Søren-Aabye-Kierkegaard citat

Här kan du hitta och ladda ner citat Søren-Aabye-Kierkegaard

Søren-Aabye-Kierkegaard citationstecken, tankar, aforismer, ord, förklaringar

#536 Søren-Aabye-Kierkegaard

Kvinnans väsen är hängivenhet, vars form är motstånd. .

#537 Søren-Aabye-Kierkegaard

Den man har alltid tur i kärlek som får en flicka just avsedd att utveckla honom. .

#1951 Søren-Aabye-Kierkegaard

Det går med de människor i förhållande till varandra som med de oregelbundna verb på flera språk: Alla verb är nästan oregelbundna. .

#2888 Søren-Aabye-Kierkegaard

Att vara läkare är att själv vilja lida. .

#4808 Søren-Aabye-Kierkegaard

Hela livet upplevs på nytt i barnen. Nu förstår man också bättre sitt eget liv. .

#5529 Søren-Aabye-Kierkegaard

Hela livet upplevs på nytt genom barnen. Först nu förstår man även sitt eget liv bättre .

#5530 Søren-Aabye-Kierkegaard

Jag talar helst med barn, för om dem kan man hoppas att de kan bli Förnufts-Varelser; men de, som har blivit det! Herre min je! .

#5920 Søren-Aabye-Kierkegaard

Om jag var far och hade en dotter som blev förförd, skulle jag ingalunda lämna i henne i sticket; men en son som blev journalist, honom skulle jag anse förlorad. .

#7106 Søren-Aabye-Kierkegaard

Att skriva en bok är i vår tid det lättaste av allt, när man vanligen tar tio äldre som handlar om samma sak och därur skriver ihop en elfte som handlar om samma sak. .

#7107 Søren-Aabye-Kierkegaard

Förståndighet: Ty det gäller alltid, att varje människa bara fattar vad han har bruk för. .

#7108 Søren-Aabye-Kierkegaard

Frihetens möjlighet visar sig i ångesten. .

#7109 Søren-Aabye-Kierkegaard

Människan vill hellre lida, än medge att hon har fel. .

#7410 Søren-Aabye-Kierkegaard

Ett dåligt samvete är dock i stånd att göra livet intressant. .

#7582 Søren-Aabye-Kierkegaard

Om jag var far och hade en dotter som blev förförd, skulle jag ingalunda lämna henne i sticket; men en son som blev journalist, honom skulle jag anse förtappad. .

#13148 Søren-Aabye-Kierkegaard

Främst ansvar ger välsignelse och sann glädje. .

#14656 Søren-Aabye-Kierkegaard

Smärtan som följer med erkännandet blir det bittra läkemedel som gör dig hel. .

#15769 Søren-Aabye-Kierkegaard

Jag ser allt klart; det finns två möjliga val- du kan göra si eller du kan göra så. Mitt ärligaste uttalande och mitt vänligaste råd är: gör det eller gör det inte- Du kommer att ångra dej i vilket fall som helst. .

#15927 Søren-Aabye-Kierkegaard

Ironin är som en pil i mig; Dras den ut så dör jag. .

#15928 Søren-Aabye-Kierkegaard

Ironi är en disciplinär fruktad endast av dem, som inte behärskar den, men omhuldad av de som gör det. .

#17179 Søren-Aabye-Kierkegaard

Att våga är att förlora fotfästet en stund. Att inte våga är att förlora sig själv .

#17726 Søren-Aabye-Kierkegaard

Utan lidelse inga dikter, och utan lidelse ingen poesi .

Søren-Aabye-Kierkegaard citat , citaten Søren-Aabye-Kierkegaard, citaten Søren-Aabye-Kierkegaard

nästa