Citat om erfarenhet

Citat om erfarenhet, tankar, aforismer, ordspråk

#855 Jeanne-Moreau

att kunna kyssas som en nybörjare kräver mycket erfarenhet .

#2488 Henry-de-Montherlant

En man blir klokare av erfarenheter, en kvinna blir äldre. .

#2542 Oscar-Wilde

Erfarenhet är det namn som alla brukar ge sina misstag. .

#2543 Oscar-Wilde

Erfarenhet - det är vad folk kallar sina misstag. .

#2551 Oscar-Wilde

Att ångra sina erfarenheter är att hejda sin utveckling. .

#2746 Henry-de-Montherlant

En man blir klokare av erfarenheter, en kvinna äldre. .

#2759 Sacha-Guitry

Klokheten har vi från våra erfarenheter. Erfarenheterna kommer från våra dumheter. .

#3493 Friedrich-Hegel

Vad erfarenheten och historien lär oss är att folk och regeringar aldrig lärt något av historien. .

#6627 Rene-Yasenek

Att kunna kyssa som en nybörjare kräver en ganska stor erfarenhet hos en kvinna. .

#7156 Hans-Habe

En ideologi som bygger på personliga erfarenheter är ren idioti. .

#7254 Steve-Mitchell

Erfarenheten visar att medborgare med låg lön är mer utsatta för förkylning än högavlönade. Bästa medlet mot snuva är därför löneförhöjning. .

#7288 Aldous-Huxley

Erfarenhet är inte vad som händer oss, utan vad vi gör med det som händer oss. .

#7289 Aldous-Huxley

Erfarenhet är inte vad man upplever. Det är vad man gör med det man upplever. .

#7290 Sacha-Guitry

Klokheten har vi fått från våra erfarenheter. Erfarenheterna kommer från våra dumheter. .

#7295 Franklin-P-Jones

Erfarenhet är förmågan att känna igen ett misstag nästa gång man begår det. .

#7296 Franklin-P-Jones

Erfarenhet är det som gör att du kan känna igen ett misstag när du gör det på nytt. .

#7297 Minna-Antrim

Erfarenheten är en bra lärare som skickar svinaktigt dyra räkningar. .

#7303 Ambrose-Bierce

Erfarenhet är det som avslöjar för oss att vi har slutat med ungdomens misstag för att begå ålderdomens. .

#7304 Oscar-Wilde

Personlig erfarenhet är en ond och begränsad cirkel .

#7305 Oscar-Wilde

Erfarenheter är det namn alla ger åt sina misstag. .

#7306 Oscar-Wilde

Erfarenhet är det namn som alla ger sina misstag. .

#7308 Oscar-Wilde

Erfarenhet är det namn alla ger sina misstag. .

#7313 Josh-Billings

Erfarenhet ökar vår klokhet, men förminskar inte våra dårskaper. .

#7317 Henry-David-Thoreau

Erfarenheten ligger i fingrarna och huvudet. Hjärtat är oerfaret. .

#7318 Thomas-Carlyle

Erfarenheten är den bästa läraren, men det är en dyr skola. .

#7326 Immanuel-Kant

Erfarenhet är en förstådd iakttagelse. .

#7327 Immanuel-Kant

Erfarenhet utan teori är blind, men teori utan erfarenhet är en intellektuell lek. .

#7328 Benjamin-Franklin

Erfarenhetens skola är dyr, men dumbommar vill inte gå i någon annan. .

#7329 Benjamin-Franklin

Erfarenhetens skola har höga avgifter, men för dårar finns det ingen annan. .

#7330 Jean-Jacques-Rousseau

Personen som har levt mest är inte den som har levt längst, utan den med flest erfarenheter. .

#7335 Leonardo-da-Vinci

Förstå orsaken och du kan undkomma erfarenheten. .

#7336 Aeschylus

Lön för mödan är erfarenhet. .

#7344 B-Le-Pater

Ett gott omdöme beror på erfarenhet, och erfarenhet får man på grund av dåligt omdöme. .

#7345 Judith-Stern

Ett gott omdöme beror på erfarenhet, och erfarenhet den får man på grund av dåligt omdöme. .

#7347 Judith-Stern

Erfarenheten är den enda sanna rikedomen därför att man inte kan förlora den utan bara skänka bort den - och för att man också behåller den när man ger den till någon annan. .

#7349 Tyskt-ordspråk

Erfarenhet är vad vi får, när vi inte får det vi vill ha. .

#7350 Louis-de-Musset

Erfarenhet är något fantastiskt. Den hjälper dig att känna igen ett misstag när du begår det på nytt. .

#7352 Judith-Stern

Erfarenhet är att veta en massa saker man inte bör göra. .

#7361 Davis-Jensen

Erfarenhet är en biljett till ett tåg som redan avgått. .

#7363 Christian-Slater

Gott omdöme kommer från erfarenhet. Ibland kommer erfarenhet från dåligt omdöme. .

#8986 Heinz-Rühmann

En pessimist är någon som gläder sig åt dåliga erfarenheter för att de ger honom rätt. .

#9212 Heljar-Mjoen

Fördelen med de äldre är att de har erfarenhet. Fördelen med de unga är att de inte har det. .

#10349 Carl-Hammarén

Det räcker inte med att ha erfarenheter man måste kunna komma ihåg dem också. .

#11734 Ib-Schenberg

En skådespelare må ha stor erfarenhet för att spela som om han inte har det .

#12830 Ambrose-Bierce

Entusiasm: En oro som uppträder i ungdomen och kan botas med små doser ånger och erfarenhet. .

#14246 Ukjent

Det mödrarna förr kallade synd väljer döttrarna nu att kalla erfarenhet. .

#14835 Tove-Ditlevsen

September är en skön och mogen kvinna med erfarenhet, vishet och ett gyllene hår .

#16249 Winston-Churchill

Mentor: Någon vars efterklokhet kan bli ditt förutseende. Någon som är klok av erfarenhet kan bli din vägvisare. Någon med efterklokhet kan bli din vägvisare. Någon som varit med länge kan visa dig hur du ska göra. .

#18749 Martin-Luther-King-

vi genom erfarenhet som aldrig frivilligt ges av förtryck; Det måste krävas av de förtryckta. .

#19232 Bertrand-Russel-

Det är inte den erfarenhet som händer dig: det är vad du gör med den erfarenhet som händer dig. .

nästa