Citat om vetenskap

Citat om vetenskap, tankar, aforismer, ordspråk

#303 Birgitte-Bardot

Avklädningen är en vetenskap som är sammansatt av djärvhet och måtta. .

#1047 Bertrand-Russell

Vetenskapsmännen kämpar för att göra det omöjliga möjligt. Politikerna kämpar för att göra det möjliga omöjligt. .

#1262 Kurt-Tucholsky

Nationalekonomi är när folk undrar varför de inga pengar har. Det finns flera orsaker. De finaste är de vetenskapliga. .

#2382 Louis-Bourdaloue

Lögn är också en vetenskap, sa fan när han hörde föreläsningar i Kiel. .

#2954 Mario-Marenco

I dag skulle Lasarus inte längre stiga upp. Läkarvetenskapen har gjort för stora framsteg. .

#3054 Mahatma-Gandhi

Krigsvetenskap leder till sann och oförfalskad diktatur. Det är en ynklig demokrati som är beroende av militär hjälp för att kunna existera. Militär styrka hindrar sinnets fria växt. Den kväver människans själ. .

#3410 Hannah-Arendt

Man kan inte lära sig mycket av historien, men ändå en hel del mera än av samhällsvetenskapliga teorier. .

#3450 Paul-Valéry

Historien är vetenskapen om det som inte inträffar två gånger. .

#4631 Harold-Macmillan

Politik är det möjligas konst men även det omöjligas vetenskap. .

#4709 Otto-von-Bismarck

Politik är ingen exakt vetenskap som många professorer inbillar sig, utan en konst. .

#4744 F-X-Neuwirth

Politik är en vetenskap. Andens hallickar bringar den i vanrykte. .

#7081 Albert-Einstein

Vetenskapsmannen är en dålig filosof .

#7348 Fransk-Ordtak

Erfarenhet överträffar vetenskap. .

#7366 Muhammad-Ali

Erfarenhet är vetenskapens Moder. .

#7441 David-Swing

Etik är vetenskapen om den mänskliga plikten. .

#7747 Bertrand-Russell

Vetenskapsmännen anstränger sig för att göra det omöjliga möjligt, politikerna för att göra det möjliga omöjligt. .

#8068 Loren-Eiseley

Det är ofta tragedin för en stor konstnär, liksom det är för en stor vetenskapsman, att han skrämmer den vanliga människan. .

#8427 August-Strindberg

Vad är ekonomi? En vetenskap uppfunnen av överklassen för att komma åt frukten av underklassens arbete. .

#8531 Lev-Leo-Nikolajevitsj-Tolstoj

Matematiken är den första av alla vetenskaper, och det bästa botmedlet mot all dumhet. .

#8534 Carl-Friedrich-Gauss

Matematiken är vetenskapens drottning. .

#8544 Aristoteles

De matematiska vetenskaperna uppvisar framför allt ordning, symmetri och begränsning, dessa är skönhetens största former .

#8550 Hans-Lohberger

Matematik är vetenskapen som drar de nödvändigaste slutsatserna .

#8663 Alexis-Carrel

Det bästa sättet att öka den genomsnittliga intelligensen hos vetenskapsmän, är att minska deras antal. .

#8682 Scotty-Bowman

Statistik: ett system för att framställa dina politiska förhoppningar i övertygande vetenskaplig förklädnad. .

#8683 Lars-Erik-Skovgaard

Statistik: den vetenskap som lär att om en människa står med en fot i en frysbox och med den andra på en kokplatta så har hon det i genomsnitt ganska skönt. .

#8690 Leonard-Louis-Levinsen

Statistik är den vetenskap som säger oss att om en människa står med ena foten på en värmeplatta och den andra i en frysbox så har hon det i genomsnitt ganska bra. .

#9004 Albert-Einstein

Den kosmiska religiösa erfarenheten är den starkaste och ädlaste drivkraften bakom naturvetenskaplig forskning. .

#9498 Barbara-W-Tuchman

Böcker är bärare av civilisationen. Utan böcker är historien tyst, litteraturen stum, vetenskapen förlamad, tanken och spekulationen orörliga. .

#9707 Helen-Keller

Vetenskapen må ha funnit botemedel mot de flesta åkommor, men den har inte funnit någon medicin mot den värsta av dem alla - människans apati. .

#9974 Robert-J-Courtine

Det är en avgrund mellan kokkonst och näringsvetenskap, precis som det är mellan älskogskonst och insemination. .

nästa