Citat om religion

Citat om religion, tankar, aforismer, ordspråk

#2127 Henry-Louis-Mencken

Jag känner några som är konstant berusade av böcker så som andra är berusade av whisky eller religion. De går som i en dimma genom de mest spännande och stimulerande av världar, ser inget och hör inget. .

#3983 Hector-Hugh-Munro-Saki

Folk får säga vad de vill om kristendomens förfall. En religion som frambringade grön chartreuse kan egentligen aldrig dö. .

#4185 François-de-Voltaire

Om det vore tillåtet att resonera konsekvent i religiösa angelägenheter, är det uppenbart att vi alla borde bli judar, eftersom Jesus Kristus, vår Frälsare, var född jude, levde som jude, dog som jude och uttryckligen sa att han fullkomnade den judiska religionen. .

#4204 Markisen-av-Caraccioli

I England finns tre olika religioner men bara en sås: Smält smör. .

#4694 Mahatma-Gandhi

De som säger att religion inte har något med politik att göra vet inte vad religion är. .

#5300 Karl-Marx

Religion är ett opium för folket. .

#7414 Antoine-de-Rivaroli

Det finns endast en moral, liksom det bara finns en geometri. Det är ord som saknar pluralform. Moralen, i sin egenskap av rättfärdighetens och samvetets dotter, är en universalreligion. .

#8407 August-Strindberg

Vilka medel begagnar överklassen för att hålla underklassen under sig? Religion, politik, lagar, vetenskaper, konster och moral. .

#8408 August-Strindberg

Vilka medel begagnar religionen för att hålla undeklassen kuvad? Genom skrämsel och tröst. .

#8412 August-Strindberg

Varmed skrämmer religionen? Osalighet eller eviga straff för dem som icke lyda överklassen. .

#8423 August-Strindberg

Vad är religion? Ett på lägre utvecklingsstadier uppkommet behov, som av överklassen begagnats för att hålla underklassen under sig. .

#8439 August-Strindberg

Kan människan leva utan religion? Ja, för överklassen, som har existensmedlen, är det lätt, men för underklassen, som lever i ständig ångest för sin existens, är det svårare. .

#9001 Albert-Einstein

Science without religion is lame, religion without science is blind. .

#9005 John-Erskine

De flesta människor har någon sorts religion - i varje fall vet de vilken kyrka de håller sig borta från. .

#9010 Friedrich-Wilhelm-Nietzsche

En religionsstiftare kan vara obetydlig - en tändsticka, ingenting mer! .

#9015 François-Marie-Arouet-de-Voltaire

I penningfrågor har alla samma religion. .

#9017 Thomas-Fuller

Naturen lär oss älska våra vänner men religionen lär oss älska våra fiender. .

#9024 Svenskt-ordspråk

England har tre såser och tre hundra religioner, medan Frankrike har tre religioner och tre hundra såser. .

#9025 Synvecket-SvD

En religion förser människorna med ord, handlingar, rörelser, »tankar» för tillfällen då de inte vet vad de ska säga, göra eller föreställa sig. .

#9028 Stig-Johansson

I de flesta religioner håller man mycket väsen för ingenting. .

#9150 Christopher-Marlowe

Jag räknar religionen som en leksak, och hävdar att det finns ingen synd förutom ignorans. .

#9417 James-A-Michener

Om du avhyser maten, ignorerar sederna, fruktar religionen och undviker folket, då är det bättre att du stannar hemma .

#10004 Dalai-Lama

Min religion är vänlighet. .

#10009 Dalai-Lama

Vi kan leva utan religion och meditation men vi kan inte överleva utan mänsklig närhet .

#10010 Dalai-Lama

Vi kan leva utan religion och meditation, men vi kan inte överleva utan mänsklig ömhet .

#10307 François-Marie-Arouet-de-Voltaire

Kristendomen är den mest löjliga, absurda och blodiga religion som någonsin infekterat världen. .

#10324 William-Temple-Sr

Kristendomen är den mest materialistiska av alla religioner. .

#10756 Albert-Einstein

Vetenskap utan religion är lam. Religion utan vetenskap är blind. .

#10759 Albert-Einstein

Finns redan översatt: Vetenskap utan religion är lam. Religion utan vetenskap är blind. .

#10764 Albert-Einstein

Finns redan översatt på 2 ställen: Vetenskap utan religion är lam. Religion utan vetenskap är blind. .

#11679 Heruey-Allen

Religioner förgår, öl och vin består. .

#11986 Gustave-Flaubert

Egendom: En av samhällets grundlagar. Heligare än religionen. .

#13563 Johan-Olof-Wallin

Av all fanatism är den värst som ljuger, hatar, förföljer - och himlar sig - religionsfanatismen i vad form som helst. .

#13919 Richard-John-Neuhaus

Socalism är den religion som folk får,när dom förlorar sin religion. .

#14314 Thomas-Carlyle

De tre stora elementen i modern civilisation: Krutet, boktryckarkonsten och den protestantiska religionen. .

#14326 Dalai-Lama

Alla kan på sitt eget sätt försöka sprida medkänsla i människors hjärta. Den västerländska civilisationen i dessa dagar, sätter stort värde i att fylla den mänskliga hjärnan med vetande, men ingen verkar bry sig om att fylla det mänskliga hjärtat med medkänsla. Detta är den verkliga innebörden av en religion. .

#14513 Mark-Schnitzius

Om ateism är en religion så är skallighet en hårfärg. .

#14518 Jonathon-Miller

På något avskyvärt, konstigt och paradoxalt sätt tenderar ateister att ta religion på större allvar än utövarna. .

#14520 Ernestine-Rose

Det är ett intressant och påvisningsbart faktum att alla barn är ateister, och om religionen inte påtvingades dem, skulle de så förbli. .

#14521 Jonathon-Miller

På något hemskt, konstigt och paradoxalt sätt, tenderar ateister att ta religion mer seriöst än de som utövar den. .

#14522 Ernestine-Rose

Det är ett intressant och påvisbart faktum, att alla barn är ateister och om religionen inte vore inpräntad i deras sinnen, så skulle de så förbli. .

#15327 Gilbert-Keith-Chesterton

Hädelsen kan i sig själv inte leva längre än religionen; om någon tvivlar på detta så låt honom försöka smäda Oden. .

#16570 Kofi-Annan

Vi må ha olika religioner, olika språk, olika hudfärger men vi tillhör ändå en och samma ras. .

#18167 Albert-Einstein-

Försök och penetrera med vår begränsade betyder naturens hemligheter och du kommer att tycka att bakom alla märksammanlänkningar, det är fortfarande något subtilt, immateriella och oförklarligt. Vördnad för denna kraft bortom allt som vi kan förstå är min religion. Såtillvida är jag, i själva verket, religiösa. .

#18185 Albert-Einstein-

För någon som genomströmmas med känslan av orsaks lag i allt som händer, som accepterar på fullt allvar antagandet om kausalitet, är absolut omöjligt idén om en varelse som stör händelseförloppet i världen. Varken religion av rädsla eller social moraliska religion kan ha någon grepp om honom. .

#18195 Albert-Einstein-

Alla religioner, konsten och vetenskapen är grenar av samma träd ... .

#18366 Albert-Einstein-

Det skulle inte vara svårt att komma överens om vad vi menar med vetenskap. Vetenskap är den hundraåriga strävan att föra samman med hjälp av systematisk tanke den märkbara fenomen av denna värld i så genomgripande en förening som möjligt. För att uttrycka det djärvt, är det ett försök på den bakre rekonstruktion av förekomsten av processen för konceptualisering. Men när man frågar mig vad religion är jag kan inte tänka på svaret så enkelt. Och även efter att hitta ett svar som kan tillfredsställa mig i detta ögonblick, jag kvar fortfarande övertygad om att jag aldrig under några omständigheter kan föra samman, även i liten utsträckning, tankar alla dem som har gett denna fråga på allvar. .

#18369 Albert-Einstein-

Vetenskap utan religion är lam, är religion utan vetenskap blind. .

#18382 Albert-Einstein-

Gör det verkligen föreligger ett oöverstigligt motsättning mellan religion och vetenskap? Kan religion att ersättas av vetenskap? Svaren på dessa frågor har i århundraden gett upphov till betydande tvister och faktiskt bitter striderna. Men i mitt stilla sinne att det kan finnas något tvivel om att i båda fallen en opartisk behandling kan bara leda till ett nekande svar. Det som komplicerar lösningen är dock det faktum att medan de flesta människor lätt överens om vad som menas med "vetenskap", de sannolikt kommer att skilja sig på innebörden av "religion." .

#18385 Albert-Einstein-

Det är denna mytiska, eller snarare denna symboliska, innehållet i de religiösa traditioner som sannolikt kommer att komma i konflikt med vetenskap. Detta sker när denna religiösa lager av idéer innehåller dogmatiskt fasta uttalanden om ämnen som hör hemma i området för vetenskap. Således är det av avgörande betydelse för bevarandet av sanna religionen att sådana konflikter kan undvikas när de uppstår från patienter som i själva verket inte är verkligen viktigt för fullföljandet av de religiösa syften. .

nästa