Ralph-Waldo-Emerson citat

Här kan du hitta och ladda ner citat Ralph-Waldo-Emerson

Ralph-Waldo-Emerson citationstecken, tankar, aforismer, ord, förklaringar

#531 Ralph-Waldo-Emerson

Pengar har inget värde, de kan inte använda sig själva. Allt är avhängigt användaren. .

#532 Ralph-Waldo-Emerson

Medvetandet om att vara välklädd ger kvinnan större inre lugn än en religiös övertygelse. .

#2205 Ralph-Waldo-Emerson

Varje bränd bok upplyser världen. .

#2206 Ralph-Waldo-Emerson

Konsten är en svartsjuk älskarinna. .

#2208 Ralph-Waldo-Emerson

Arkitektur: Geometrins blomning. .

#2320 Ralph-Waldo-Emerson

Sanningen är vacker. Och utan tvivel är lögnerna det också. .

#2563 Ralph-Waldo-Emerson

Den som har fel är lättare att övertyga än den som har till hälften rätt. .

#2564 Ralph-Waldo-Emerson

Den som tar fel är lättare att överbevisa än den, som delvis har rätt. .

#2808 Ralph-Waldo-Emerson

Kunskap är rädslans motgift .

#2809 Ralph-Waldo-Emerson

Det många av oss mest av allt vill ha, är någon som får oss att göra det vi kan. .

#2811 Ralph-Waldo-Emerson

Alla mina stora tankar har stulits av klassikerna. .

#3182 Ralph-Waldo-Emerson

Enda sättet att äga en vän är att själv vara en. .

#3487 Ralph-Waldo-Emerson

Kan någon minnas en tid när tiderna inte var hårda och det inte var ont om pengar? .

#4474 Ralph-Waldo-Emerson

Det är en lyx att bli förstådd. .

#4807 Ralph-Waldo-Emerson

Det har aldrig funnits ett barn så underbart att inte mamman varit glad att det somnat. .

#4904 Ralph-Waldo-Emerson

Musik är den fattiges poesi. .

#5034 Ralph-Waldo-Emerson

Alla sjukdomar blir så småningom en: ålderdom. .

#5393 Ralph-Waldo-Emerson

Det är den förträfflige läsaren som skapar den förträffliga boken. .

#5919 Ralph-Waldo-Emerson

Vad är en tidning annat än en snyltgäst eller ett påhitt för att hjälpa oss att glömma? .

#6064 Ralph-Waldo-Emerson

Kan någon erinra sig en tid, då tiderna inte var hårda och pengarna inte små. .

#6178 Ralph-Waldo-Emerson

Institutionen är människans förlängda skugga. .

#6929 Ralph-Waldo-Emerson

Skönhet kan kännas, den kan frambringas men den kan inte förklaras. .

#6930 Ralph-Waldo-Emerson

Om vi så åkte världen runt för att söka skönheten finner vi den inte om vi inte bär den inom oss. .

#6931 Ralph-Waldo-Emerson

Kärlek till skönhet är smak. Skapandet av skönhet är konst. .

#7659 Ralph-Waldo-Emerson

Konversation är en konst där varje människa har alla andra som konkurrenter. .

#8328 Ralph-Waldo-Emerson

sanningen är utan tvivel vacker, men det är även lögnen .

#8329 Ralph-Waldo-Emerson

Sanning är vackert, utan tvivel; men så är även lögner .

#8501 Ralph-Waldo-Emerson

Vad många av oss mest av allt behöver, är någon som får oss att göra vad vi kan. .

#8502 Ralph-Waldo-Emerson

Gör det som du är rädd för, och din fruktan ska försvinna. Utför handlingen, och du ska få kraft. Låt bli att utföra den, och kraften ska tas ifrån dig. .

#8589 Ralph-Waldo-Emerson

En kreativ ekonomi är bränslet till praktfullhet. .

#8891 Ralph-Waldo-Emerson

Gör vad du fruktar och din fruktan kommer att dö. .

#9012 Ralph-Waldo-Emerson

Många skulle komma till himlen med hälften av det besvär med vilket de tar sig helvetet. .

#9013 Ralph-Waldo-Emerson

Den religion som är rädd för vetenskapen vanärar Gud och begår självmord. .

#9100 Ralph-Waldo-Emerson

Naturen och böcker tillhör de ögon som betraktar dem. .

#9312 Ralph-Waldo-Emerson

Varje revolution var först en tanke i en mans sinne. .

#9868 Ralph-Waldo-Emerson

Folk må intagas i små doser. .

#9988 Ralph-Waldo-Emerson

Som tvåa efter upphovsmannen till ett bra uttalande kommer den som citerar honom. .

#9989 Ralph-Waldo-Emerson

Jag avskyr citat. .

#10427 Ralph-Waldo-Emerson

Tålamod och styrka övervinner .

#10963 Ralph-Waldo-Emerson

Dygdens enda belöning är dygden; enda sättet att få en vän är att vara en. .

#11039 Ralph-Waldo-Emerson

Jag hatar citat. Berätta för mig vad du vet. .

#11326 Ralph-Waldo-Emerson

Alla bra talare började som dåliga talare. .

#11374 Ralph-Waldo-Emerson

Förlåtelse är den doft violen sprider på klacken som krossar den. .

#11883 Ralph-Waldo-Emerson

Var inte för feg och lättanstötlig i dina handlingar. Hela livet är en erfarenhet. .

#12835 Ralph-Waldo-Emerson

Utan entusiasm har det aldrig uppnått något stort. .

#12836 Ralph-Waldo-Emerson

Utan begeistring har aldrig något stort blivit gjort. .

#12837 Ralph-Waldo-Emerson

Inget stort har någonsin åstadkommits utan entusiasm .

#12838 Ralph-Waldo-Emerson

Ingenting stort har någonsin uppnåtts utan entusiasm. .

#13493 Ralph-Waldo-Emerson

Att vara stor är att vara missförstådd. .

#13494 Ralph-Waldo-Emerson

Att vara stor är att bli missförstådd .

Ralph-Waldo-Emerson citat , citaten Ralph-Waldo-Emerson, citaten Ralph-Waldo-Emerson

nästa