Citat om rädsla

Citat om rädsla, tankar, aforismer, ordspråk

#2660 Kinesiskt-ordspråk

Rädsla urholkar själen. .

#2736 Palle-Lauring

Endast rädsla och dumhet har förmåga att dräpa. .

#3880 Shirley-MacLaine

Ju mer jag reste, desto mer insåg jag att rädsla gör människor till främlingar, som borde vara vänner. .

#5691 Paul-E-Tiek

Demokrati är när majoritetens rädsla, okunnighet och egoism ger mandat till politiker som har precis samma bevekelsegrunder, fast i omvänd ordning. .

#5830 John-Steinbeck

Makt korrumperar inte. Rädsla korrumperar...kanske rädslan av att förlora makt. .

#7163 Hans-Borli

Rädslan för ensamheten driver människan in i den inre form av ensamhet som består i skramlande sällskap. .

#7248 Suzanne-Brøgger

För människor från underklassen är det inte bara ett ekonomiskt problem att vara fattig. Det är ett metafysiskt tillstånd av rädsla och förödmjukelse, det är skräcken för "att bli utkastad på gatan med alla möblerna, så att grannarna kan se det". Att bli blottad. Därför håller underklassen alltid på formerna medan överklassen har privilegiet att spränga dem. .

#7458 Horace-Smith

Mod är rädslan för att verka feg. .

#7514 Sergio-Leone

Mod är rädslans avfallsprodukt. .

#8874 General-George-S-Patton

mod är rädsla,som håller en minut längre .

#8886 Mark-Twain

Mod är bekämpning av rädslan, makten över rädslan - inte frånvaron av rädsla .

#8918 Ordspråk-från-Skottland

Det finns ingen medicin mot rädslan. .

#9243 Drottning-Kristina

Grymhet har sin rot i rädsla. .

#10418 Tori-Amos

Vissa människor är rädda för vad de kan finna om de försöker att analysera sig själva för mycket, men du måste krypa in i dina sår för att upptäcka var din rädsla är. När det börjar att blöda, kan läkningen börja .

#10473 Henrik-Ibsen

Jag har känt den ånger, den vilda rädsla, som kommer när själen är satt i spel. .

#10521 Oscar-Wilde

Orsaken till att vi alla så gärna tänker gott om andra är att vi är rädda för egen del. Optimism beror enbart på rädsla. .

#10547 H-Allen-Smith

En pessimist är en människa som mår dåligt när han har det bra, av rädsla för att det skall bli sämre när han får det bättre. .

#11569 Aristoteles

Blygsamhet kallas ibland felaktigt dygd. Den är mer en känsla än en egenskap. Den är en form av rädsla för dåligt rykte. .

#11801 Nis-Petersen

Det är en ädel optimism som vi vänder alla våra förhoppningar om rädsla och tvivel. .

#11937 Peter-Nivio-Zarlenga

Handling övervinner rädslan. .

#12353 Jean-de-La-Fontaine

Vi måste skratta innan vi blir glada, av rädsla att vi dör innan vi skrattar alls. .

#12902 Horace-Mann

När ett barn kan föras till tårar, och inte av rädsla för straff, men från ånger han behöver ingen straff. När tårarna börjar rinna från sorg deras beteende kan du vara säker på att det är en ängel inbäddad i sitt hjärta. .

#13066 Helmut-Arntzen

All information har till syfte att ge svar på frågor som inte ställts och att sprida rädsla för att ställa andra. .

#13353 Paul-E-Teak

Samsyn är bara ett annat ord för rädsla. .

#13363 Nelson-Mandela

Vad vi fruktar mest är inte att vi är otillräckliga.Vår djupaste rädsla är att vara omåttligt kraftfulla.det är vårt ljus, inte vårt mörker, som skrämmer mest.Att spela obetydlig förbättrar inte världen. Det finns ingenting upplyst med att förminska sig för att andra inte ska känna sig osäkra.När vi låter vårt eget ljus lysa, ger vi omedvetet andra tillåtelse att göra detsamma. .

#13813 Reginald-Wright-Kaufmann

En kompromiss är aldrig något annat än ett vapenstillestånd mellan en modig mans plikt och en feg mans rädsla. .

#14196 Aksel-Sandemose

Finns det över huvud taget någon annan rädsla än barnets? .

#14538 Helmut-Arntzen

All information är till för att ge svar på frågor som inte ställts och sprida rädsla för att ställa andra. .

#14808 Francis-Bacon

Lidandet har en ände, men inte rädslan. .

#14810 Robert-Heller

Rädsla är andlös upphetsning. .

nästa