Citat om lycka

Citat om lycka, tankar, aforismer, ordspråk

#16 Loesje

När plan A misslyckas har vi alltid resten av alfabetet .

#271 Jennifer-Garner

Lycka är ditt eget ansvar. .

#336 Peter-Sellers

Kvinnorna har lyckats vända upp och ned på fysiken; ju mindre trosoma är, desto mer värme utgår från dem. .

#476 Eleonora-Duse

Kvinnor är klokare i olyckan än män därför att de har mer övning i den. .

#489 Anatole-France

En kvinna måste bestämma sig. Hos en man som andra kvinnor åtrår får hon ingen trygghet, hos en som kvinnorna inte tycker om får hon ingen lycka. .

#496 Ambrose-Bierce

Brud; en kvinna som har en behaglig förväntan om lycka bakom sig. .

#529 Charles-Baudelaire

De män som lyckas bäst med kvinnor är de som har lättast att undvara dem. .

#637 Ordspråk-från-Frankrike

Kvinnor, pengar och vin; vår lycka och ruin. .

#648 Charles-Nodier

Kvinnor uppskattar djärvhet hos en man. Om han lyckas göra dem förvånade blir de intresserade och när han väl intresserat dem har han snart gjort intryck på dem. .

#713 Mikal-Rode

Det är kvinnans stolthet att såra. Det är hennes lycka att lägga förband på de sår hon har tillfogat. .

#944 Ronald-Reagan

Politik är ingen dålig profession, lyckas du får du mycket beröm, misslyckas du kan du alltid skriva en bok .

#951 Mogens-Glistrup

Den gemensamma målsättningen är ju största möjliga lycka åt största möjliga antal. .

#959 Henrik-Tikkanen

En konservativs dilemma är att han alltid försvarar något som tidigare konservativa inte lyckats förhindra. .

#998 Erich-Fromm

Den lyckosamme revolutionären är en statsman, den misslyckade en kriminell. .

#999 Erich-Fromm

Den framgångsrike revolutionären är en statsman. Den misslyckade är en förbrytare. .

#1220 John-Kenneth-Galbraith

Jag har alltid trott att det var ekonomens första plikt att förse sig själv med ett visst minimum av pengar. Det faktum att jag lyckades göra det utan större andlig möda har aldrig bekyrnrat mig. .

#1518 Bo-Hansson

Om du inte lyckas första gången, då är fallskärmshoppning inget för dig. .

#1707 Radiosportens-speedway-utsände

...dessvärre har vi sluppit någon allvarlig olycka här idag. .

#1768 Ambrose-Bierce

Brud: en kvinna som bakom sig har en ljuv förväntan om lycka. .

#1789 Renée-de-Rieux

Äktenskapet: ett lotteri där männens insats är deras frihet och kvinnornas deras lycka. .

#1826 Ordspråk-från-England

Erik är en lyckans ost. Han har både fru och transistorradio, och båda fungerar. .

#1913 George-Bernard-Shaw

Narraktighet är den direkta jakten efter lycka och skönhet. .

#1925 Oscar-Wilde

Vissa människor för lycka med sig vart de än går, andra när de går. .

#2080 Jacob-Paludan

När man säger om en konstnär att han arbetar seriöst menar man vanligen att han inte har lyckats särskilt bra. .

#2118 Edward-Morgan-Forster

Man är alltid benägen att berömma en tjock bok på tok för mycket därför att man har lyckats ta sig igenom den. .

#2162 Georges-Courteline

Det finns inga dåliga konstarter, det finns bara misslyckade alster. .

#2164 Joseph-Conrad

Strängt taget har bara ett slags böcker ökat lyckan här på jorden: kokböckerna. .

#2207 Benjamin-Disraeli

Böcker är ödesdigra, de är mänsklighetens förbannelse. Nio tiondelar av existerande böcker är nonsens och de intelligenta böckerna vederlägger detta nonsens. Den största olycka som drabbat människorna är boktryckarkonsten. .

#2450 Dalai-Lama

Kom ihåg att det kan vara en stor lycka att inte få sina drömmar uppfyllda. .

#2745 A-J-Liebling

Folk lyckas förväxla nyheter med vad de läser i tidningarna. .

nästa