Citat om fred

Citat om fred, tankar, aforismer, ordspråk

#590 Sarah-Margaret-Fuller

Om en man vill tillfredsställa en kvinna måste han försöka göra henne nöjd med sig själv. .

#1585 Albert-Svanberg

Här ser vi Frankie Fredericks helt ensam, som en i mängden. .

#1904 Mahatma-Gandhi

Världen kan tillfredsställa människornas behov, men inte deras girighet/begär .

#1994 Karol-Irzykowski

När två människor är riktigt tillfreds med varandra, kam man oftast vara säker på att de misstar sig. .

#3015 Otto-Ludwig

När freden diskuteras på högsta nivå sker det över huvudet på vanligt folk. .

#3019 Bill-Mauldin

Fred: när ingen skjuter. En rättvis fred: när vår sida får sin vilja fram. .

#3020 Bill-Mauldin

Fred, det är när ingen skjuter. En rättvis fred, det är när vår sida får sin vilja fram. .

#3027 Moshe-Dayan

Om man vill uppnå fred talar man inte med sina vänner. Man talar med sina fiender. .

#3033 John-F-Kennedy

Enbart vapen är inte nog för att upprätthålla freden - den måste upprätthållas av människor. .

#3039 Dwight-D-Eisenhower

Vi ska ha fred om vi så ska slåss för den. .

#3056 Mahatma-Gandhi

Det finns ingen väg till fred - fred är vägen. .

#3074 Mark-Twain

Man kanske glömmer var man begravde fredspipan, men aldrig var man grävde ner yxan. .

#3075 Mark-Twain

Man glömmer kanske var man har begravt fredspipan men aldrig var yxan ligger. .

#3076 Marie-von-Ebner-Eschenbach

Fred kan du uppnå endast om du skänker bort den. .

#3079 John-Ruskin

Fred kan antingen vinnas eller köpas.Vinnas genom motstånd mot det onda. Köpas genom pakt med det onda. .

#3088 Luc-de-Clapiers-Vauvenargues

Det vi kallar fred är vanligtvis ett vapenstillestånd, under vilket den svagare parten gör avkall på sina krav tills tillfället åter dyker upp att göra dem gällande med vapenmakt. .

#3110 Svenskt-ordspråk

Men är det verkligen fred vi vill ha, till varje tänkbart pris? .

#3125 Ordspråk-från-England

Hellre en mager fred än en fet seger. .

#3128 Rudolf-Rolfs

Fredsrörelsen är radikal, den talar för ett brytande med den uråldrigaste konvention och tradition vi har: våld och vapen. .

#3129 Gabriel-Laub

Fred är det när man skjuter någon annanstans. .

#3134 Voltaire

En fredsälskande man är en motsägelse. .

#3135 Hermann-Kant

En fredens man är den som låter sig skjutas ihjäl för att bevisa att den andre var angriparen. .

#3147 Marianne-Williamson

Några män vet att en lätt beröring med tungan, från kvinnans tår till hennes öron och en mjuk väg däremellan, givet tillräckligt ofta, skulle förbättra chansen för världsfred. .

#4101 Bill-Vaughan

Nya stater kanske upptäcker att ett land är som ett barnkalas. Det är lättare att få i gång det än att få det att fortsätta fredligt. .

#4524 Jean-Paul-Sartre

Framsteg är de otillfredsställdas verk. .

#4548 Thomas-Alva-Edison

Villrådighet och otillfredsställelse är de första förutsättningarna för framsteg. .

#4552 Marie-von-Ebner-Eschenbach

Beständiga framsteg låter sig endast köpas till priset av beständig otillfredsställelse. .

#5586 Mikael-Rode

Det var en mor, som älskade sina barn så högt, att hon inte kunde låta dem vara ifred. .

#5639 Thomas-Carlyle

Demokrati är förtvivlan över att de som regerar över dig inte är några hjältar och tillfredsställelsen över att du måste finna dig i deras fel. .

#5655 Platon

Demokrati är en tillfredställande regeringsform, full av omväxling och förvirring, som fördelar ett slags jämlikhet till både jämlika och ojämlika. .

nästa