Citat om mänskligheten

Citat om mänskligheten, tankar, aforismer, ordspråk

#1042 Jean-Cocteau

Mänskligheten består av några få förelöpare, många medlöpare och en oöverskådlig mängd efterlöpare. .

#1075 Albert-Einstein

Nationalism är en barnsjukdom. Det är mänsklighetens mässling. .

#1857 Charles-M-Schulz

Jag tycker om mänskligheten - det är bara människor jag inte tål. .

#1875 Eric-Hoffer

Det är lättare att älska mänskligheten i stort än att älska sin granne. .

#1889 Thomas-Stearns-Eliot

Mänskligheten står inte ut med mycket verklighet. .

#1939 Lev-Leo-Nikolajevitsj-Tolstoj

Alla vill förändra mänskligheten, men ingen vill förändra sig själv. .

#1949 Friedrich-Hebbel

Den som visar mänskligheten tillbaka till dess gränser är värd mer uppskattning än den som stöder den i dess strävan efter det omåttliga. .

#1956 Charles-Lamb

Mänskligheten består av två skilda släkten; de som lånar och de som lånar ut. .

#1964 Immanuel-Kant

Ur mänsklighetens krokiga virke kan det aldrig göras något rakt av. .

#1966 William-Shenstone

En människa har vanligen själv de goda eller dåliga egenskaper som hon tillskriver mänskligheten. .

#2034 Manès-Sperber

Den som inte betraktar mänskligheten med ett oändligt tålamod blir dess fiende. .

#2069 Nelson-Algren

Litteratur görs på varje tillfälle som en utmaning är föremål för rättsliga apparat av samvete kontakt med mänskligheten. .

#3506 Edward-Gibbon

Historien är faktiskt inte mycket mer än förteckningen över mänsklighetens brott, dårskaper och olyckor. .

#3524 Paul-E-Tiek

Nationalismen är en barnsjukdom. Den är mänsklighetens mässling. .

#3525 Paul-E-Tiek

Mänsklighetens tre stora epoker är stenåldern, bronsåldern och pensionsåldern. .

#7396 George-Bernard-Shaw

Den svåraste synden mot våra medmänniskor är inte att hata dem - men att vara likgiltig inför dem, det är essensen av omänsklighet. .

#7397 George-Bernard-Shaw

Den moderna mänskligheten har en dubbelmoral, en som vi predikar men inte tillämpar och en som vi tillämpar men inte predikar. .

#8631 Sten-Broman

Mänskligheten indelas i fyra kategorier: Banditer, lymlar, fähundar och idioter. .

#9345 Hans-Kasper

Alla revolutionärers tvivelaktiga dygd är att hysa så många känslor för mänskligheten att det inte blir några kvar för människorna. .

#10159 Emma-Goldman

Idealister...dåraktiga nog att kasta varningarna åt vindarna...har fört mänskligheten framåt och berikat världen .

#11000 Arthur-Schopenhauer

Vänlighet är för mänskligheten vad värme är för vax. .

#12713 David-Frishman

Av allt ont i vår generation vet jag inget som hämmar mänsklighetens moraliska utveckling mer än pressen. .

#12718 Bertel-Haarder

Dansk press har lagt en filt av dumhet över mänskligheten. .

#14025 Lord-Byron

Att fly undan mänskligheten behöver inte betyda att man avskyr den. .

#14766 John-Maynard-Keynes

Kapitalism är den häpnadsväckande föreställningen att de ondaste av män ska utföra de ondaste av handlingar för mänsklighetens bästa. .

#15015 Albert-Pike

Framför allt ska vi inte glömma att mänskligheten utgör ett stort broderskap; alla födda att möta lidande och sorg och därför bundna att hysa förståelse för varandra. .

#15216 Thomas-Jefferson

Mina känslor var först för mitt eget land, sen, generellt, för hela mänskligheten .

#15464 James-Thomson

Otacksamhet är förräderi mot mänskligheten. .

#15578 José-Ortega-y-Gasset

Medmänsklighet är bara det som jag gör därför att det har en mening för mig, alltså bara det som jag förstår. .

#16028 Abraham-J-Heschel

Rasism är människans största hot mot mänskligheten - det största hatet för minsta orsaken. .

nästa