Citat om politik

Citat om politik, tankar, aforismer, ordspråk

#514 Guy-de-Maupassant

Kvinnornas intresse för politik är intresset för män som de kan påverka. .

#941 Ronald-Reagan

Det sägs att politik är det näst äldsta yrket i världen. Jag har i alla fall lärt mig en sak, nämligen att det har mycket gemensamt med det äldsta. .

#942 Torvald-Gahlin

Det jag beundrar mest hos en politiker är att när han väl har fattat ett beslut finns det ingen makt på jorden som kan förmå honom att hålla fast vid det. .

#945 Ronald-Reagan

Politik anses vara världens nästäldsta yrke. Jag har insett att detta har många likheter med det yrket som anses äldst. .

#948 Olof-Palme

Som politiker blir man en halv människa. .

#949 Olof-Palme

Politik är att vilja. .

#961 Otto-Ludwig

Om politikerna skulle låta sig påverkas av opinionsundersökningar kunde de ju lika gärna låta sig påverkas av väljarna. .

#974 Poul-Møller

I politiken tar man kål på varandra med den hjärtliga omfamningens kvävningsmetod. .

#983 Eugene-McCarthy

Det är farligt för en valbar politiker att säga något som någon kan komma ihåg. .

#984 Eugene-McCarthy

Att vara politiker är som att vara fotbollstränare. Du måste vara tillräckligt smart för att begripa spelet, och tillräckligt dum för att tycka att det är viktigt. .

#985 Eugene-McCarthy

Att vara politiker är som att vara fotbollstränare. Du måste vara tillräckligt smart för att begripa spelet och tillräckligt dum för att tycka det är viktigt. .

#992 Atos-Wirtanen

Den geniale politikerns finaste, sista konst och hemlighet: att vilseleda genom absolut ärlighet. .

#993 Hermione-Gingold

Det är för många män i politiken och för få på andra håll. .

#1004 Ignazio-Silone

Politik är en scen där sufflörerna talar högre än skådespelarna. .

#1006 Palle-Lauring

Danska politiker är inte korrupta, det kräver ju ett visst format. .

#1007 John-Kenneth-Galbraith

Politiken är inte det möjligas konst. Dess uppgift är att välja mellan det omöjliga och det obehagliga. .

#1009 John-Kenneth-Galbraith

Ingenting är så bra i politiken som ett kort minne. .

#1015 Vilhelm-Moberg

När en politiker säger att vi sitter i samma båt, så var på din vakt. Det betyder att det är du som ska ro. .

#1016 Vilhelm-Moberg

När en politiker säger att vi sitter i samma båt så var på din vakt, betyder det att det är du som skall ro. .

#1020 Mao-Tse-Tung

Politik är krig utan blod - Krig är blodig politik. .

#1021 Nikita-Chrusjtjov

Politiker är likadana överallt. De lovar att bygga en bro även när det inte finns någon flod. .

#1022 Nikita-Chrusjtjov

Politiker är desamma överallt. De lovar att bygga en bro även där det inte finns någon flod. .

#1023 Adlai-Stevenson

Människan lever inte av ord allena - även om man som politiker ibland är tvungen att äta upp sina egna. .

#1028 Charlie-Chaplin

Jag är och förblir bara en sak, och det är en clown. Detta placerar mig på ett mycket högre plan än någon politiker. .

#1032 Saint-John-Perse

En dementi, enligt den högre politikens spelregler, är ett halvt erkännande av en hel dumhet. .

#1033 Charles-de-Gaulle

För att bli herre i huset uppträder politikern som tjänare. .

#1060 Winston-Churchill

En eftergiftspolitiker är en som matar en krokodil i hopp att den skall äta honom sist. .

#1080 Ernest-Benn

Politik är konsten att se upp för svårigheter, finna dem överallt, bedöma dem fel och sätta in olämpliga åtgärder mot dem. .

#1081 Edouard-Herriot

Politik är en underavdelning av meteorologin: läran om hur vinden blåser. .

#1086 Paul-Valéry

Politik är konsten att hindra människor från att lägga sig i vad som angår dem. .

nästa