Citat om ansvaret

Citat om ansvaret, tankar, aforismer, ordspråk

#4166 Talmud

Alla judar är ansvariga för varandra. .

#4483 Martin-Luther

Du står inte bara i ansvar för vad du säger utan också för vad du låter bli att säga. .

#5626 Heinrich-Mann

Demokrati är i grunden ett erkännande av att vi socialt sett alla har ansvar för varandra. .

#7442 Albert-Schweitzer

Etik är det till det gränslösa utvidgade ansvaret för allt som lever. .

#8628 Stig-Johansson

När det blir tal om vårt gemensamma ansvar stiger antalet eremiter mycket drastiskt. .

#9238 Theodore-Roosevelt

Om du kunde sparka röven av den person som ansvarar för dina problem så skulle du inte kunna sitta på en månad. .

#11899 Molière

Det är inte bara det vi gör ,men också det som vi inte gör , som vi har ansvar för. .

#12696 Otto-von-Bismarck

Varje land är dock i det långa loppet ansvarigt för de fönster som dess press slår in. .

#13131 Martin-Luther-King-Jr

Du ansvarar inte endast för vad du säger utan också för det du inte säger. .

#13137 Stanislaw-Jerzy-Lec

Ingen snöflinga i lavinen känner sig ansvarig. .

#13145 Wendell-Phillips

Ansvar utbildar .

#13147 Abraham-Lincoln

Du kan inte undgå morgondagens ansvar genom att undvika det i dag .

#13149 Richard-Whately

Vi har ansvar, inte bara för det vi gör, men också för det som vi låter bli att göra. .

#13151 Molière

Vi blir inte bara ansvariga för det vi gör, utan också för det vi inte gör. .

#13159 Helen-Hays

Det blir inget riktigt resultat utan ansvar; det blir heller inget ansvar utan resultat. . .

#13161 Josiah-Stamp

Det är lätt att undvika vårt ansvar, men vi kan inte undvika konsekvenserna för det ansvar vi undvek. .

#13164 William-Pollard

Det är en ledares ansvar att skapa möjligheter, och individens ansvar att bidraga .

#13168 Oliver-North

Jag är här för att ta ansvar för det jag har gjort. jag kommer inte ta ansvar för det jag ej orsakat. .

#13623 James-H-Boren

Vägledning för byråkrater: l) Om du är ansvarig, överväg, 2) om du hamnat i svårigheter, delegera, 3) om du är i tvivel, mumla. .

#22655 Karl-Marx-

Kort sagt, har konkurrensen att axla ansvaret för att förklara alla meningslösa idéer ekonomerna, Det bör snarare vara de ekonomer som förklarar konkurrens. .

#25401 StanisЕaw-Jerzy-Lec-

Ingen snowflake i en lavin känns någonsin ansvarig. .

#25462 Bill-Watterson-

Calvin: Om jag var ansvarig, we''d ser aldrig gräs mellan oktober och maj. p6 .

#25715 Edsger-Dijkstra-

När vi tar ställning att det är inte bara programmerare ansvar att producera ett korrekt program, men också för att visa dess riktighet på ett övertygande sätt, då ovanstående kommentarer har ett djupgående inflytande på programmeraren '' s aktivitet: objektet han har att producera måste med fördel struktureras. .

#25776 Lista-över-misquotations-

"Med stor makt kommer stort ansvar." .

#31436 John-F-Kennedy-

"är det ett gammalt talesätt som segern har hundra fäder och nederlag är en föräldralös .... I''m ansvarig person för regeringen. .

#31577 John-F-Kennedy-

Vårt ansvar är en av beslut - för att styra är att välja. .

#31654 John-F-Kennedy-

Skyddet av våra rättigheter kan uthärda längre än utförandet av vårt ansvar. Varje kan försummas endast med fara för den andra. .

#31736 John-F-Kennedy-

Privilege är här, och med privilegium går ansvar. .

#34907 Daniel-Webster-

folkets regering, gjort för folket, genom folket, och ansvarig för folket. .

#35073 Matthey-Henry-

Det är inte passa offentliga litar bör lämnas i händerna på någon, tills de först bevisade och befunnits tjänliga för den verksamhet de är som ansvarar för. .

nästa