Citat om demokrati

Citat om demokrati, tankar, aforismer, ordspråk

#1039 John-Gerald-Barry

Demokrati är det samhällssystem i vilket du säger vad du vill och gör som du blir tillsagd. .

#5592 Laurence-J-Peter

Demokrati är ett förfarande varvid folket har rätt välja den som skall få skulden. .

#5595 Ignazio-Silone

Demokrati är som salt i vattnet: Det sprider sig snabbt överallt. Därför är det omöjligt att tillåta bara en liten smula demokrati. .

#5601 Poul-Henningsen

Skepsis inför auktoriteter är demokratins salt. .

#5602 John-Gerald-Barry

Demokrati är det samhällssystem där du säger vad du tycker och gör som du blir tillsagd. .

#5608 Bertrand-Russell

Avundsjuka är grunden till demokrati. .

#5609 Winston-Churchill

En demokrati är en stat där fritt meningsutbyte inte slutar med en begravning. .

#5618 Vilhelm-Andersen

Demokrati är avundsjuka i politisk tappning. .

#5627 Tomás-Masaryk

Demokrati är diskussion. .

#5631 Anatole-France

I en demokrati är folket underkastat sin egen vilja och det är ett hårt slaveri. .

#5642 Abraham-Lincoln

Demokrati: regering av folket genom folket för folket .

#5647 Lord-Byron

Demokratin är skurkarnas aristokrati. .

#5658 Dieter-Hildebrandt

Vad är det för skillnad på demokrati och allt annat? Allt annat är lättare. .

#5659 Dieter-Hildebrandt

Vad är det för skillnad mellan demokrati och allt annat? Allt annat är lättare. .

#5660 Russell-Prowse

Uttrycket "demokratisk socialist" har lika mycket mening som "gravid jungfrulighet". .

#5668 Hans-Hedtoft

Hellre demokrati utan socialism än socialisrn utan demokrati. .

#5675 Michael-Davie

Det är lika svårt att vara en liten smula demokratisk som att vara en liten smula gravid. .

#5677 Hans-Kasper

Det största hotet mot demokratin kommer från dem som fått uppdraget att försvara den. .

#5686 Ernst-Jünger

Demokratin eftersträvar ett tillstånd där var och en får lov att ställa frågor till vem som helst. .

#5687 Rolf-Haller

Demokrati: Folkstyre som följer de av minoriteten fattade majoritetsbesluten. .

#5688 Anker-Jørgensen

Demokrati, när den fungerar som bäst, är historiens trädgårdsmästare. .

#5693 Cole-Setters

Demokrati är en ovanligt svår styrelseform, eftersom regeringen skall styra ett folk som styr regeringen. .

#5694 Cole-Setters

Demokrati är en ovanligt svår statsform, eftersom regeringen ska styra ett folk som styr regeringen. .

#5696 Pietro-Nenni

Demokrati är att låta andra tala till punkt. .

#5701 Margrethe-II-af-Danmark

Det bör vara demokratins kännetecken, inte att de flesta har rätt, utan att alla ger plats åt varandra. .

#5702 Ove-Fahnøe

Demokrati är en allians mellan dem, som är flest, och dem, som är mest. .

#5703 Tom-Stoppard

Det är inte omröstningen som är demokrati, det är rösträkningen. .

#5704 Arthur-Miller

Demokrati är först och främst en känslosak. .

#11087 Paddy-Chayefsky

Television är demokrati när den är som värst .

#12200 Augusto-Pinochet

Ibland måste demokratin badas i blod.klöj .

nästa