Simone-de-Beauvoir citat

Här kan du hitta och ladda ner citat Simone-de-Beauvoir

Simone-de-Beauvoir citationstecken, tankar, aforismer, ord, förklaringar

#356 Simone-de-Beauvoir

Även när en kvinna är en högt uppsatt chef eller en framgångsrik kirurg sköter hon fortfarande hushållet. .

#359 Simone-de-Beauvoir

Kvinnor vid makten uppträder som manliga förebilder. Jag kan inte se att de har speciella kvinnliga eller feministiska värderingar. Makten korrumperar, och båda könen faller för den. .

#363 Simone-de-Beauvoir

Att köpa är sann glädje. .

#901 Simone-de-Beauvoir

När en människa är förälskad visar hon sig sådan som hon alltid borde vara. .

#1283 Simone-de-Beauvoir

Man föds inte till kvinna, man blir det. .

#2477 Simone-de-Beauvoir

Ålderdomen är en god parodi på livet. .

#2823 Simone-de-Beauvoir

Även om hon är hög chef eller toppkirurg måste en kvinna själv sköta hushållsarbetet. .

#3028 Simone-de-Beauvoir

Om man lever tillräckligt länge får man se hur varje seger förvandlas till ett nederlag. .

#8137 Simone-de-Beauvoir

Valurnan är det minst effektiva sättet att förändra. .

#8138 Simone-de-Beauvoir

Valurnan är den minst effektiva mekanismen för förändringar. .

#8776 Simone-de-Beauvoir

Vad är en vuxen? Ett barn uppblåst av ålder. .

#10103 Simone-de-Beauvoir

Människan är mästare över sitt eget öde om den bara vill vara det. .

#12858 Simone-de-Beauvoir

Kvinnan må icke vara en kopia av mannen, eller mannen en kopia av kvinnan, jämlikhet är inte detsamma som likhet. .

#13196 Simone-de-Beauvoir

När människan är förälskad, visar hon sig så som hon alltid borde vara. .

Simone-de-Beauvoir citat , citaten Simone-de-Beauvoir, citaten Simone-de-Beauvoir

nästa