Citat om rädsla

Citat om rädsla, tankar, aforismer, ordspråk

#2660 Kinesiskt-ordspråk

Rädsla urholkar själen. .

#2736 Palle-Lauring

Endast rädsla och dumhet har förmåga att dräpa. .

#3880 Shirley-MacLaine

Ju mer jag reste, desto mer insåg jag att rädsla gör människor till främlingar, som borde vara vänner. .

#5691 Paul-E-Tiek

Demokrati är när majoritetens rädsla, okunnighet och egoism ger mandat till politiker som har precis samma bevekelsegrunder, fast i omvänd ordning. .

#5830 John-Steinbeck

Makt korrumperar inte. Rädsla korrumperar...kanske rädslan av att förlora makt. .

#7163 Hans-Borli

Rädslan för ensamheten driver människan in i den inre form av ensamhet som består i skramlande sällskap. .

#7248 Suzanne-Brøgger

För människor från underklassen är det inte bara ett ekonomiskt problem att vara fattig. Det är ett metafysiskt tillstånd av rädsla och förödmjukelse, det är skräcken för "att bli utkastad på gatan med alla möblerna, så att grannarna kan se det". Att bli blottad. Därför håller underklassen alltid på formerna medan överklassen har privilegiet att spränga dem. .

#7458 Horace-Smith

Mod är rädslan för att verka feg. .

#7514 Sergio-Leone

Mod är rädslans avfallsprodukt. .

#8874 General-George-S-Patton

mod är rädsla,som håller en minut längre .

#8886 Mark-Twain

Mod är bekämpning av rädslan, makten över rädslan - inte frånvaron av rädsla .

#8918 Ordspråk-från-Skottland

Det finns ingen medicin mot rädslan. .

#9243 Drottning-Kristina

Grymhet har sin rot i rädsla. .

#10418 Tori-Amos

Vissa människor är rädda för vad de kan finna om de försöker att analysera sig själva för mycket, men du måste krypa in i dina sår för att upptäcka var din rädsla är. När det börjar att blöda, kan läkningen börja .

#10473 Henrik-Ibsen

Jag har känt den ånger, den vilda rädsla, som kommer när själen är satt i spel. .

#10521 Oscar-Wilde

Orsaken till att vi alla så gärna tänker gott om andra är att vi är rädda för egen del. Optimism beror enbart på rädsla. .

#10547 H-Allen-Smith

En pessimist är en människa som mår dåligt när han har det bra, av rädsla för att det skall bli sämre när han får det bättre. .

#11569 Aristoteles

Blygsamhet kallas ibland felaktigt dygd. Den är mer en känsla än en egenskap. Den är en form av rädsla för dåligt rykte. .

#11801 Nis-Petersen

Det är en ädel optimism som vi vänder alla våra förhoppningar om rädsla och tvivel. .

#11937 Peter-Nivio-Zarlenga

Handling övervinner rädslan. .

#12353 Jean-de-La-Fontaine

Vi måste skratta innan vi blir glada, av rädsla att vi dör innan vi skrattar alls. .

#12902 Horace-Mann

När ett barn kan föras till tårar, och inte av rädsla för straff, men från ånger han behöver ingen straff. När tårarna börjar rinna från sorg deras beteende kan du vara säker på att det är en ängel inbäddad i sitt hjärta. .

#13066 Helmut-Arntzen

All information har till syfte att ge svar på frågor som inte ställts och att sprida rädsla för att ställa andra. .

#13353 Paul-E-Teak

Samsyn är bara ett annat ord för rädsla. .

#13363 Nelson-Mandela

Vad vi fruktar mest är inte att vi är otillräckliga.Vår djupaste rädsla är att vara omåttligt kraftfulla.det är vårt ljus, inte vårt mörker, som skrämmer mest.Att spela obetydlig förbättrar inte världen. Det finns ingenting upplyst med att förminska sig för att andra inte ska känna sig osäkra.När vi låter vårt eget ljus lysa, ger vi omedvetet andra tillåtelse att göra detsamma. .

#13813 Reginald-Wright-Kaufmann

En kompromiss är aldrig något annat än ett vapenstillestånd mellan en modig mans plikt och en feg mans rädsla. .

#14196 Aksel-Sandemose

Finns det över huvud taget någon annan rädsla än barnets? .

#14538 Helmut-Arntzen

All information är till för att ge svar på frågor som inte ställts och sprida rädsla för att ställa andra. .

#14808 Francis-Bacon

Lidandet har en ände, men inte rädslan. .

#14810 Robert-Heller

Rädsla är andlös upphetsning. .

#14811 Marian-Anderson

Rädsla är en sjukdom som bryter ned logik och gör människan omänsklig .

#14813 John-F-Kennedy

Låt oss aldrig förhandla av rädsla. Men låt oss aldrig vara rädda för att förhandla. .

#14814 Cyril-Connolly

Hat är konsekvensen av rädsla; vi fruktar något innan vi hatar det; ett barn som är rädd för oljud växer upp till en person som hatar oljud. .

#14817 Zora-Neale-Hurston

Ta en kvast av ilska och kör bort odjuret av rädsla. .

#14819 Dudley-Nichols

Rädslan är det högsta stängslet. .

#15477 Anthony-Robbins

Tacksamhet omvandlar rädsla till rikedom & överflöd! .

#15925 Robert-Bly

Jag vet många män som vid femtio års ålder är hälsosammare än de någonsin varit förut, för att mycket av deras rädsla har försvunnit. .

#16907 Rolf-Hochhuth

Varje stat har precis så mycket anständighet som motsvarar måttet av dess rädsla. .

#17646 Ambrose-Redmoon

Mod är inte brist på rädsla, snarare insikten att något annat är viktigare än rädslan. .

#17885 Nelson-Mandela

Jag lärde mig att mod inte var frånvaro av rädsla, utan triumfen över den. Den modiga mannen är inte den som inte är rädd, utan den som övervinner rädslan. .

#17904 Arthur-Koestler

Kurage är att aldrig låta sina handlingar påverkas av rädsla .

#17905 Dorothy-Bernard

Mod är rädsla som har bett sina böner. .

#17913 André-Gide

Mod är inte frånvaro av rädsla, utan bemästrandet av det. .

#17922 Mark-Twain

Kurage är motsatsen till rädsla,mästaren av rädsla-inte vad som syns av ra .

#17923 Mark-Twain

Kurage är motsatsen till rädsla,mästaren av rädsla inte det synliga av rädslan .

#17970 Irish-Sayings

Rädsla är en fin sporre, så är ilska .

#18725 Martin-Luther-King-

Jag känner att detta sätt att icke-våld är viktigt eftersom det är det enda sättet att återupprätta den brutna gemenskapen. Det är den metod som syftar till att genomföra den bara rätt genom att vädja till samvetet av den stora anständigt majoritet som genom blindhet, har rädsla, stolthet eller irrationella låtit sina samveten att sova. .

#19422 Bertrand-Russel-

habegär - önskan att ha så mycket som möjligt av varor eller äganderätt till varor - är ett motiv som, antar jag, har sitt ursprung i en kombination av rädsla med önskan om nödvändigheter. .

#19798 Jean-Paul-Sartre-

rädsla? Om jag har vunnit någonting genom damning själv, är det att jag inte längre har något att frukta. .

#20069 Winston-Churchill-

Vad är den sanna och ursprungliga roten av den holländska motvilja mot det brittiska styret? Det är den bestående rädsla och hat mot den rörelse som syftar till att placera de infödda på en nivå med den vita mannen ... den Kaffer är att förklaras bror Europeiska att utgöras sin lagliga lika, vara beväpnad med politiska rättigheter. .

nästa