Citat om åtanke

Citat om åtanke, tankar, aforismer, ordspråk

#620 Elmer-Rutherford

Många blondiner har sinne för matematik. Det är därför de är så beräknande. .

#2352 Villy-Sørensen

Ärlighet varar längst, men vansinne är ett bättre försvar. .

#4365 Helen-Olcott-Bell

Brokiga kläder, brokigt sinne. .

#5956 Friedrich-Hebbel

Hunden är människans sjätte sinne. .

#6467 Buddha

Det är en människas sinne, inte hans fiende eller ovän, som lurar in honom på onda vägar. .

#6468 Buddha

Det är en mans eget sinne, inte hans fiende eller motståndare, som leder honom till ondskans vägar. .

#7093 Ambrose-Bierce

Alla är sinnessjuka, men den som kan analysera sina villfarelser, kallas en filosof. .

#7184 Christopher-Morley

Dansen är en ypperlig övning för unga flickor. Den ger dem en första förnimmelse av vad en man har i sinnet, innan han gör det. .

#7285 Sinclair-Lewis

Det finns två sorters förolämpningar ingen människa klarar att höra; Att han inte har något sinne för humor och att han aldrig hört talas om trubbel. .

#7398 Anatole-France

Vi säger att de människor vilkas sinnen är annorlunda beskaffade än vårt eget är farliga, och vi kallar dem omoraliska som inte hyllar vår moral. .

#8487 Romain-Rolland

För en människa vars sinne är fritt finns det något som är ännu mer oacceptabelt med djurs lidande än med människors lidande. För när det gäller det senare erkänns det åtminstone att lidandet är ont och att den som orsakar det är kriminell. Men tusentals djur slaktas i onödan varje dag utan skuggan av ånger. Om någon människa nämnde det, skulle han förlöjligas. Och det är det oursäktliga brottet. .

#8719 Martin-Luther

Ingenting är skadligare än ett sorgset sinne. .

#9050 Ordspråk-från-Norge

Helvetet är ingen plats, utan ett sinnestillstånd. .

#9299 José-Ortega-y-Gasset

Revolution är inte barrikader, revolution är ett sinnestillstånd. .

#9312 Ralph-Waldo-Emerson

Varje revolution var först en tanke i en mans sinne. .

#9323 Georg-Christoph-Lichtenberg

En sinnebild av revolutionen: katter som leker med garnnystan utan att veta vad de gör. .

#10405 Sigmund-Freud

Sinnet är som ett isberg; det flyter med 1/7 över vattenytan. .

#10915 Leonardo-da-Vinci

Små bostäder med små rum leder sinnet in på den rätta vägen, medan stora hus får det att gå vilse. .

#11311 Roy-L-Smith

Den som inte har jul i sinnet kan inte heller finna den under en gran. .

#11988 Leonardo-da-Vinci

Små rum och bostäder leder sinnet in på den rätta vägen, stora får det att komma på villovägar. .

#12467 Oscar-Wilde

Simpla saker roar enkla sinnen .

#12538 William-Pitt

Obegränsad makt tenderar att korrumpera sinnena hos dem som besitter den. .

#12995 Nancy-Witcher-Astor-Viscountess

Problemet med de flesta människor är att dom tänker med sina önskningar eller rädslor snarare än med sina sinnen. .

#13484 Kahlil-Gibran

För att förstå hjärtat och sinnet av en person, titta inte på vad han redan har uppnått, utan på det han strävar efter. .

#13641 Edmund-Burke

Fakta till sinnet är som mat till kroppen. .

#13790 Carolyn-Wells

En cynisk man är en man som ser världen med sinnets öga igenom en monokel. .

#13858 Cesare-Lombroso

Genialitet är en av vansinnets många former. .

#13896 Peter-Daniel

Bönen sammanför dig med det oändliga och förbereder ditt sinne för det ändliga. .

#14156 Elmer-Diktonius

En stor stad är ett stort vansinne. .

#14184 Hans-Kudszus

Ångest är det pris vi betalar för sinnets rörlighet. Växter och stenar känner ingen ångest. .

nästa