap måste man studera; men för att få visdom måste man iakta. .

#2753 Thomas-Stearns-Eliot

Var är all kunskap som försvann i informationen? Var är all visdom som försvann i kunskapen? .

#2763 Hermann-Hesse

Kunskap kan kommuniceras, men inte visdom. Man kan hitta visdomen, leva för den, bli stärkt av den, göra under genom den, men man kan inte dela med sig av den eller lära ut den. .

#2771 Kahlil-Gibran

Förvirrning är början till visdom. .

#2798 Friedrich-Wilhelm-Nietzsche

Levnadsvisdom: att vara vänsäll. .

#2805 Oliver-Wendell-Holmes

Kunskapen talar gärna medan visdomen tiger. .

#5047 Ordspråk-från-Tyskland

Tandläkaren sade att mina visdomständer var utvecklingsstörda. .

#5576 Norsk-Ordtak

Gud lägger visdomsull i barnetsmunn .

#5872 Thomas-Jefferson

Jag hoppas att vår visdom kommer att växa med vår makt och lära oss att ju mindre vi använder oss av vår makt desto bättre blir det. .

#6821 Chamfort

Det finns fler dårar än visa, och även hos den vise finns det mer dårskap än visdom. .

#6984 Homer-J-Simpson

I ungdomen och skönheten är visdom väldigt sällsynt. .

#7537 Phyllis-Theroux

Misstag är en bro mellan oerfarenhet och visdom. .

#8083 Peder-Syv

Visdom lider nöd, när rätten är död .

#8170 Buddha

Meditation leder till visdom; att inte meditera leder till okunnighet. Betänk noga vad som leder dig vidare och vad som håller dig tillbaka och välj det som leder dig mot visdom. .

#9599 Johann-Wolfgang-von-Goethe

Du har tagit det första steget mot visdom, när du lärt dig hålla tyst .

#9604 Euripides

Tystnad är sann visdoms bästa svar. .

#10002 Stanislaw-Jerzy-Lec

Ordspråk motsäger sig själva. Och det är just det som är folklig visdom. .

#10431 Alexandre-Dumas-Père

all mänsklig visdom kan sammanfattas med två ord-vänta och hoppas .

nästa