Citat om fred

Citat om fred, tankar, aforismer, ordspråk

#590 Sarah-Margaret-Fuller

Om en man vill tillfredsställa en kvinna måste han försöka göra henne nöjd med sig själv. .

#1585 Albert-Svanberg

Här ser vi Frankie Fredericks helt ensam, som en i mängden. .

#1904 Mahatma-Gandhi

Världen kan tillfredsställa människornas behov, men inte deras girighet/begär .

#1994 Karol-Irzykowski

När två människor är riktigt tillfreds med varandra, kam man oftast vara säker på att de misstar sig. .

#3015 Otto-Ludwig

När freden diskuteras på högsta nivå sker det över huvudet på vanligt folk. .

#3019 Bill-Mauldin

Fred: när ingen skjuter. En rättvis fred: när vår sida får sin vilja fram. .

#3020 Bill-Mauldin

Fred, det är när ingen skjuter. En rättvis fred, det är när vår sida får sin vilja fram. .

#3027 Moshe-Dayan

Om man vill uppnå fred talar man inte med sina vänner. Man talar med sina fiender. .

#3033 John-F-Kennedy

Enbart vapen är inte nog för att upprätthålla freden - den måste upprätthållas av människor. .

#3039 Dwight-D-Eisenhower

Vi ska ha fred om vi så ska slåss för den. .

#3056 Mahatma-Gandhi

Det finns ingen väg till fred - fred är vägen. .

#3074 Mark-Twain

Man kanske glömmer var man begravde fredspipan, men aldrig var man grävde ner yxan. .

#3075 Mark-Twain

Man glömmer kanske var man har begravt fredspipan men aldrig var yxan ligger. .

#3076 Marie-von-Ebner-Eschenbach

Fred kan du uppnå endast om du skänker bort den. .

#3079 John-Ruskin

Fred kan antingen vinnas eller köpas.Vinnas genom motstånd mot det onda. Köpas genom pakt med det onda. .

#3088 Luc-de-Clapiers-Vauvenargues

Det vi kallar fred är vanligtvis ett vapenstillestånd, under vilket den svagare parten gör avkall på sina krav tills tillfället åter dyker upp att göra dem gällande med vapenmakt. .

#3110 Svenskt-ordspråk

Men är det verkligen fred vi vill ha, till varje tänkbart pris? .

#3125 Ordspråk-från-England

Hellre en mager fred än en fet seger. .

#3128 Rudolf-Rolfs

Fredsrörelsen är radikal, den talar för ett brytande med den uråldrigaste konvention och tradition vi har: våld och vapen. .

#3129 Gabriel-Laub

Fred är det när man skjuter någon annanstans. .

#3134 Voltaire

En fredsälskande man är en motsägelse. .

#3135 Hermann-Kant

En fredens man är den som låter sig skjutas ihjäl för att bevisa att den andre var angriparen. .

#3147 Marianne-Williamson

Några män vet att en lätt beröring med tungan, från kvinnans tår till hennes öron och en mjuk väg däremellan, givet tillräckligt ofta, skulle förbättra chansen för världsfred. .

#4101 Bill-Vaughan

Nya stater kanske upptäcker att ett land är som ett barnkalas. Det är lättare att få i gång det än att få det att fortsätta fredligt. .

#4524 Jean-Paul-Sartre

Framsteg är de otillfredsställdas verk. .

#4548 Thomas-Alva-Edison

Villrådighet och otillfredsställelse är de första förutsättningarna för framsteg. .

#4552 Marie-von-Ebner-Eschenbach

Beständiga framsteg låter sig endast köpas till priset av beständig otillfredsställelse. .

#5586 Mikael-Rode

Det var en mor, som älskade sina barn så högt, att hon inte kunde låta dem vara ifred. .

#5639 Thomas-Carlyle

Demokrati är förtvivlan över att de som regerar över dig inte är några hjältar och tillfredsställelsen över att du måste finna dig i deras fel. .

#5655 Platon

Demokrati är en tillfredställande regeringsform, full av omväxling och förvirring, som fördelar ett slags jämlikhet till både jämlika och ojämlika. .

#5821 Lyndon-Baines-Johnson

All vår makt räcker inte för att förändra människor som har bestämt sig för att tillfredsställa ett gammalt hat eller en ny ambition. .

#7225 Mikhail-Baryshinikov

Inga dansare kan se Fred Astaire utan att inse att vi alla borde ha valt en annan bransch. .

#7800 Henrik-Tikkanen

Upprustningen är så stark att det finns vapen kvar att trygga freden även efter människan har tagit kål på sig själv. .

#8112 Henry-Miller

Många människor lever i fredlig samexistens med ett dåligt samvete. .

#8812 Mikal-Rode

Det var en gång en mor som älskade sina barn så högt att hon absolut inte kunde låta dem vara i fred. .

#9223 Martin-Luther-King-Jr

Våld kan medföra en tillfällig seger, men det kan aldrig skapa en varaktig fred. .

#9289 Tage-Danielsson

Hur många gånger ska jag behöva säja till dej att du inte får leka med Fredrik förrän hans pappa har betalat tillbaks hundralappen som han lånade i julas?! .

#9474 Horatius

Om vi vore felfria skulle det inte bereda oss så mycket tillfredsställelse att fastställa andras fel. .

#9872 Charles-de-Montesquieu

Man kan tillfredsställa sin fåfänga endast genom att kränka andras fåfänga. .

#9931 Rudolf-Rolfs

Få saker är så tillfredsställande som att se sina barn få egna tonåringar. .

#10816 Knut-Hamsun

Jag är väl tillfreds med allt, och mina trettio år är ingen ålder. .

#11050 Arnold-Palmer

Golf är vilseledande lätt och ändlöst inveckladt; tillfredsställer själen och krossar psyket. På samma gång givande och vansinnigt - och utan tvekan det mest fantastiska spel människan nånsin uppfunnit. .

#11118 Bjarne-Reuter

Det är andefattigt och otillfredsställande om vi fortsatt skall betrakta TV som den källa var vi hämtar våra upplevelser, vår information och våra politiska val. .

#11273 Calvin-Coolidge

Jul är inte en säsong, utan en inställning. Att värna fred och välvilja, samt att vara riklig med nåd, det är att ha den riktiga julandan. .

#11279 Henry-Wadsworth-Longfellow

Jag hörde julens klockor kalla med ack så kända toner, så vilt och sött de lät om och om igen; Fred på jorden och en god vilja åt alla. .

#11366 Leo-Nikolaevich-Tolstoy

Låt oss förlåta varandra - endast då kan vi leva i fred. .

#11367 Leo-Nikolaevich-Tolstoy

låt oss förlåta varandra- bara då kan vi leva i fred .

#11477 François-de-la-Rochefoucauld

Beröm är ett förslaget, fördolt, elegant smicker som tillfredsställer givare och mottagare på olika sätt. Den förre delar ut det för att placera sin välvilja och omdömesförmåga i ätt belysning, den senare tar emot det som välförtjänta lovord. .

#12238 Platan

Demokrati är en tillfredsställande regeringsform, full av omväxling och förvirring, som fördelar ett slags jämlikhet till både jämlika och ojämlika. .

#12688 Nelson-Mandela

Om du vill sluta fred med din fiende, så måste du arbeta tillsammans med din fiende. Då blir han din partner. .

nästa