Citat om naturen

Citat om naturen, tankar, aforismer, ordspråk

#57 Loesje

Naturligtvis fungerar lagarna. Frågan är bara: för vem? .

#101 Elize-Du-Toit

Jag är inte så bra på glamour... det är inte naturligt för mig. .

#493 August-Strindberg

När en kvinna får gåshud är det den naturligaste händelsen i världen. .

#495 August-Strindberg

Man och kvinna är två parallella linjer, och det ligger i parallella linjers natur, att de aldrig mötas. .

#544 Honoré-de-Balzac

Det ligger i kvinnans natur att se felen hos en begåvad man och de goda sidorna hos dumbommen. .

#568 Martin-Luther

Naturen har gett kvinnan breda höfter och en stor bak för att hon skall sitta stilla och sköta sitt hem. .

#607 Pierre-Augustin-de-Beaumarchais

Naturen har sagt till kvinnan: Var vacker om du kan, var dygdig om du vill, men se till att ditt rykte är gott. Det är nödvändigt. .

#861 Charles-Bukowski

Naturligtvis är det möjligt att älska människor - förutsatt att man inte känner dem så noga. .

#894 Ingrid-Bergman

en kyss är ett fint trick, påhittat av naturen för att stoppa pratet när ord blir överflödiga. .

#1089 Hjalmar-Söderberg

Det är naturligt att dumbommarna är i majoritet i riksdagen: de är i majoritet i folket. .

#1129 Steve-Martin

Sex är något av det vackraste, mest naturliga och friska som man kan köpa för pengar. .

#1131 Steve-Martin

Sex är en av de mest välgörande, vackraste och naturligaste upplevelser som man kan köpa för pengar! .

#1355 Carl-Jonas-Love-Almqvist

Kvinna, fantastiskt substantiv i naturens ordbok. .

#1360 Honoré-de-Balzac

Det är naturligt för en kvinna att se felen hos en begåvad man och de goda sidorna hos idioten. .

#1377 Martin-Luther

Naturen har gett kvinnan breda höfter och en stor bak och har därmed tydligt tillkännagett att kvinnan ska sitta still och passa sitt hus. .

#1433 Raquel-Welch

Varför kan män inte uppträda naturligt inför mig? De flesta ser mig som en granskningsnämnd för deras manlighet. .

#1762 August-Strindberg

Man och kvinna är som två parallella linjer, och det ligger i parallella linjers natur att aldrig mötas. .

#1919 Christian-Morgenstern

Människan är ett exempel på naturens oerhörda tålamod. .

#1922 Thomas-Hardy

Människan begynner där naturen ändar, naturen och människan kan aldrig bli vänner. .

#1987 Konfucius

I den mänskliga naturen står vi varandra nära; I våra sätt att handla går envar sin egen väg. .

#2749 Sigismund-von-Radecki

Dumhet är ett mänskligt privilegium. I naturen finns ingen dumhet. .

#3284 Alfred-Hitchcock

Konversation är den största naturliga fienden till god mat och gott vin. .

#3321 Mario-Adorf

Varför skulle vi kämpa mot naturen, älskling? Kom så går vi ut och ser om det finns något gott i kylskåpet. .

#3567 Edmond-och-Jules-de-Goncourt

Det finns ingen naturrnödvändighet i historien, för i så fall kunde vi alla sätta oss med armarna i kors och vänta på att något naturnödvändigt skulle hända. .

#3568 Hans-Tillmann

Det finns ingen naturnödvändighet i historien, för i så fall kunde vi alla sätta oss med armarna i kors och vänta på att något naturnödvändigt skulle hända. .

#3728 Estelle-Getty

På grund av en egendomlig hittills oupptäckt naturlag hör en äkta man aldrig vad man säger första gången man säger det. .

#4450 Carl-Hammarén

Naturligtvis skulle det vara praktiskt om alla människor vore du med varandra. Men vi bör nog inte blunda för det faktum attt många människor har utomordentligt litet att säga varandra och att ett par titlar drygar ut samtalet något. .

#4544 Karl-Kraus

Framsteget firar en pyrrusseger över naturen. .

#4706 Henry-Brooks-Adams

Anarki är naturens lag. Ordning är mänskans dröm. .

#4723 Aristoteles

Människan är av naturen en socialpolitisk varelse .

#4887 Karl-Kraus

Kultur är vård av ett försummat naturligt anlag. .

#5043 Benvenuto-Cellini

Ack, krafterna hos Naturen! Hon vet vad vi behöver, men doktorerna vet ingenting. .

#5078 Ordspråk-från-USA

Antibiotika: läkemedel som stundom botar en förkylning nästan lika fort som naturen själv. .

#5707 Otto-Ludwig

Naturligtvis har demokratin sina olägenheter. Till exempel väljama. .

#5708 Otto-Ludwig

Naturligtvis har demokratin sina olägenheter, t.ex. väljarna. .

#6167 Gerald-Brennan

När vi beundrar någon tycker vi också om att höra lovord om henne eller honom. Men i måttliga mängder, naturligtvis. .

#6484 Oliver-Hassencamp

Ingenstans är det onaturliga mer påfallande än i skrattet. .

#6636 Marit-Breivik

Det är onaturligt att alla ska spela fotboll. .

#6810 Anita-Daniel

Geniala naturer strävar inte mot något mål - de förföljs av målet. .

#6832 Orson-Welles

Idioter är en av dessa naturens visa inrättningar, som låter fårskallarna få känna sig kloka. .

#7399 August-Strindberg

Är moralen nedlagd i människans natur från begynnelsen? Visst inte! Den förändras efter klimat, jordmån och överklassens gottfinnande. .

#7412 Friedrich-Hegel

Etik: En naturbeskrivning av dygderna. .

#7490 Sir-William-Schwenck-Gilbert

Människan är naturens enda misstag. .

#7654 William-James

Den mest oföränderliga barriären i naturen är den mellan en människas tankar och en annans. .

#7980 Robert-Storm-Petersen

Det bästa är naturligtvis ett gott samvete - och det näst bästa en god åklagare. .

#8160 Emily-Bronte

Jag kommer att gå dit min egen natur skulle leda: Det bär mig emot att välja en annan guide .

#8168 Rembrandt

Välj bara en mästare -Naturen. .

#8437 August-Strindberg

Mot vems intresse har överklassen stiftat lagarne. Mot underklassen, naturligtvis! .

#8540 Galileo-Galilei

Naturens stora bok är skriven med matematiska symboler. .

#8608 Sokrates

Det är av stor betydelse att behandla varje människa efter dess natur och temperament. .

nästa