Citat om moral

Citat om moral, tankar, aforismer, ordspråk

#706 Helmut-Zacharias

En flicka är omoralisk när hon redan som femtonåring har stadigt sällskap men glömmer sin mors trettioårsdag. .

#761 Ben-Johnson

En man som älskar upptäcker moralen; en kvinna som älskar glömmer den. .

#3103 W-G-Summer

Steget från den absoluta moralen till den blodiga massakern är kort. .

#5311 Dante-Alighieri

Det varmaste stället i helvetet är reserverat för dem som under djupa moraliska kriser upprätthåller sin neutralitet. .

#5353 Harold-Wilson

De hetaste platserna i helvetet är reserverade för dem som är neutrala i en moralisk kris. .

#7381 Henry-Miller

Är det inte egendomligt att de amoraliska säger så mycket moraliskt och moralisterna så mycket amoraliskt? .

#7382 Stanislaw-Jerzy-Lec

Moral är en fråga om konventioner eller kontant betalning. .

#7387 Frithiof-Brandt

Vad moral är märker man starkast när man bryter med den av moraliska skäl. .

#7389 Bertolt-Brecht

Det finns få sysselsättningar som skadar moralen så mycket som att sysselsätta sig med moralen. .

#7402 August-Strindberg

Vad är moral? En rättskänsla som av överklassen disciplinerats i avsikt att narra underklassen till ett stillsamt levnadssätt. .

#7403 August-Strindberg

Vad menas med osedligt? Det som bryter mot överklassens tillfälliga morallag. .

#7404 August-Strindberg

Vad har överklassen för morallag? Godtycket! .

#7407 Oscar-Wilde

Av alla attityder är den moraliska den oanständigaste. .

#7408 Mark-Twain

En man med hög moral är den kristne som sitter med fyra äss. .

#7411 Franz-Grillparzer

Moralen är en munkorg för viljan, logiken en stigbygel för anden. .

#7413 Jeremy-Bentham

Moral är inget annat än en reglering av egoismen. .

#7415 Gotthold-Ephraim-Lessing

All moral måste komma ur hjärtats överflöd. .

#7419 Pierre-Daninos

Vi är inte mer omoraliska än våra fäder. Vi är bara lite tankspridda när vi glömmer att dra för gardinerna. .

#7420 Åke-Janzon

Var sparsam med din moral till de tillfällen då du verkligen behöver den! .

#7426 Paul-E-Tiek

Nomenklaturans moral: Allt är tillåtet. .

#7427 Hanns-Hermann-Kersten

Mången kälkborgare blir illamående därför att han sticker det moraliska pekfingret för djupt i halsen. .

#7428 Heinrich-Nüsse

Moralpredikanter har sällan moralisk begåvning. .

#7430 Thomas-Niederreuther

Moralen är ett permanent angrepp på den starkares rätt. .

#7431 Gabriel-Laub

Moralen är etikens praxis. .

#7434 Frode-Jakobsen

Moral är något vi ålägger oss för att begränsa oss, för att inte bli ensamma, för att inte bli skyldiga. Moralen är destruktiv. .

#7450 Liva-Weel

Allt angenämt är antingen omoraliskt eller fettbildande. .

#7451 Gabriel-Laub

Absolut moral: Allt är förbjudet. .

#7452 Ben-Johnson

En man som älskar upptäcker moralen. En kvinna som älskar glömmer den. .

#7453 Bette-Midler

Moral är inte det vi gör, utan det vi hade tänkt göra. .

#7455 Federico-Fellini

Moral är den permanenta kampen mot hormonernas uppror. .

#8769 Henry-Fielding

Moralisk anstöt är egentligen avund med gloria. .

#12130 Quintus-Ennius

Lite moralisering är bra - lite: jag tar gärna en smakbit, men inte en hel balja av det. .

#12840 George-Gordon-Noel-Byron

Entusiasm är inget annat än ett moraliskt rus. .

#12841 Lord-Byron

Begeistring är inget annat än moralisk berusning. .

#13085 Federico-Fellini

Moral är den ständiga kampen mot hormonernas uppror. .

#13087 Henrik-Tikkanen

Dubbelmoral är bra, förlorar man den ena så har man den andra kvar. .

#13088 Vittorio-de-Sica

Moralisk indignation består till 2 procent av moral, till 48 procent av indignation och till 50 procent av avund. .

#13135 Robert-A-Heinlein

Jag är fri emedan jag vet att jag ensam är moraliskt ansvarig för allt vad jag gör. .

#14313 Ralph-Waldo-Emerson

Ingen hög civilisation utan hög moral. .

#14472 Gabriel-Laub

En satiriker är en moralist som vet att moralen är en sköka. .

#14473 Wieslaw-Brudzinski

En satiriker är en moralist som anfaller längst bakifrån. .

#14672 Barbara-Grizzuti-Harrison

De smärtsammaste moraliska tvisterna utspelas inte mellan det goda och det onda utan mellan det goda och det mindre goda. .

#14949 Alexander-Woollcott

Allt som jag verkligen skulle vilja göra är antingen omoraliskt, olagligt eller fettbildande. .

#14984 Noël-Coward

Ju högre byggnaderna är desto lägre är moralen. .

#14985 Stanislaw-Jerzy-Lec

Moral är antingen ett socialt kontrakt eller att du måste betala kontanter. .

#15098 Edna-Ferber

En kvinna kan se både moralisk och upphetsande ut - om hon ser ut som om det vore svårt. .

#15178 Friedrich-Schlegel

Äkta mystik är moral i högsta potens. .

#15553 Nancy-Astor

Lagar kan inte ge folk bättre moral, men desto bättre moral folk har, desto bättre lagar stiftar de. .

#17289 Arthur-Schopenhauer

Medkänsla är grunden för all moral. .

#18815 Martin-Luther-King-

är omoralisk, eftersom den trivs på stället. Det förstör och omöjliggör. .

nästa