Citat om vetenskap

Citat om vetenskap, tankar, aforismer, ordspråk

#303 Birgitte-Bardot

Avklädningen är en vetenskap som är sammansatt av djärvhet och måtta. .

#1047 Bertrand-Russell

Vetenskapsmännen kämpar för att göra det omöjliga möjligt. Politikerna kämpar för att göra det möjliga omöjligt. .

#1262 Kurt-Tucholsky

Nationalekonomi är när folk undrar varför de inga pengar har. Det finns flera orsaker. De finaste är de vetenskapliga. .

#2382 Louis-Bourdaloue

Lögn är också en vetenskap, sa fan när han hörde föreläsningar i Kiel. .

#2954 Mario-Marenco

I dag skulle Lasarus inte längre stiga upp. Läkarvetenskapen har gjort för stora framsteg. .

#3054 Mahatma-Gandhi

Krigsvetenskap leder till sann och oförfalskad diktatur. Det är en ynklig demokrati som är beroende av militär hjälp för att kunna existera. Militär styrka hindrar sinnets fria växt. Den kväver människans själ. .

#3410 Hannah-Arendt

Man kan inte lära sig mycket av historien, men ändå en hel del mera än av samhällsvetenskapliga teorier. .

#3450 Paul-Valéry

Historien är vetenskapen om det som inte inträffar två gånger. .

#4631 Harold-Macmillan

Politik är det möjligas konst men även det omöjligas vetenskap. .

#4709 Otto-von-Bismarck

Politik är ingen exakt vetenskap som många professorer inbillar sig, utan en konst. .

#4744 F-X-Neuwirth

Politik är en vetenskap. Andens hallickar bringar den i vanrykte. .

#7081 Albert-Einstein

Vetenskapsmannen är en dålig filosof .

#7348 Fransk-Ordtak

Erfarenhet överträffar vetenskap. .

#7366 Muhammad-Ali

Erfarenhet är vetenskapens Moder. .

#7441 David-Swing

Etik är vetenskapen om den mänskliga plikten. .

#7747 Bertrand-Russell

Vetenskapsmännen anstränger sig för att göra det omöjliga möjligt, politikerna för att göra det möjliga omöjligt. .

#8068 Loren-Eiseley

Det är ofta tragedin för en stor konstnär, liksom det är för en stor vetenskapsman, att han skrämmer den vanliga människan. .

#8427 August-Strindberg

Vad är ekonomi? En vetenskap uppfunnen av överklassen för att komma åt frukten av underklassens arbete. .

#8531 Lev-Leo-Nikolajevitsj-Tolstoj

Matematiken är den första av alla vetenskaper, och det bästa botmedlet mot all dumhet. .

#8534 Carl-Friedrich-Gauss

Matematiken är vetenskapens drottning. .

#8544 Aristoteles

De matematiska vetenskaperna uppvisar framför allt ordning, symmetri och begränsning, dessa är skönhetens största former .

#8550 Hans-Lohberger

Matematik är vetenskapen som drar de nödvändigaste slutsatserna .

#8663 Alexis-Carrel

Det bästa sättet att öka den genomsnittliga intelligensen hos vetenskapsmän, är att minska deras antal. .

#8682 Scotty-Bowman

Statistik: ett system för att framställa dina politiska förhoppningar i övertygande vetenskaplig förklädnad. .

#8683 Lars-Erik-Skovgaard

Statistik: den vetenskap som lär att om en människa står med en fot i en frysbox och med den andra på en kokplatta så har hon det i genomsnitt ganska skönt. .

#8690 Leonard-Louis-Levinsen

Statistik är den vetenskap som säger oss att om en människa står med ena foten på en värmeplatta och den andra i en frysbox så har hon det i genomsnitt ganska bra. .

#9004 Albert-Einstein

Den kosmiska religiösa erfarenheten är den starkaste och ädlaste drivkraften bakom naturvetenskaplig forskning. .

#9498 Barbara-W-Tuchman

Böcker är bärare av civilisationen. Utan böcker är historien tyst, litteraturen stum, vetenskapen förlamad, tanken och spekulationen orörliga. .

#9707 Helen-Keller

Vetenskapen må ha funnit botemedel mot de flesta åkommor, men den har inte funnit någon medicin mot den värsta av dem alla - människans apati. .

#9974 Robert-J-Courtine

Det är en avgrund mellan kokkonst och näringsvetenskap, precis som det är mellan älskogskonst och insemination. .

#10051 Friedrich-Wilhelm-Nietzsche

Det är vetenskapens uppgift att bestämma graden av felaktighet i ett påstående. .

#10052 Justus-von-Liebig

Vetenskapen blir egentligen inte intressant förrän man når till den gräns där den upphör. .

#10053 Sydney-Brenner

Vetenskapen visar aldrig upp sina misstag. De blir inlåsta i lådor och skåp. .

#10055 CP-Snow

Fornforskning: den enda vetenskap som går framåt ju mer den går bakåt. .

#10411 Hans-Lohberger

Psykologin är själens naturvetenskap. .

#10413 J-B-Holmgård

Psykologi: en vetenskap där man talar om vad alla redan vet med ord som ingen begriper. .

#10747 Jacob-Bronowski

Ingen vetenskap är immun mot att bli infekterad av politik eller maktkorruption. .

#10748 Vladimir-Nabokov

Det finns ingen vetenskap utan fantasi och ingen konst utan fakta. .

#10749 Pope-Paul-VI

Fysik ändrar inte naturen i världen den studerar, och ingen vetenskap om uppförande kan ändra människans innersta natur, även om båda vetenskaperna ger tekniker med stor makt att manipulera i båda fallen. .

#10750 Bertolt-Brecht

Ny vetenskap, ny etik. .

#10752 Helen-Keller

Vetenskapen har kanske funnit en kur mot de flesta sjukdomar, men inte läkemedlet mot den värsta av dem alla: människans apati. .

#10757 Albert-Einstein

Varje verklig vetenskapsman måste nödvändigtvis ha en religiös drivkraft. .

#10761 Albert-Einstein

Det mystiska är det mest fantastiska vi kan uppleva. Det är källan till all äkta konst och vetenskap. .

#10762 Albert-Einstein

En vetenskapsman är en man, som vet något om något, som resten av världen är ovetande om, och är ovetande om det som hela världen vet. .

#10767 Karl-Kraus

Vetenskapen slår ingen bro över tänkandets avgrund. Den står bara framför den som en varningsskylt. .

#10768 George-Bernard-Shaw

Vetenskapen löser aldrig ett problem utan att skapa tio nya. .

#10769 Mme-Marie-Curie

Jag är en av dem som tycker att vetenskap besitter stor skönhet. En vetenskapsman i sitt laboratorium är inte bara en tekniker: han är också ett barn satt framför naturliga fenomen som imponerar honom som en saga. .

#10770 Mme-Marie-Curie

Vetenskapligt arbete får inte betraktas från synpunkten av dess direkta användbarhet. Det måste göras för sig självt, för vetenskapens skönheten, och sedan finns det alltid chans att en vetenskaplig upptäckt kan komma som radium, till gagn. .

#10772 Henri-Poincare

Vetenskap är byggt på fakta, som ett hus är byggt av stenar; men en samling fakta är inte mer vetenskap än en stenhög är ett hus. .

#11796 Arthur-C-Clarke

När en ansedd men till åren kommen vetenskapsman påstår att någonting är möjligt har han nästan säkert rätt. När han säger att något är omöjligt är det mycket sannolikt att han har fel. .

nästa