Citat om evolutionen

Citat om evolutionen, tankar, aforismer, ordspråk

#6742 Ernesto-Che-Guevara

"Det är inte bara ett enkelt spel, det är revolutionens vapen." .

#7191 Emma-Goldman

Om jag inte får dansa så vill jag inte ta del av er revolution .

#8443 August-Strindberg

Hur kan revolution bli laglig? Revolutionärerna stifta en lag, som förklarar revolutionen laglig. .

#8446 August-Strindberg

Har underklassen inga andra medel än rösträtt? Revolution. .

#9292 Mao-Zedong

En revolution är inte en middagsbjudning. .

#9294 Nikita-Khrushchev

Revolutioner är inte till för export .

#9296 George-Orwell

En revolutionär är bara en streber med en bomb i fickan. .

#9298 Jean-Cocteau

En revolution är ren i högst fjorton dagar. .

#9302 Gilbert-Keith-Chesterton

Du kan aldrig genomföra en revolution för att skapa en demokrati. Du måste ha demokrati för att kunna utföra en revolution. .

#9304 George-Bernard-Shaw

Revolutioner har aldrig lättat tyranniets börda. De har bara flyttat över den till en annan skuldra. .

#9305 George-Bernard-Shaw

Revolution har aldrig lättat tyranneriets börda, bara placerat den på andras axlar. .

#9309 Karl-Marx

Revolutionen börjar i filosofernas hjärnor. .

#9311 Victor-Hugo

Revolutionen är civilisationens förstadium. .

#9313 Benjamin-Disraeli

Revolutioner går inte att undvika. .

#9315 Thomas-Carlyle

Revolution är bättre än resignation. .

#9318 Thomas-Babington-Macaulay

Den stora orsaken till revolutioner är att författningarna står stilla medan folken går framåt. .

#9320 Napoleon-Bonaparte

Revolution är en idé, som har funnit sina bajonetter .

#9321 Thomas-Jefferson

Varje generation behöver en ny revolution. .

#9324 Edmund-Burke

Varje revolution har något ont i sig. .

#9325 Edmund-Burke

Många revolutioner ville från början bara skära av en gammal hårpiska, men med hårpiskan avlägsnade de också huvudet. .

#9326 Zarko-Petan

Under revolutionen är experiment kontrarevolution. .

#9327 Juan-Raminez

Tyskarna är mogna för revolution först när de har slutat med de stora begynnelsebokstäverna. .

#9331 John-Carrick

Revolutionen är den eld där den ene brinner upp och den andre kokar sin soppa. Revolutionen är den stora ide för vilken alla offer ter sig rättfärdiga. Revolutionen är det iskallt planerade attentatet begått av den lejde yrkesmördaren. .

#9332 Georg-Kaiser

Revolution? Egendomen byter ficka. .

#9342 Egon-Bahr

Den som vill förhindra revolution måste säga ja till reformer. .

#9343 Zarko-Petan

Den sanne revolutionären bär sprängämnet i huvudet. .

#9344 Keith-Joseph

De flesta revolutionsledare har faktiskt varit borgerliga. .

#9348 Olof-Palme

Revolutioner löser ingenting. Morgonen efter revolutionen börjar den besvärliga vardagens problem på nytt. .

#9533 Kennedy

Vi vill inte vara som ledarna under den franska revolutionen som sade: "Där går mitt folk. Jag måste komma underfund med vart de går så att jag kan leda dem." John F. .

#9668 Ed-Dusault

Om nu evolutionsteorin stämmer, hur kan det då komma sig att mödrar bara har två händer? .

#10886 Rudolf-Rolfs

Satiren är för utövarna förberedelsestadiet till revolutionen eller interneringslägret. .

#13615 Franz-Kafka

Varje revolution förångas och lämnar bakom sig slemmet av en ny byråkrati .

#15998 Aristoteles

Grunden till revolution och kriminalitet är fattigdom. .

#17979 John-F-Kennedy

Vi vill inte vara som ledarna under den franska revolutionen som sade: "Där går mitt folk. Jag måste komma underfund med vart de går så att jag kan leda dem." .

#18875 Martin-Luther-King-

Jag är övertygad om att om vi ska komma på rätt sida av, vi som måste genomgå en radikal revolution. .

#19869 Jean-Paul-Sartre-

intellektuella kan inte vara goda revolutionärer; de är bara tillräckligt bra för att vara mördare. .

#20909 George-Bernard-Shaw-

Revolutionära rörelser locka dem som inte är tillräckligt bra för etablerade institutioner såväl som de som är för bra för dem. .

#22474 Karl-Marx-

Alla som vet något om historien vet också att stora sociala revolutioner är omöjligt utan feminina jäsa. Sociala framsteg kan mätas just genom sociala ställning könet (vanligt som ingår). .

#22510 Karl-Marx-

Av alla klasser som står ansikte mot ansikte med bourgeoisin i dag, är endast proletariatet en verkligt revolutionär klass. .

#23386 Dan-Quayle-

Det är där den kontinentala kongressen träffade över tvåhundra år sedan under den amerikanska revolutionen. Så, Lancaster var faktiskt huvudstad vår nation för en dag 1977. .

#23757 Albert-Camus-

varje revolutionär ändar som en förtryckare eller en kättare. .

#25358 Fran§ois-Ren-©-de-Chateaubriand-

Perfect verk är sällsynta, eftersom de måste framställas i lyckliga ögonblick när smak och snille förenas; och denna sällsynta konjunkturen, liksom av vissa planeter, tycks ske först efter revolutionen flera cykler, och bara varar ett ögonblick. .

#25765 Lista-över-misquotations-

"Om jag '' t dansa jag Don''t vill vara i (/ en del av) din revolution." (Även: "Om jag '' t dansa till det," det är inte min revolution ") .

#26705 Buckminster-Fuller-

kritisk tröskel-korsning av den oundvikliga revolutionen pågår redan. .

#27308 George-W-Bush-

Inrättandet av ett fritt Irak i hjärtat av Mellanöstern kommer att bli en vattendelare i den globala demokratiska revolutionen. .

#28525 Terry-Pratchett-

Evolution var betydligt mer spännande för mig än den bibliska konto. Vem skulle inte hellre vara en stigande apa än en fallande ängel? Till mina unga ögon bevisades sant varje dag. Det doesn''t så mycket att göra oss vända tillbaka till apor igen. .

#28550 Larry-Niven-

Tänk på det som evolutionen i aktion. .

#28902 Richard-Dawkins-

Evolution normalt inte avstannat, men ständigt "spår" i föränderlig miljö. .

#28915 Richard-Dawkins-

Sannolikheten är att i 100.000 år, vi ska antingen har återgått till vilda barbari, annars civilisation kommer att ha avancerad oigenkännlighet - i kolonier i yttre rymden, till exempel. I båda fallen evolutionära extrapoleringar från nuvarande förhållanden kommer sannolikt att vara mycket missvisande. .

#28967 Richard-Dawkins-

tyder Molecular bevis för att vår gemensamma förfader med schimpanser levde i Afrika, mellan fem och sju miljoner år sedan, säger en halv miljon generationer sedan. Detta är inte lång evolutionära normer ... i vänster hand du håller högra hand din mamma. I sin tur håller hon hand om sin mor, mormor. Din mormor håller sin mors hand, och så vidare ... Hur långt har vi att gå tills vi når vår gemensamma förfader med schimpanser? Det är en överraskande kort väg. Att låta en gård per person, kommer vi fram till den förfader vi delar med schimpanser i under 300 miles. .

nästa