Platon citat

Här kan du hitta och ladda ner citat Platon

Platon citationstecken, tankar, aforismer, ord, förklaringar

#2615 Platon

Visa män talar för att de har något att säga; dårar för att de måste säga något. .

#4724 Platon

Straffet för att låta bli att delta i det politiska livet, är att man blir regerad av människor underlägsna en själv. .

#4725 Platon

Kännetecknet för en dålig regering är att den oupphörligen stiftar lagar för fler och fler bagateller. .

#4726 Platon

De som är för smarta att engagera sig i politik blir straffade genom att bli styrda av de som är dummare. .

#4727 Platon

Demokrati uppmuntrar majoriteten att avgöra sådant som majoriteten själv är okunnig om. .

#4909 Platon

Grundvalen för musik är kunskapen om harmonins och rytmens erotik. .

#5550 Platon

Pojkar: av alla vilda djur de svåraste att styra. .

#5655 Platon

Demokrati är en tillfredställande regeringsform, full av omväxling och förvirring, som fördelar ett slags jämlikhet till både jämlika och ojämlika. .

#5656 Platon

Demokrati är en charmerande regeringsform, full av omväxling och förvirring, som fördelar en slags likhet till både lika och olika. .

#6951 Platon

Skönheten med stil, harmoni, elegans och god rytm är beroende av enkelhet. .

#7136 Platon

Filosofi är den ljuvaste musik. .

#7824 Platon

Att tillfoga någon orätt är mer förnedrande än att lida en oförrätt. .

#7932 Platon

Egoism är ett uttryck av att människor fundamentalt har missförstått vad det betyder att vara människa. .

#8545 Platon

Den högsta graden av ren tanke tänks i matematik. .

#8607 Platon

När någon talar illa om dig; lev så att ingen tror dem. .

#9040 Platon

Är människan måttlig och förnöjsam, så är inte ålderdomen någon tung börda: är hon det inte, så är också ungdomen fylld med besvär. .

#9202 Platon

Jag har stor glädje av att prata med de äldre. De har tillryggalagt den vägen vi alla ska gå och vet var den är ojämn och svår och var den är jämn och lätt. .

#10487 Platon

En hund har en filosofs själ. .

#10702 Platon

det finns två saker som en människa aldrig borde vara vred på. Saker man kan göra något åt, och saker man inte kan göra något åt .

#11672 Platon

Vinälskare finner alltid en eller annan anledning till att prisa vilket vin som helst. .

#11911 Platon

Goda gärningar ger oss själva styrka och inspirerar goda gärningar hos andra. .

#12870 Platon

Arbetsfördelningen måste ske efter kunskap och skicklighet, inte efter kön. Visar en kvinna att hon kan styra ett samhälle, så låt henne göra det. Visar en man att han bara duger till att diska tallrikar, så låt honom då göra det arbete som naturen har bestämt för hans del. .

#13503 Platon

Ingen lag eller förordning är mäktigare än förståelsen. .

#13674 Platon

Sjukdom är inget hinder. Tvärtom gör det människan till tänkare. .

#15192 Platon

Av alla djur är pojken den mest svårhanterliga. .

#15854 Platon

Berörd av kärleken blir var och en poet. .

#15907 Platon

För mycket uppmärksamhet på sin hälsa är ett hinder för lärandet, för upptäckter eller andra typer av studier. .

#15908 Platon

Att fokusera på hälsan kan vara det största hindret till ett bra liv. .

#16136 Platon

För inget - varken födelse, rikedom, ära kan uppstå i människan sinne - de principer som ska leda vägen from ungdomens drömmar till ett ärofyllt och underbart liv, såsom kärleken kan .

#16283 Platon

Man kan förstå mer om en person efter en timmes lek, än efter ett års konverserande. .

#16284 Platon

Du kan lära dig mer om en människa under en timmes lek än under ett år av konversationer. .

#16802 Platon

Även gudarna älskar skämt. .

#16860 Platon

Kärleken är blind. .

#16997 Platon

Början är den viktigaste delen av arbetet. .

#16998 Platon

Sanning är början av varje bra ting, både i himmel och på jord; och han, som skulle är välsignad, och lyckligt bör vara från första en partaker av sanning, for därefter kan han litas på .

#17662 Platon

Rättvisa är att ha och att göra vad som är ens eget. .

#17738 Platon

Poesi kommer närmare sanningen än historien. .

#17941 Platon

Var snäll, för alla du möter genomgår en jobbigare situation. .

Platon citat , citaten Platon, citaten Platon

nästa