Citat om framgång

Citat om framgång, tankar, aforismer, ordspråk

#6478 Rudolf-Platte

Framgångsrika människor är lätta att känna igen. De har blåmärken på armbågarna. .

#6480 Ulrich-Schamoni

Framgång ger säkerhet, säkerhet ger framgång. .

#6483 William-Thackeray

Egen framgång är bäst - men andras olyckor är inte heller att förakta. .

#7760 Theodore-Roosevelt

Den framgångsrikaste politikern är den som säger vad alla tänker och som säger det högst. .

#8320 Marcel-Proust

Vi ska aldrig vara rädda för att gå för långt, för bortom det väntar framgång .

#8739 Aischylos

Få människor har styrka nog till att kunna prisa en väns framgång - utan avund. .

#8830 Elizabeth-Taylor

Framgången är en utmärkt deodorant. .

#8833 Lily-Tomlin

Vägen till framgång är alltid under konstruktion .

#8836 Bobby-Unser

Framgång är när förberedelse och möjlighet möts. .

#8838 Peter-Ustinov

Framgång består ofta i konsten att hålla för sig själv det man inte vet. .

#8839 Audrey-Hepburn

Framgång är som att nå en viktig födelsedag och upptäcka att du är exakt densamma. .

#8840 Gerhard-Uhlenbruck

På framgångens höjder står också ett kors – rest för liken man gått över. .

#8844 Norman-Mailer

Straffet med framgång består i att man inte längre kan välja sin umgängeskrets. .

#8847 Elias-Canetti

Framgång är människans råttgift; väldigt få överlever den. .

#8850 Malcolm-S-Forbes

Ett fiasko är en framgång, om vi lär av den. .

#8851 Daphne-du-Maurier

Hos de flesta människor med framgång är framgången större än medmänskligheten. .

#8857 Aristoteles-Onassis

Om du vill vinna framgång måste du alltid stå på tå. Andras tår. .

#9307 Oscar-Wilde

Revolutionen är den framgångsrika strävan efter att bli kvitt en dålig regering för att upprätta en ännu sämre. .

#9515 Harry-Emerson-Fosdick

Den människa, som inte med framgång tagit itu med sig själv, ska aldrig med framgång ta itu med någon annan. .

#9555 Ronald-Reagan

En framgångsrik ledare är den som kan delegera bort allt ansvar, vända all kritik mot andra och själv ta hela äran. .

#9558 Robert-Heller

Den första myten om företagsledning är att den existerar. Den andra myten om företagsledning är att framgång har med skicklighet att göra. .

#9646 Robert-P-Vanderpoel

Den mest framgångsrike affärsmannen är den som håller fast vid det gamla precis så länge som det är bra, och hugger tag i det nya så snart det är bättre. .

#9650 Anita-Roddick

Den sanna nyckeln till framgång är att veta vilka egenskaper som gör att du sticker ut från mängden. .

#10146 Jean-Cocteau

Visst finns det något som heter tur. Hur skall vi annars kunna förklara våra ovänners framgångar. .

#10534 Jack-Cleary

En pessimist är en person som kan se det negativa i framgångar. .

#11139 Merete-von-Eyben

Mången man har sin första fru att tacka för sina framgångar och sina framgångar att tacka för sin andra fru. .

#11413 Colin-Powell

Det finns inga hemligheter för framgång. Det är resultatet av förberedelse, hårt arbete och att lära av sina misstag. .

#11955 Robert-Lembke

Många män har sin första fru att tacka för sina framgångar och sina framgångar att tacka för sin andra fru. .

#11966 Walter-Chrysler

Den verkliga hemligheten till framgång är entusiasm. .

#13849 George-Horace-Lorimer

Motgång avslöjar geniet, framgång döljer det. .

#14260 Robert-Lembke

Äkta framgång föder generositet. .

#14321 Kenneth-Clark

Alla stora civilisationer är i sina tidiga stadier baserade på framgång i krig. .

#14544 Jakob-Kronika

Många tidningars framgång kan förklaras med sambandet mellan chefredaktörens medelmåttighet och läsarnas medelmåttighet. .

#15194 Asger-Aamund

Mitt recept på ledarskap är enkelt. Man skall se till att medarbetarna får framgång. Då får man det själv också. .

#15380 Barbra-Streisand

Det är som en amerikansk tradition. Efter att han nått framgång så förändras han till det sämre. Det är löjligt. .

#15501 Walt-Alston

Se på oturen på samma sätt som du ser på framgången - Få inte panik! Gör ditt bästa och glöm konsekvenserna .

#15693 Bill-Bradley

Ambition är vägen till framgång. Ihärdighet är det som tar dig hela vägen fram. .

#16222 Emily-Dickinson

Framgången är som ett bi/ det sjunger, det stinger och på vingar försvinner. .

#16353 Marilyn-vos-Savant

Framgång uppnår vi genom att utveckla våra starka sidor, inte genom att utplåna våra svagheter. .

#16354 Marilyn-vos-Savant

Framgång uppnår vi genom att utveckla våra starka sidor - inte genom att eliminera våra svagheter. .

#16792 Mary-Kay-Ash

Hederlighet är grunden till all framgång, utan den upphör självsäkerheten och handlingskraften att existera. .

#17022 Sophocles

Framgången beror på ansträngningen. .

#17036 Vince-Lombardi

En organisations framgång är resultatet av varje individs insats tillsammans. .

#17037 Vince-Lombardi

En organisations framgång beror på den gemensamma ansträngningen hos varje individ. .

#17042 Philip-Andrew-Adams

Du behöver vara medveten om vad andra gör, applådera deras ansträngningar, erkänna deras framgångar, och uppmuntra dem i deras strävan. När vi alla hjälper varandra, vinner alla. .

#17139 Zarko-Petan

I sexualundervisningen har autodidakten störst framgång. .

#17175 Albert-Einstein

Försök inte bli en man med framgång, försök hellre att bli en man med värderingar. .

#17595 Peter-F-Drucker

Närhelst du ser en framgångsrik firma, har någon en gång fattat ett modigt beslut. .

#17915 Nicholas-Murray-Butler

Optimism är lösningen på motgångar och det är också grunden till modet och sann framgång. .

#17978 Gil-Hodges

Det finns bara två olika slags ledare. Framgångsrika ledare och före detta ledare. .

föregående nästa