Citat om människor

Citat om människor, tankar, aforismer, ordspråk

#880 Ginger-Rogers

När två personer älskar varandra, tittar de inte på varandra, de tittar i samma riktning .

#1628 Doktor-Gormander

Ett mål är en fotbollsspelares orgasm. Blodet strömmar till huvudet av en glädje som måste ut. Därför de sexuella akterna mellan personer av samma kön efter ett mål. Och ju bättre förspelet har varit, desto större tillfredsställelse. .

#1855 Alan-Bennett

Vi var några personer som försökte bilda ett anarkistiskt samhälle, men det fungerade inte eftersom folk inte höll sig till reglerna. .

#2874 Axel-Munthe

Läkaren ska, liksom kungliga personer, hålla sig så fjärran och upphöjd som möjligt, annars skadas hans anseende. .

#3415 John-F-Kennedy

Historien har lärt oss, att varken fiendeskap mellan nationer eller privatpersoner kan vara evigt. .

#4690 Joseph-Stalin

Personer som röstar avgör inte ett val, personerna som räknar rösterna gör det. .

#4715 Napoleon-Bonaparte

Tio personer som pratar för mer väsen än tiotusen som står tysta. .

#5140 A-Whitney-Brown

Det finns en miljard människor i Kina. Det är inte lätt att vara en individ i en sådan folkmassa. Även om du är en person som är "en på miljonen", så finns det fortfarande ett tusental personer som är precis som du. .

#5276 Gilbert-Keith-Chesterton

Bibeln säger att vi skall älska vår nästa och även våra fiender, förmodligen därför att de vanligtvis är samma personer. .

#5497 Shannon-Fife

De personer som det är svårast att överbevisa om att de behöver vila är barn vid läggdags. .

#7977 Robert-Frost

En jury består av tolv personer som utsetts att besluta vem som har den bästa advokaten. .

#9513 Edmund-Wilson

Två personer läser aldrig samma bok. .

#9681 Ukjent

En mor är den person som ser att det bara finns fyra kakor till fem personer och utbrister med bestämdhet att hon aldrig har tyckt om kakor. .

#9730 Orson-Wells

Min doktor har avrått mig från dessa middagar för fyra, såvida jag inte bjuder in tre personer. .

#11007 François-de-la-Rochefoucauld

Att berömma höga personer för dygder de saknar är på sätt och vis att förolämpa dem ostraffat. .

#11064 Pierre-de-Coubertin

Alla sporter är till för alla personer. .

#11720 Stanislaw-Jerzy-Lec

En grundregel: skådespelare som stammar ska inte spela personer som stammar. .

#12009 Sir-Herbert-Beerbohm-Tree

En kommitté bör bestå av tre personer, av vilka två är frånvarande. .

#12013 Robert-Copeland

För att få något uträttat bör en kommitté bestå av högst tre personer, varav två bör vara frånvarande. .

#12458 Robert-Lembke

Vad som gör det svårt att välja vänner är att behagliga personer sällan är riktigt intelligenta och intelligenta personer sällan är riktigt behagliga. .

#12599 Robert-Lembke

Du är speciell. Idag fyller två miljoner personer år, men jag skickar bara kort till dig. .

#12612 François-Marie-Arouet-de-Voltaire

Doktorer är personer som skriver ut medicin som det vet lite om, för att bota sjukdomar de vet mindre om, till människor de inte vet något om. .

#12950 Will-Cuppy

Aristoteles var känd för att veta allt. Han lärde ut att hjärnan endast existerar för att kyla ned blodet och inte är involverad i tänkandets process. Detta är bara sant rörande vissa personer. .

#13064 Axel-von-Ambesser

De bästa informationskälloma är sådana personer som lovat att inte föra något vidare. .

#14537 Axel-von-Ambesser

De bästa informationskällorna är sådana personer som lovat att inte föra något vidare. .

#14725 John-Osborne

Genom att ofta trycka kända personers händer blir till och med de smutsigaste labbar rena så småningom. .

#15081 Carlo-Dossi

Galenskap drabbar inte tre eller fyra av fem personer utan en av en. .

#15432 Lord-Oliver-Cromwell

lita inte på de hyllande, för dessa personer skulle ropa lika mycket om du skulle bli hängd .

#15706 Theodore-Roosevelt

Den bästa chefen är den som har omdöme nog att välja skickliga personer till att göra det han vill ha gjort, och självbehärskning nog för att avhålla sig från att lägga sig i deras arbete medan de gör det. .

#15972 Antoine-de-Rivaroli

Av tjugo personer som talar om oss talar nitton illa om oss, och den tjugonde som talar väl om oss, säger det illa. .

nästa