Publilius-Syrus citat

Här kan du hitta och ladda ner citat Publilius-Syrus

Publilius-Syrus citationstecken, tankar, aforismer, ord, förklaringar

#3090 Publilius-Syrus

Vill du fred, håll dig beredd för krig. .

#3219 Publilius-Syrus

En vänskap som upphör har aldrig börjat. .

#5044 Publilius-Syrus

En del mediciner är värre än sjukdomen. .

#5121 Publilius-Syrus

Ingen vet vad han kan innan han försöker. .

#6462 Publilius-Syrus

Skyll aldrig ditt andra skeppsbrott på havet. .

#6463 Publilius-Syrus

Framgångar ger vänner, motgångar prövar dem .

#7696 Publilius-Syrus

Tankarnas smärta är värre än kroppens. .

#8722 Publilius-Syrus

De olyckliga tänker antingen för mycket eller för litet. .

#9531 Publilius-Syrus

Alla kan hålla i rodret när sjön vilar stilla. .

#10199 Publilius-Syrus

Lätt är att finna lyckan, svårt att behålla den. .

#14041 Publilius-Syrus

Ett gott rykte är mer värt än pengar. .

#14964 Publilius-Syrus

Den ene dagen är den andras lärare .

#14965 Publilius-Syrus

Varje dag skall levas som om den vore den sista .

#15191 Publilius-Syrus

Alla kan hålla i rodret när havet är lugnt. .

#15286 Publilius-Syrus

Det är bara den okunnige som föraktar bildning. .

#15434 Publilius-Syrus

Tillit återvänder aldrig när den en gång försvunnit .

#15906 Publilius-Syrus

En god hälsa och ett sunt förnuft är två av livets största välsignelser. .

#16113 Publilius-Syrus

fattigdom vill ha mycket; men girighet, allt. .

#16506 Publilius-Syrus

En vänskap som kan ta slut har egentligen aldrig börjat. .

#16507 Publilius-Syrus

Det finns inte mycket i livet som är lika vackert som vänskapen och inte heller mycket som är mer ovanligt. .

#16865 Publilius-Syrus

Ett bra namn är det bästa man kan ärva. .

#18100 Publilius-Syrus

Den enda som kan läka kärlekssår är den som orsakat dem. .

Publilius-Syrus citat , citaten Publilius-Syrus, citaten Publilius-Syrus

nästa