Citat om historia

Citat om historia, tankar, aforismer, ordspråk

#3429 Frithiof-Brandt

Med åren fylls man mer och mer av sin egen historia. Till sist är man inte något annat. .

#3436 Boris-L-Pasternak

Historia kan man inte se, lika lite som man kan höra gräset växa. .

#3437 Konrad-Adenauer

Historia är summan av allt som inte borde ha hänt. .

#3438 Konrad-Adenauer

Historia är slutsumman av alla de ting som kunde ha undvikits. .

#3445 George-Bush

I motsats till Churchill har jag inga planer att skapa historia. Sokrates gav råd, och han blev förgiftad. .

#3453 Gustav-Stresemann

Historia är i det långa loppet det förnuftigas sannolikhet. .

#3454 Gustav-Stresemann

Historia är i det långa loppet det fömuftigas sannolikhet. .

#3458 Clarence-Darrow

Historien upprepar sig. Det är en av de saker, som är galet med historia .

#3459 Clarence-Darrow

Historian repeterar sig själv, det som är fel med historian .

#3467 August-Strindberg

Vad är historia? Berättelsen om det förflutna, försåvitt det framställes en för överklassen förmånlig dager. .

#3471 Oscar-Wilde

Under namnet historia ger man åt barnen Europas förbrytaralbum. .

#3472 Oscar-Wilde

Under namnet historia ger man barnen Europas förbrytaralbum. .

#3475 Oscar-Wilde

Alla kan göra historia. Endast en stor man kan skriva den. .

#3480 Leo-Tolstoj

Historia är ingenting annat än en samling myter och onyttiga bagateller som man har förgyllt med en massa onyttiga figurer och egendomliga namn. .

#3503 Johann-Wolfgang-von-Goethe

Man måste kunna överblicka 6000 års historia för att förstå ögonblicket. .

#3504 Johann-Wolfgang-von-Goethe

Man måste kunna överblicka 6 000 års historia för att förstå ögonblicket. .

#3507 Oliver-Goldsmith

Från vilken sida vi än betraktar Europas historia ser vi att den är en väv av brott, galenskaper och olyckor. .

#3508 Samuel-Johnson

Mänsklighetens historia är inte mycket, annat än berättelser om felslagna planer och grusade förhoppningar. .

#3509 François-Marie-Arouet-de-Voltaire

sant är, historia är inget annat än en tabell av kriminalitet och otur .

#3510 Charles-de-Montesquieu

Lyckligt är det folk vars historia är tråkig att läsa. .

#3554 Napoleon

Historia: någonting som aldrig har hänt skrivet av en som inte var där. .

#3555 Jean-Rigaux

Historia är den lögn man kommit överens om. .

#3556 Arthur-Schlesinger-Jr

Historia sedd genom ett nyckelhål ger historier. .

#3557 Gabriel-Marcel

Historia kan vara en riskfylld sysselsättning. .

#3561 Paul-Hammerich

En liten bit historia sedd genom ett nyckelhål ger historier. .

#3569 Rolf-Hochhuth

Det finns bara två stora strömmar i mänsklighetens historia; lågheten som skapar de konservativa och avunden som skapar revolutionärerna. .

#3575 Dorothy-Salisbury-Davis

Att människor ofta blir osams kan knappast förvåna den som läst historia. Världshistorien är, först och främst, en serie fruktansvärda gräl. Till råga på allt ideligen avbrutna av slagsmål. .

#3580 John-Smith

Liksom geografi utan historia förefaller att vara ett kadaver utan rörelse, så vandrar historien utan geografi omkring som en landstrykare utan bestämd hemvist. .

#4110 Palle-Lauring

Den inställning som löper genom hela Danmarks historia är: Låt oss vänta och se vad det kan bli av det här. .

#4134 Salvador-De-Madariaga

Judar skiljer sig från alla andra människor på jorden genom att deras fosterland är själva deras historia. .

nästa