Citat om frihet

Citat om frihet, tankar, aforismer, ordspråk

#24 Loesje

Säkerhet skyddar dig, men frihet ger dig vingar .

#64 Loesje

Friheten bär sällan slips. .

#989 Malcolm-X

Du kan inte urskilja fred från frihet eftersom ingen kan leva i fred om denna person inte har sin frihet. .

#990 Malcolm-X

Du behöver inte vara en man för att kämpa för frihet. Allt du behöver vara är att vara en intelligent människa. .

#1153 Johnny-Carson

Det enda pengar ger dig är friheten att inte behöva oroa dig för pengar. .

#2470 Francis-Bacon

Det är en underlig strävan att söka makten och förlora friheten. .

#2480 Robert-F-Kennedy

När man tar lagen i egna händer så är lagen förloraren. När lagen förlorar så tynar frihet bort. .

#2513 Mahatma-Gandhi

Frihet är inte värt att ha, om den inte omfattar friheten att göra fel. .

#2591 François-Marie-Arouet-de-Voltaire

Dygd förutsätter frihet, liksom att bära en börda förutsätter aktiv styrka.(...)Mitt tänkande är inte underordnat någon auktoritet mer än vad sjukdom och hälsa är. .

#3092 Marcus-Tullius-Cicero

Fred är frihet i frid. .

#3133 Ludwig-Marcuse

En gång ska frihetens fana vaja över det militära helvetets störtade ruiner. .

#3897 Dario-Fo

Vårt hemland är hela världen. Vårt lag är frihet. Vi har bara en tanke, revolution i våra hjärtan. .

#3902 Nelson-Mandela

Låt frihet råda. Solen har aldrig gått ner på en sådan ärorik mänsklig prestation. .

#4516 Jean-Paul-Sartre

En författares frihet ligger i att skriva något som ingen väntar sig. .

#5634 Mark-Twain

Demokrati bygger på tre principer: Samvetet, yttrandefriheten och förståndet och att inte ställa krav på de två förstnämnda. .

#5653 Aristoteles

Demokrati uppstår när man eftersträvar alla medborgares frihet och jämlikhet och tar hänsyn till deras antal, men tyvärr inte deras art. .

#5654 Aristoteles

Demokrati uppstår när man eftersträvar alla medborgares frihet och jämlikhet och tar hänsyn till deras antal men inte deras art. .

#5700 Paul-E-Tiek

Appropå en miljon bidragsberoende svenskar: Att hävda att Sverige skulle vara en första rangens demokrati med fria val att välja bort de partier som lovar större allmosor än vad hederligt arbete kan ge, är lika förmätet som att påstå att sprutnarkomaner har full frihet att avstå från heroin. .

#5845 Herbert-Hoover

Det är en paradox att varje diktator har klättrat till makten på stegen av yttrandefriheten. Men när han har fått makten underkuvar han allas yttrandefrihet utom sin egen. .

#5852 Will-Rogers

Stor makt betyder varken stor handlingsfrihet eller beslutsfrihet. .

#5898 Stewart-Alsop

Pressen måste få frihet att säga allt, så att vissa personer inte får friheten att göra allt. .

#5924 Thomas-Jefferson

Yttrandefriheten kan aldrig begränsas, den kan bara förloras. .

#6496 Stanislaw-Jerzy-Lec

Frihetens spännvidd kan mätas på leendets bredd. .

#6565 Johannes-Møllehave

Det befriande med underhållning är att vi skrattar åt det fastlagda mönstret, och därigenom kommer vi lite utanför det. Skrattet är en form av frihet. .

#7015 Arthur-Schopenhauer

Den som inte tycker om ensamhet kommer inte att älska friheten. .

#7108 Søren-Aabye-Kierkegaard

Frihetens möjlighet visar sig i ångesten. .

#7173 Bertrand-Russell

Frihet är något mycket angenämt, men inte när den skall betalas med ensamhet. .

#7405 August-Strindberg

I vilket fall är moralen strängast? I förhållandet mellan könen. Varför det då?. Emedan på detta beror underklassens tillväxt, vilken om den vore överlämnad åt friheten skulle kunna bli skadlig för överklassen. .

#7605 Ejvind-Larsen

Journalisten är en professionell farisé och har som yrkesman aldrig rätten på sin sida. Men i yrkets lyckligaste stunder är han med om att lyfta fram rätten, yttrandefriheten, i en bestämd situation: genom att göra hål i isen, hålla vaken öppen och dialogen i gång. .

#8144 Thornton-Wilder

Desto fler val du måste göra på egen hand desto medvetnare blir du om din frihet att få välja .

#9314 Friedrich-Hebbel

Även under en revolution skulle tyskarna bara försöka tillkämpa sig skattefrihet, aldrig tankefrihet. .

#9340 Napoleon

Fåfänga är grunden för alla revolutioner, frihet är bara en förevändning för dem. .

#10242 Will--Ariel-Durant

Fruktan för kapitalismen har tvingat socialismen att utvidga friheten, och fruktan för socialismen har tvingat kapitalismen att utöka jämlikheten. .

#10381 Ernest-Hemingway

Amerika är det land där varje man har frihet att göra det hans fru vill. .

#10968 Benjamin-Franklin

Sälj inte dygd till priset av hälsa eller frihet till makt. .

#11843 Erik-Blomberg

Ingen kan tysta den eviga sången, sången om frihet för trälen och fången. .

#12230 Aristoteles

Demokrati uppstår när man eftersträvar borgarnas frihet och likhet och tar hänsyn till antalet borgare men inte deras art. .

#12865 Alexis-de-Tocqueville

Demokrati och socialism har inget gemensamt förutom ett ord, jämlikhet. Men uppmärksamma skillnaden; medan demokratin söker jämlikhet i frihet, söker socialismen jämlikhet i tvång och underdånighet. .

#12866 Alexis-de-Tocqueville

Demokrati och socialism har inget gemensamt förutom ett ord, jämlikhet. Men notera skillnaden: under det att demokratin söker jämlikhet i frihet, söker socialismen jämlikhet i begränsningar och underkastelse. .

#12972 Thomas-Paine

När människan ger upp privilegiet att tänka försvinner den sista glimten av frihet vid horisonten. .

#13075 Kaisa-Mellberg

Frihet är att bli myndig, efter att ha väntat i arton långa år. .

#13142 George-Bernard-Shaw

Frihet betyder ansvar. Det är därför de flesta människor är rädda för det. .

#13143 Friedrich-Wilhelm-Nietzsche

Frihet är viljan att vara ansvarsfulla gentemot oss själva .

#13366 George-Mason

Pressfriheten är en av frihetens stora bållverk och kan aldrig begränsas annat än av despotiska regeringar. .

#13367 William-Cash

Pressfriheten skulle skydda pressen mot makthavarna. Nu är det allmänheten som behöver skydd, inte pressen. .

#13368 Preben-Wilhjelm

Pressfriheten används ti1l9S procent till eftersägningar och förtiganden. till de sista 5 procenten till viktiga upplysningar och kritisk granskning. Pressens berättigande ligger i dessa sista 5 procent. .

#13369 Robert-Lembke

Pressfrihet är rätten att trycka lögner utan att vara tvungen till det. .

#13370 Honare-Gabriel-de-Mirabeau

Pressfrihet är den frihet utan vilken de andra friheterna aldrig skulle uppnås. .

#13371 Sven-Ove-Gade

Pressfrihet och god eller dålig smak har ingenting med varandra att göra. .

#13372 Hans-Horst-Skupy

Pressfrihet förpliktar till reaktioner. Det blir ibland till en utpressningsfrihet. .

nästa