Citat om lidande

Citat om lidande, tankar, aforismer, ordspråk

#470 Arthur-Schnitzler

Man kan befria en kvinna från alla inbillade lidanden om man påstår att de är ålderdomskrämpor. .

#727 Oscar-Blurnenthal

Den kvinna som berättar allt för sin man förtjänar medlidande. .

#3159 André-Maurois

En blandning av beundran och medlidande är det bästa receptet för tillgivenhet. .

#3650 Luc-de-Clapiers-Vauvenargues

Förtvivlan förstorar inte bara våra lidanden utan också våra svagheter. .

#6452 Jane-Austen

Den som aldrig klagar väcker aldrig medlidande. .

#7244 Svenskt-ordspråk

Vi bör bedja att de fattiga förlåter oss vårt medlidande. .

#8899 Michel-de-Montaigne

Den som är rädd för att bli lidande, lider redan eftersom han är rädd. .

#9147 Henry-Ward-Beecher

Medlidandet botar fler synder är fördömandet. .

#9347 Tom-Stoppard

Revolution är en obetydlig förändring av lidandets riktning .

#9367 Samuel-Johnson

Ett samtal mellan unga och gamla slutar vanligen med förakt eller medlidande på ömse håll. .

#10527 Jane-Austen

Med den som aldrig klagar har man aldrig medlidande. .

#13234 Colette

Att vänta på en njutning skänker ofta mer ångest än att utstå ett lidande. .

#13351 Michel-de-Montaigne

Den som fruktar lidandet, lider redan av det han fruktar. .

#13904 Nonnan-Mailer

Socialismens funktion är att lyfta lidandet till ett högre plan. .

#14660 François-de-la-Rochefoucauld

Vi är alla starka nog att uthärda andras lidanden. .

#14683 Paulo-Coelho

Att vänta är smärtsamt. Att glömma är smärtsamt. Men att inte veta vilken utav dem man ska göra är det värsta lidandet. .

#15114 E-M-Forster

Hon ville inte säga: "Jag älskar min syster, jag måste vara hos henne i denna nödsituation." Känslan är inte som lidandet, och uttryckas på ett mer försiktigt sätt. .

#15579 George-Bernard-Shaw

Medlidande? Eländets gatsopare. .

#16386 John-Fletcher

Av alla vägar som går till en kvinnas hjärta, är medlidandet den enklaste .

#17213 Jane-Austen

Den som inte klagar väcker aldrig medlidande. .

#17290 Arthur-Schopenhauer

Medlidande är grunden för all moral. .

#17291 Lord-Byron

Medlidandets dagg är en tår. .

#17296 Rush-Limbaugh

Medlidande är inget substitut för rättvisa. .

#19838 Jean-Paul-Sartre-

Jag kommer att ta allt: tång, smält bly, klor, garrotes, allt som brinner, allt som tårar, jag vill verkligen lida. Bättre hundra bites, bättre piska, vitriol, än detta lidande i huvudet, detta spöke lidande som betar och smekningar och skadar aldrig nog. .

#19845 Jean-Paul-Sartre-

Som för mig, jag betyder: det betyder att jag behöver andras lidande att existera. En flamma. En flamma i sina hjärtan. När jag är helt ensam, jag släckt. .

#22333 Mark-Twain-

Vad offrar du känner till lidande och förtryck? Jag och mitt folk vet, men inte du. .

#26892 WH-Auden-

Om lidande de var aldrig fel, The Old Masters. .

#29429 George-Eliot-Mary-Ann-Evans-

Djup, kan obeskrivligt lidande väl kallas ett dop, en förnyelse, inledande i en ny stat. .

#29729 TS-Eliot-

Att vila i ditt eget lidande är undandragande av lidande. Vi måste lära oss att lida mer. .

#30875 Edmund-undviker-

De som har en gång berusade med makt, och har någon som helst form av arvode från det, även om men för ett år, aldrig kan gärna överge den. De kan nödlidande i mitt i all sin makt; men de kommer aldrig att se någon sak men makt för deras lättnad. .

nästa