Citat om tystnad

Citat om tystnad, tankar, aforismer, ordspråk

#2455 Dalai-Lama

Kom ihåg att ibland är tystnad det bästa svaret .

#4174 Pierre-Daninos

Vad är tystnad? Konversation med en engelsman. .

#4472 George-Meredith

Tal är tystnadens växelmynt. .

#7649 Franklin-P-Jones

Tystnad betyder samtycke eller en förskräcklig känsla av att ingen lyssnar. .

#7675 Roland-Alix

Konversation är den kvinnliga formen av tystnad. .

#7968 William-Dean-Howells

Han, som sover i det eviga bruset, vaknar av tystnaden. .

#9579 Charles-de-Gaulle

Inget styrker en auktoritet så som tystnad .

#9581 Charles-de-Gaulle

Inget stärker auktoritet så som tystnaden .

#9583 George-Bernard-Shaw

Tystnad - det fulländade uttrycket för förakt. .

#9585 Anatole-France

Tystnad är dårarnas vett .

#9587 Robert-Louis-Stevenson

De grymmaste lögnerna sägs ofta med tystnad .

#9588 Robert-Louis-Stevenson

De grymmaste lögnerna är oftast sagda i tystnad .

#9592 Josh-Billings

Tystnaden är svår att argumentera emot .

#9602 Blaise-Pascal

Den eviga tystnaden i det ändlösa rummet gör mig så rädd! .

#9603 William-Shakespeare

resten är tystnad .

#9605 Evripides

Var tyst - eller säg något som är värt mer än tystnad .

#11967 Ola-Hansson

Det finns skrikhalsar och bullerbasar, som blott tystnaden kan överrösta. .

#12496 Povel-Ramel

När en ensemble når det stadium då alla kan varandras vitsar och man går omkring bakom scenen i en artig tystnad; då är det dags att tacka för sig. .

#18251 Albert-Einstein-

I långa intervaller Jag har yttrat sig om offentliga frågor när de föreföll mig så illa och olyckligt att tystnad skulle ha gjort mig känna sig skyldiga till medhjälp. .

#21305 Francis-Bacon-

Tystnad är förtjänsten av en dåre. .

#21531 Cicero-

Även tystnad är inte nödvändigtvis ett erkännande, är det inte ett förnekande, heller. .

#23629 Charles-de-Gaulle-

Ingenting bygger myndighet upp som tystnad, glans av den starka och skydd av de svaga. .

#26437 Alice-äventyr-i-underland-

Den Hatter var den första att bryta tystnaden. .

#26878 WH-Auden-

stoppa alla klockor, avbröt telefon Förhindra hunden från att skälla med en saftig ben. Tystnad pianon och med dova trumma Ta fram kistan, låt de sörjande komma. .

#30095 Alfred-Lord-Tennyson-

Hela natten har rosorna hörde flöjt, violin, fagott; Hela natten har bågen jessamine stirr''d Till dansarna dansar i samklang; Till en tystnad föll med vakna fågel, och en hysch med inställningen månen. .

#31213 Erica-Jong-

tystnad är bluntest av trubbiga instrument. .

#31886 EE-Cummings-

de flock och de flyr genom åska av verkar även stjärnorna i sin tystnad säger Be. .

#31932 Ludwig-Wittgenstein-

Vad kan sägas alls kan sägas tydligt, och vad vi kan inte tala om vi måste passera över i tystnad. .

#32258 Publilius-Syrus-

Jag har ofta ångrat mitt tal, aldrig min tystnad. .

#32754 Henry-Wadsworth-Longfellow-

Den heligaste av alla helgdagar är de förs av oss i tystnad och isär; Hemligheten årsdagar i hjärtat, när hela floden känsla spill. .

nästa