Citat om sanningen

Citat om sanningen, tankar, aforismer, ordspråk

#29 Henrik-Jonsson

Allt som vi verkligen älskar är oersättligt, och allt som vi kunnat tänka oss ersätta har vi aldrig i sanning älskat. .

#155 Christian-Johansson

Sanningen är en gammal lögn som alla valt att tro på. .

#184 Shakira

Jag föredrar den hemska sanningen framför en vacker lögn. När någon säger sanningen till mig, det är då jag ger mitt hjärta. .

#346 Danny-Kaye

Kvinnor ljuger inte, men de sminkar gärna sanningen en smula. .

#353 Laurence-Olivier

Kvinnor säger sällan medvetet en osanning. Men de ger gärna Sanningen en smula makeup. .

#515 Leo-Tolstoj

När jag en gång står med ena benet i kistan skall jag säga sanningen om kvinnan, skynda mig att dra in det andra benet och stänga locket. .

#654 Yves-Montand

Kvinnor ljuger aldrig. De uppfinner på sin höjd den sanning de just behöver. .

#918 Malcolm-X

Fråga aldrig en kvinna om hennes tidigare män [relationer]. Antingen kommer hon att berätta en lögn och du skulle fortfarande inte veta sanningen, eller hon berättar sanningen och du antagligen kommer att inte ha velat höra det från början. .

#1388 Enrique-Castaldo

När kvinnor grälar kommer sanningen fram. .

#1881 Henry-Miller

Det är enfaldigt att låtsas att vi människor under ytan alla är lika. Sanningen är i själva verket att vi alla är kannibaler, mördare, förrädare, lögnare, hycklare och ryggradslösa kräk. .

#2082 Thornton-Wilder

Litteratur är instrumentering av banala sanningar. .

#2107 Pablo-Picasso

Konsten är en lögn som får oss att se sanningen. .

#2150 Gilbert-Keith-Chesterton

En av litteraturens funktioner är att göra banaliteter till sanningar. .

#2151 Gilbert-Keith-Chesterton

Det är en av litteraturens funktioner att göra banaliteter till sanningar. .

#2189 Mark-Twain

De flesta författare betraktar sanningen som deras dyrbaraste ägodel; de är därför snåla med att utnyttja den. .

#2190 Friedrich-Wilhelm-Nietzsche

Vi har konsten för att inte dö av sanningen. .

#2239 Thomas-Merton

Fred kräver mest heroiska arbete och svåraste offer. Det kräver större hjältemod än krig. Det kräver större trohet mot sanningen och en mycket mer fullkomlig renhet samvete. .

#2245 Laurence-Olivier

Kvinnor säger sällan medvetet en osanning men de sminkar gärna sanningen en smula. .

#2246 Luis-Buñuel

De flesta sanningar smakar cyankalium. .

#2247 Carl-Erik-Soya

Är det tillåtet att ljuga om ens lögn skapar glädje? Är det tillåtet att tiga med sanningen om den skapar sorg och förtvivlan? .

#2248 Pablo-Neruda

Sanningen är att det inte finns någon sanning. .

#2249 Ignazio-Silone

Man kan spärra in sanningssägarna, men inte sanningen själv. .

#2251 Stanislaw-Jerzy-Lec

Lögnen skiljer sig från sanningen enbart genom att inte vara sanning. .

#2252 Jean-Rostand

I väntan på att den skall förena finns det ingenting som söndrar så mycket som sanningen. .

#2254 Adlai-Stevenson

Jag erbjuder mina motståndare en uppgörelse: om de slutar sprida lögner om mig, så ska jag sluta berätta sanningen om dem. .

#2255 Adlai-Stevenson

Jag erbjuder mina motståndare en uppgörelse: om de slutar sprida lögner om mig så skall jag sluta berätta sanningen om dem. .

#2257 Bertolt-Brecht

Den som inte känner sanningen är bara en dumbom. Den som känner den och kallar den för en lögn är en förbrytare. .

#2258 Jean-Cocteau

Ett halvtomt glas vin är visserligen också halvfullt, men en halv lögn är ingalunda en halv sanning. .

#2259 Boris-L-Pasternak

I varje generation måste det finnas någon dåre som säger sanningen sådan han ser den. .

#2260 Niels-Bohr

Motsatsen till en sann utsaga är en felaktig utsaga. Men motsatsen till en djup sanning kan mycket väl vara en annan djup sanning. .

nästa