Citat om erfarenhet

Citat om erfarenhet, tankar, aforismer, ordspråk

#855 Jeanne-Moreau

att kunna kyssas som en nybörjare kräver mycket erfarenhet .

#2488 Henry-de-Montherlant

En man blir klokare av erfarenheter, en kvinna blir äldre. .

#2542 Oscar-Wilde

Erfarenhet är det namn som alla brukar ge sina misstag. .

#2543 Oscar-Wilde

Erfarenhet - det är vad folk kallar sina misstag. .

#2551 Oscar-Wilde

Att ångra sina erfarenheter är att hejda sin utveckling. .

#2746 Henry-de-Montherlant

En man blir klokare av erfarenheter, en kvinna äldre. .

#2759 Sacha-Guitry

Klokheten har vi från våra erfarenheter. Erfarenheterna kommer från våra dumheter. .

#3493 Friedrich-Hegel

Vad erfarenheten och historien lär oss är att folk och regeringar aldrig lärt något av historien. .

#6627 Rene-Yasenek

Att kunna kyssa som en nybörjare kräver en ganska stor erfarenhet hos en kvinna. .

#7156 Hans-Habe

En ideologi som bygger på personliga erfarenheter är ren idioti. .

#7254 Steve-Mitchell

Erfarenheten visar att medborgare med låg lön är mer utsatta för förkylning än högavlönade. Bästa medlet mot snuva är därför löneförhöjning. .

#7288 Aldous-Huxley

Erfarenhet är inte vad som händer oss, utan vad vi gör med det som händer oss. .

#7289 Aldous-Huxley

Erfarenhet är inte vad man upplever. Det är vad man gör med det man upplever. .

#7290 Sacha-Guitry

Klokheten har vi fått från våra erfarenheter. Erfarenheterna kommer från våra dumheter. .

#7295 Franklin-P-Jones

Erfarenhet är förmågan att känna igen ett misstag nästa gång man begår det. .

#7296 Franklin-P-Jones

Erfarenhet är det som gör att du kan känna igen ett misstag när du gör det på nytt. .

#7297 Minna-Antrim

Erfarenheten är en bra lärare som skickar svinaktigt dyra räkningar. .

#7303 Ambrose-Bierce

Erfarenhet är det som avslöjar för oss att vi har slutat med ungdomens misstag för att begå ålderdomens. .

#7304 Oscar-Wilde

Personlig erfarenhet är en ond och begränsad cirkel .

#7305 Oscar-Wilde

Erfarenheter är det namn alla ger åt sina misstag. .

#7306 Oscar-Wilde

Erfarenhet är det namn som alla ger sina misstag. .

#7308 Oscar-Wilde

Erfarenhet är det namn alla ger sina misstag. .

#7313 Josh-Billings

Erfarenhet ökar vår klokhet, men förminskar inte våra dårskaper. .

#7317 Henry-David-Thoreau

Erfarenheten ligger i fingrarna och huvudet. Hjärtat är oerfaret. .

#7318 Thomas-Carlyle

Erfarenheten är den bästa läraren, men det är en dyr skola. .

#7326 Immanuel-Kant

Erfarenhet är en förstådd iakttagelse. .

#7327 Immanuel-Kant

Erfarenhet utan teori är blind, men teori utan erfarenhet är en intellektuell lek. .

#7328 Benjamin-Franklin

Erfarenhetens skola är dyr, men dumbommar vill inte gå i någon annan. .

#7329 Benjamin-Franklin

Erfarenhetens skola har höga avgifter, men för dårar finns det ingen annan. .

#7330 Jean-Jacques-Rousseau

Personen som har levt mest är inte den som har levt längst, utan den med flest erfarenheter. .

nästa