Rita-Mae-Brown citat

Här kan du hitta och ladda ner citat Rita-Mae-Brown

Rita-Mae-Brown citationstecken, tankar, aforismer, ord, förklaringar

#778 Rita-Mae-Brown

Kärlek - narcissism för två. .

#1132 Rita-Mae-Brown

Kvinnor som älskar kvinnor är lesbiska. Män, eftersom de bara kan tänka på kvinnor inom ämnet sex, så definerar män lesbisk som sex mellan två kvinnor. .

#12282 Rita-Mae-Brown

Statistiken över mental hälsa säger att var fjärde amerikan lider av någon typ av mental sjukdom. Tänk på dina tre bästa vänner. Är de är okej, då måste det vara du. .

#16500 Rita-Mae-Brown

Kreativitet kommer ur tillit. Lita till dina instinkter. Och hoppas aldrig mer än du arbetar. .

#17550 Rita-Mae-Brown

Vänner är änglar som lyfter upp oss, när våra egna vingar har svårt att komma ihåg hur man flyger. .

#17551 Rita-Mae-Brown

Alla har en "bästa vän" under olika perioder av livet - bara ett fåtal lyckosamma har samma vän under alla perioder. .

#17552 Rita-Mae-Brown

Statistiken över mental hälsa visar att var fjärde amerikan som föds lider av någon form av mental sjukdom, tänk på dina tre närmaste vänner. Är dom OK, då är det du! .

Rita-Mae-Brown citat , citaten Rita-Mae-Brown, citaten Rita-Mae-Brown