Citat om effekt

Citat om effekt, tankar, aforismer, ordspråk

#1320 Nancy-Astor

Min kraft, vitalitet och fräckhet skrämmer mig. Jag är den sortens kvinna som jag skulle rymma ifrån. .

#1438 Sven-Plex-Pettersson

Vedenin måste ha fått en kraftig utlösning på sista milen. .

#1453 Fred-Astaire

Dans är ett telegram till jorden med önskan om upphävande av tyngdkraften. .

#1937 Friedrich-Wilhelm-Nietzsche

Människan är det grymmaste djuret, inte minst för sig själv. I kraft av det gjordes vargen till hund och människan själv till människans bästa husdjur. .

#2100 Dorothy-Parker

Det här är inte en roman som man helt lättvindigt skall lägga ifrån sig. Den bör kastas med stor kraft. .

#2758 Arthur-Koestler

Den som förstår och förlåter - var hittar han en drivkraft till handling? .

#3780 Virginia-Woolf

Genom seklerna har kvinnan tjänat som en spegel med magisk kraft att avbilda mannen dubbelt så stor som han är. .

#3829 Warren-Farell

Män är som bilar; ju färre hästkrafter, desto högre motorljud. .

#4720 George-Washington

Regering är ingen anledning, det är en kraft; som eld, en trubbeldrabbad tjänare, och en farlig mästare. Inte för en sekund skulle den bli lämnad i oansvarsfulla händer. .

#5277 George-Bernard-Shaw

Om man med säkerhet visste att man i himlen skulle vara tillsammans med sin hustru för evigt, skulle helvetets dragningskraft öka väsentligt. .

#5367 Dorothy-Parker

Det här är inte en roman som man helt lättvindigt ska lägga ifrån sig. Den bör kastas med stor kraft. .

#5483 Brenda-Ueland

alla barn har en kreativ kraft .

#5854 Ernest-Rutherford

Vem som misstänker att en kärna av kraft från transformationen av atomen är att tala månsken. .

#6130 Sigismund-von-Radecki

Ungdomskraft består i att varje form av motstånd gör en glad. .

#7175 Fred-Astaire

Dansen är ett telegram till jorden med önskan om ett upphävande av gravitationskraften. .

#7177 Fred-Astaire

dans är ett telegram till jorden med en önskan om att upphäva tyngdkraften .

#7204 Epiktetos

Om du åtar dig en roll, som överstiger dina krafter, skämmer du ut dig i den rollen och försummar dessutom den som du kunde spela. .

#7319 Eugène-Delacroix

Vilken skada att erfarenheten kommer först vid den ålder då krafterna sinar! .

#7320 Eugène-Delacroix

Det är synd att erfarenheten kommer först vid den ålder då krafterna sinar! .

#8502 Ralph-Waldo-Emerson

Gör det som du är rädd för, och din fruktan ska försvinna. Utför handlingen, och du ska få kraft. Låt bli att utföra den, och kraften ska tas ifrån dig. .

#8641 Lao-Tse

Ingenting i världen är mer flexibel och eftergivlig än vatten. Men när den attackerar företaget och stark, ingen kan motstå det, därför att de har inget sätt att ändra det. Så den flexibla övervinna orubblig, den eftergivliga övervinna kraftfulla. Alla vet det, men ingen kan göra det. .

#8657 Finsk-Ordtak

Elkraft: vattenfall som lärt sig gå på lina. .

#9145 Henrik-Ibsen

Det krävs både kraft och allvar för att synda. .

#9653 Akio-Morita

Alla i ett företag måste arbeta tillsammans för att göra företaget konkurrenskraftigt. I Japan vet alla att de är i samma båt. Det är inte en gammal japansk tradition; det är den grundläggande principen i ett monetärt system. Jag undrar hur västvärlden har kunna glömma detta. .

#9947 Jerome-Klapka-Jerome

Man känner sig så förlåtande och generös efter ett kraftigt och välsmält mål - så ädelsinnad, så varmhjärtad. .

#10041 Jerry-Della-Femina

Reklamen har minskat kraften hos de kraftfullaste adjektiven. .

#10074 Simone-Weil

Muskelkraft rycker upp ogräset, men det är bara solen och vattnet som får groddarna att spira. Viljan kan inte åstadkomma något gott i själen. .

#10172 Ludwig-Marcuse

Idealister kallar man dem som blir tillintetgjorda av en kraft de inte kan genomskåda. .

#10646 Wilson-Mizner

Kvinnotårar är den starkaste vattenkraften i världen. .

#11035 George-Bernard-Shaw

Jag citerar ofta mig själv; det ger kraft åt min konversation. .

nästa