Citat om moral

Citat om moral, tankar, aforismer, ordspråk

#706 Helmut-Zacharias

En flicka är omoralisk när hon redan som femtonåring har stadigt sällskap men glömmer sin mors trettioårsdag. .

#761 Ben-Johnson

En man som älskar upptäcker moralen; en kvinna som älskar glömmer den. .

#3103 W-G-Summer

Steget från den absoluta moralen till den blodiga massakern är kort. .

#5311 Dante-Alighieri

Det varmaste stället i helvetet är reserverat för dem som under djupa moraliska kriser upprätthåller sin neutralitet. .

#5353 Harold-Wilson

De hetaste platserna i helvetet är reserverade för dem som är neutrala i en moralisk kris. .

#7381 Henry-Miller

Är det inte egendomligt att de amoraliska säger så mycket moraliskt och moralisterna så mycket amoraliskt? .

#7382 Stanislaw-Jerzy-Lec

Moral är en fråga om konventioner eller kontant betalning. .

#7387 Frithiof-Brandt

Vad moral är märker man starkast när man bryter med den av moraliska skäl. .

#7389 Bertolt-Brecht

Det finns få sysselsättningar som skadar moralen så mycket som att sysselsätta sig med moralen. .

#7402 August-Strindberg

Vad är moral? En rättskänsla som av överklassen disciplinerats i avsikt att narra underklassen till ett stillsamt levnadssätt. .

#7403 August-Strindberg

Vad menas med osedligt? Det som bryter mot överklassens tillfälliga morallag. .

#7404 August-Strindberg

Vad har överklassen för morallag? Godtycket! .

#7407 Oscar-Wilde

Av alla attityder är den moraliska den oanständigaste. .

#7408 Mark-Twain

En man med hög moral är den kristne som sitter med fyra äss. .

#7411 Franz-Grillparzer

Moralen är en munkorg för viljan, logiken en stigbygel för anden. .

#7413 Jeremy-Bentham

Moral är inget annat än en reglering av egoismen. .

#7415 Gotthold-Ephraim-Lessing

All moral måste komma ur hjärtats överflöd. .

#7419 Pierre-Daninos

Vi är inte mer omoraliska än våra fäder. Vi är bara lite tankspridda när vi glömmer att dra för gardinerna. .

#7420 Åke-Janzon

Var sparsam med din moral till de tillfällen då du verkligen behöver den! .

#7426 Paul-E-Tiek

Nomenklaturans moral: Allt är tillåtet. .

#7427 Hanns-Hermann-Kersten

Mången kälkborgare blir illamående därför att han sticker det moraliska pekfingret för djupt i halsen. .

#7428 Heinrich-Nüsse

Moralpredikanter har sällan moralisk begåvning. .

#7430 Thomas-Niederreuther

Moralen är ett permanent angrepp på den starkares rätt. .

#7431 Gabriel-Laub

Moralen är etikens praxis. .

#7434 Frode-Jakobsen

Moral är något vi ålägger oss för att begränsa oss, för att inte bli ensamma, för att inte bli skyldiga. Moralen är destruktiv. .

#7450 Liva-Weel

Allt angenämt är antingen omoraliskt eller fettbildande. .

#7451 Gabriel-Laub

Absolut moral: Allt är förbjudet. .

#7452 Ben-Johnson

En man som älskar upptäcker moralen. En kvinna som älskar glömmer den. .

#7453 Bette-Midler

Moral är inte det vi gör, utan det vi hade tänkt göra. .

#7455 Federico-Fellini

Moral är den permanenta kampen mot hormonernas uppror. .

nästa