Citat om religion

Citat om religion, tankar, aforismer, ordspråk

#2127 Henry-Louis-Mencken

Jag känner några som är konstant berusade av böcker så som andra är berusade av whisky eller religion. De går som i en dimma genom de mest spännande och stimulerande av världar, ser inget och hör inget. .

#3983 Hector-Hugh-Munro-Saki

Folk får säga vad de vill om kristendomens förfall. En religion som frambringade grön chartreuse kan egentligen aldrig dö. .

#4185 François-de-Voltaire

Om det vore tillåtet att resonera konsekvent i religiösa angelägenheter, är det uppenbart att vi alla borde bli judar, eftersom Jesus Kristus, vår Frälsare, var född jude, levde som jude, dog som jude och uttryckligen sa att han fullkomnade den judiska religionen. .

#4204 Markisen-av-Caraccioli

I England finns tre olika religioner men bara en sås: Smält smör. .

#4694 Mahatma-Gandhi

De som säger att religion inte har något med politik att göra vet inte vad religion är. .

#5300 Karl-Marx

Religion är ett opium för folket. .

#7414 Antoine-de-Rivaroli

Det finns endast en moral, liksom det bara finns en geometri. Det är ord som saknar pluralform. Moralen, i sin egenskap av rättfärdighetens och samvetets dotter, är en universalreligion. .

#8407 August-Strindberg

Vilka medel begagnar överklassen för att hålla underklassen under sig? Religion, politik, lagar, vetenskaper, konster och moral. .

#8408 August-Strindberg

Vilka medel begagnar religionen för att hålla undeklassen kuvad? Genom skrämsel och tröst. .

#8412 August-Strindberg

Varmed skrämmer religionen? Osalighet eller eviga straff för dem som icke lyda överklassen. .

#8423 August-Strindberg

Vad är religion? Ett på lägre utvecklingsstadier uppkommet behov, som av överklassen begagnats för att hålla underklassen under sig. .

#8439 August-Strindberg

Kan människan leva utan religion? Ja, för överklassen, som har existensmedlen, är det lätt, men för underklassen, som lever i ständig ångest för sin existens, är det svårare. .

#9001 Albert-Einstein

Science without religion is lame, religion without science is blind. .

#9005 John-Erskine

De flesta människor har någon sorts religion - i varje fall vet de vilken kyrka de håller sig borta från. .

#9010 Friedrich-Wilhelm-Nietzsche

En religionsstiftare kan vara obetydlig - en tändsticka, ingenting mer! .

#9015 François-Marie-Arouet-de-Voltaire

I penningfrågor har alla samma religion. .

#9017 Thomas-Fuller

Naturen lär oss älska våra vänner men religionen lär oss älska våra fiender. .

#9024 Svenskt-ordspråk

England har tre såser och tre hundra religioner, medan Frankrike har tre religioner och tre hundra såser. .

#9025 Synvecket-SvD

En religion förser människorna med ord, handlingar, rörelser, »tankar» för tillfällen då de inte vet vad de ska säga, göra eller föreställa sig. .

#9028 Stig-Johansson

I de flesta religioner håller man mycket väsen för ingenting. .

#9150 Christopher-Marlowe

Jag räknar religionen som en leksak, och hävdar att det finns ingen synd förutom ignorans. .

#9417 James-A-Michener

Om du avhyser maten, ignorerar sederna, fruktar religionen och undviker folket, då är det bättre att du stannar hemma .

#10004 Dalai-Lama

Min religion är vänlighet. .

#10009 Dalai-Lama

Vi kan leva utan religion och meditation men vi kan inte överleva utan mänsklig närhet .

#10010 Dalai-Lama

Vi kan leva utan religion och meditation, men vi kan inte överleva utan mänsklig ömhet .

#10307 François-Marie-Arouet-de-Voltaire

Kristendomen är den mest löjliga, absurda och blodiga religion som någonsin infekterat världen. .

#10324 William-Temple-Sr

Kristendomen är den mest materialistiska av alla religioner. .

#10756 Albert-Einstein

Vetenskap utan religion är lam. Religion utan vetenskap är blind. .

#10759 Albert-Einstein

Finns redan översatt: Vetenskap utan religion är lam. Religion utan vetenskap är blind. .

#10764 Albert-Einstein

Finns redan översatt på 2 ställen: Vetenskap utan religion är lam. Religion utan vetenskap är blind. .

nästa