Citat om intelligens

Citat om intelligens, tankar, aforismer, ordspråk

#512 Guy-de-Maupassant

Med en kvinna som antingen är oerhört vacker eller ganska ful bör man helst tala om hennes intelligens. .

#667 Hellmut-Walters

Kvinnans intelligens hänvisas av männen till områdena skönhet och charm, och en intelligent kvinna låtsas att hon accepterar det. .

#732 Max-Hansen

De flesta kvinnor är inte så dumma som de låtsas vara. Det är nog ett tecken på ovanligt stor intelligens. .

#6252 Jeanne-Aubert

Intelligens är världens enda demokratiska resurs. Alla anser sig ha fått tillräckligt. .

#6258 Ordspråk-från-Tyskland

Dumheten begår spontant de fel, som intelligensen begår först efter noggranna överväganden. .

#6751 Charles-Franklin-Kettering

Skillnaden mellan intelligens och bildning är den här; intelligensen skaffar dig en god bärgning. .

#6752 Will-Cuppy

När ett djur gör något kallar man det instinkt. När vi gör precis samma sak och av samma skäl kallar man det intelligens. Jag förmodar att vad man menar är att vi alla begår fel men intelligensen gör att vi kan begå dem medvetet. .

#6754 Alexis-Carrel

Intelligensen är praktiskt taget värdelös för den som inte har någonting annat. .

#6755 George-Bernard-Shaw

Nackdelen med intelligens är att man hela tiden måste lära sig mer och mer. .

#6781 Friedrich-Hebbel

Geni är intelligens som drivs av lidelse. .

#6782 Arthur-Schopenhauer

Intelligensen är viljans tjänsteflicka. .

#6799 Wieslaw-Brudzinski

Intelligens, hävdar de intelligenta, är förmågan att anpassa sig till situationen. Håller man en bok upp och ner lär man sig läsa upp och ner. .

#6801 Léon-Paul-Fargue

Intelligens är en fältherre som alltid kommer för sent till slaget och som ifrågasätter det hela efteråt. .

#6802 Emile-Picard

Intelligens är den själsliga egenskap tack vare vilken vi så småningom begriper att allt är obegripligt. .

#6825 Valéry-Larbaud

Att inte finna någonting löjligt är tecknet på en fulländad intelligens. .

#6828 Esther-Vilar

Så snart en människas intelligens överskrider en viss nivå kan den bli farlig för henne. .

#7435 Viggo-Starcke

Moral utan intelligens har både fördelar och nackdelar. Intelligens utan moral är ett slags svagsinthet. .

#7601 Ib-Boye

Journalister är människor som av bekvämlighet har tagit ett jobb som ligger under deras intelligens. .

#10101 Latinskt-ordspråk

En boks öde beror på läsarens intelligens. .

#11079 Michael-Jordan

Talang vinner matcher, men lagarbete och intelligens vinner mästerskap .

#11962 Carl-Hammarén

Pojken måste ha ärvt sin fars intelligens. I varje fall har fadern inte kvar den. .

#12427 Arthur-C-Clarke

Det har ännu inte bevisats att intelligens har något värde för överlevnaden. .

#12428 Arthur-C-Clarke

Det återstår ännu att bevisa att intelligensen har något överlevnadsvärde. .

#12429 Lewis-Mumford

En av intelligensens funktioner är att ta i beräkning de faror som uppstår av att lita enbart på intelligens. .

#12432 Simone-Weil

Den intelligente som är stolt över sin intelligens liknar fången som är stolt över sin stora cell. .

#12435 Winston-Churchill

Uthållig ansträngning - inte styrka eller intelligens - är nyckeln till att släppa vår potential fri .

#12438 André-Gide

Den största intelligensen är just den som lider mest av sin egen begränsning. .

#12441 George-Santayana

Intelligens är förmågan att snabbt se saker som de är. .

#12442 Henri-Bergson

Helt kort, intelligens, med tanke på dess grundframtoning, dess mening med att framställa konstgjorda ämnen, speciellt verktyg för att göra verktyg, och under processen. INTE BRA MEN KAN EJ RÄTTA! .

#12443 Henri-Bergson

Intelligens är förmågan att göra konstgjorda föremål, speciellt verktyg för tillverkning av verktyg. .

nästa