Citat om poesi

Citat om poesi, tankar, aforismer, ordspråk

#1741 Beverley-Nichols

Äktenskapet: en bok där första kapitlet är skrivet på poesi och resten på prosa. .

#1895 José-Ortega-y-Gasset

Man kan inte förstå människorna om man inte erkänner att matematiken har samma rötter som poesin, nämligen fantasins gåva. .

#2787 Oscar-Wilde

Uppriktiga känslor ger alltid upphov till dålig poesi. .

#3987 Charles-Baudelaire

Man måste alltid vara berusad. Det är allt, det är det, det gäller. För att inte känna tidens förfärliga ok, som krossar och tynger er till jorden, måste ni berusa er, oavlåtligt. Men med vad? - Med vin, med poesi eller med dygd, alltefter behag. Men berusa er! .

#4510 John-Cage

Jag har ingenting att säga, jag säger det, och det är poesi. .

#4904 Ralph-Waldo-Emerson

Musik är den fattiges poesi. .

#6058 Karl-Gerhard

Varför mäter vi tidens flykt med blytyngder? Varför inte med rosor, upplevelser, förhoppningar och poesi? .

#7115 Novalis

poesi är tydligen hem sjuka,en önskan att vara överallt hemma .

#7196 Mata-Hari

Dans är som poesi där varje rörelse är ett ord. .

#7695 Emily-Dickinson

Om jag läser en bok och den gör hela min kropp så kall att ingen eld kan värma mig, då vet jag att det är poesi. .

#8529 Albert-Einstein

Ren matematik är, på dess eget sätt, logikens poesi. .

#9969 Stan-Clifford

Kaféet är poesins väntsal. .

#10746 Paul-Dirac

Vetenskapen försöker berätta något som ingen någonsin vetat förut, på ett sätt så det ska förstås av alla. Men med poesi är det tvärtom. .

#12570 Georges-Braque

Verkligheten visar bara sig själv när den är upplyst med en stråle av poesi .

#13546 William-Wordsworth

Poesi är ett spontant flöde av känslor, vars upprinnelse är känslor ihågkomna i stillhet. .

#13547 Samuel-Taylor-Coleridge

Inte den dikt vi en gång läst utan den vi med stor glädje återvänder till innehåller den verkliga kraften och kan göra anspråk på att kallas sann poesi. .

#13549 Vincente-Aleixandre

Poesi ska vara mänsklig. Om den inte är mänsklig är det inte poesi. .

#13554 Lev-Kopelev

Bert Brecht är den enda diktare som har gjort marxistiska paroller till poesi. .

#13556 Tom-Stoppard

All poesi handlar om att blanda kortleken på nytt. .

#13557 Adrian-Mitchell

De flesta människor ignorerar största delen av all poesi därför att största delen av all poesi ignorerar de flesta människor. .

#15334 Rolf-Jacobsen

Poesin bygger ytterst på en verklighetsuppfattning där verkligheten är en annan och något mer och något större än vår dagliga lilla Värld. .

#16515 Virginia-Woolf

Vissa människor går till prästen; andra till poesin; jag går till mina vänner. .

#17697 Robert-Graves

Det finns inte pengar i poesi, men det finns heller inte poesi i pengar. .

#17699 Pablo-Neruda

Jag växte upp i den här staden, min poesi föddes mellan kullen och älven. Den tog sin röst från regnet, och likt timret stupade den sig själv in i skogen. .

#17700 Vladimir-Nabokov

Poesi involverar det irrationellas mysterier upplevda genom rationella ord. .

#17702 TS-Eliot

Jag tar som metafysisk poesi den i vilken sådant som vanligtvis endast kan förstås genom tanke förs inom räckhåll för känsla, eller den i vilken det som vanligtvis endast kan kännas transformeras till tanke utan att upphöra vara känsla. .

#17703 TS-Eliot

Äkta poesi kan tala till en innan man förstår den. .

#17706 Carl-Sandburg

Poesi är ett eko som bjuder skuggan till dans. .

#17707 Carl-Sandburg

Jag har skrivit poesi som inte ens jag föstår. .

#17708 Carl-Sandburg

Poesi är en syntes av hycint och kex. .

nästa