Citat om kunskap

Citat om kunskap, tankar, aforismer, ordspråk

#540 Heinrich-Heine

Då Eva ätit äpplet från kunskapens träd grep hon efter fikonlövet. När en kvinna börjar tänka gäller hennes första tanke en ny klänning. .

#953 Mogens-Glistrup

Vad ska vi med folk som läser statskunskap till? Det blir bara sådana som Svend Aktia banken i finland är bra. flytta till Sverige och ät kötbullar. MUMS. .

#2038 C-F-Tietgen

Att skolas i människokunskap är lika nödvändigt för köpmannen som all annan skolgång. .

#2465 Carl-Hammarén

Det är med gamla kunskaper som med rapningar - rätt som det är så får man en påminnelse om något som man glömt att man satte i sig. .

#2702 Ordsprog-danske

Kunskap är en skatt som följer sin ägare överallt. .

#2722 Francis-Bacon

Kunskap är makt. .

#2723 Francis-Bacon

Kunskap i sig själv är makt. .

#2725 Francis-Bacon

kunskap i sig är makt .

#2734 Jacob-Bronowski

Kunskapen är ett oändligt äventyr vid osäkerhetens rand. .

#2756 Charles-Morgan

När kunskap växer, minskar förundran .

#2767 Albert-Einstein

Information är inte kunskap .

#2768 Sigrid-Undset

Han var inte skapt för att klättra i kunskapens träd. .

#2774 Alfred-North-Whitehead

Kunskap är inte mer bestående än fisk. .

#2785 Anatole-France

För att kunna förankra kunskaper måste man motta dom med lust .

#2804 A-A-Hodge

Den vise vet kunskapskällorna, författaren och var man hittar det. .

#2807 Alfred-Tennyson

Kunskapen kommer men visheten sölar. .

#2808 Ralph-Waldo-Emerson

Kunskap är rädslans motgift .

#2810 Benjamin-Disraeli

Att inse att man är okunnig är ett bra steg mot kunskap. .

#2812 Benjamin-Disraeli

Ju mer kunskap människan har om vad som gjorts, desto större blir hennes skicklighet att veta vad som skall göras. .

#2813 Lord-Thomas-Babington-Macaulay

Kunskap går framåt stegvis och inte med stora språng. .

#2814 Margaret-Fuller

Om du har kunskapen, låt andra tända sina ljus med den. .

#3896 Jim-Morrison

Den viktigaste sorten av frihet är att vara det du verkligen är. Du byter in din verklighet för en roll. Du byter in ditt sinne för en akt. Du ger upp din kunskap av att känna, och i byte, sätt på dig en mask. Det kan inte bli någon stor-artad revolution tills det är en personlig revolution, på en egen nivå. Det måste hända på insidan först. Du kan ta ifrån en mans politiska frihet och du kommer inte att såra honom - om du inte tar ifrån honom hans frihet att känna. Det kan förstöra honom. Den typen av frihet kan inte garanteras. Ingen kan vinna det för dig. .

#4909 Platon

Grundvalen för musik är kunskapen om harmonins och rytmens erotik. .

#5105 Elbert-Hubbard

Receptet för evig okunnighet är: Var nöjd med dina åsikter och belåten med dina kunskaper. .

#5835 Enrico-Fermi

Kunskap är makt. Okunskap betyder dock inte alls maktlöshet. .

#5836 Enrico-Fermi

Kunskap är makt, men okunskap betyder dock inte alls maktlöshet. .

#6564 John-Cleese

Om jag kan få dig att skratta med mig, så gillar du mig bättre, vilket gör att du blir mer öppen för mina ideer. >och om jag kan övertyga dig om att skratta vid det tillfälle där jag ger poängen, ger du mig kunskapen om att det är Sant. .

#6814 Paul-E-Tiek

För att kunna klättra i kunskapens träd måste man inte vara en apa, men man bör ha fallenhet för gymnastik. .

#7321 Heinrich-Heine

Självlärd kunskap genom egen erfarenhet är guld värd, men dyrköpt. .

#7333 John-Locke

Ingen människas kunskap kan kan gå utöver hans erfarenhet. .

nästa