Ordspråk-från-Sverige citat

Här kan du hitta och ladda ner citat Ordspråk-från-Sverige

Ordspråk-från-Sverige citationstecken, tankar, aforismer, ord, förklaringar

#1793 Ordspråk-från-Sverige

Är det en pistol du har i fickan, eller är du bara glad att se mig? .

#1801 Ordspråk-från-Sverige

Modershanden är mjuk, även när den slår. .

#1822 Ordspråk-från-Sverige

Före giftermålet är kvinnorna ledsna för att det inte finns någon man i deras liv. Efter giftermålet är de ledsna för att det inte finns något liv i deras man. .

#1832 Ordspråk-från-Sverige

Det är ingen idé att kosta på karlar en dyrbar utbildning, för så fort de är färdiga gifter de sig och får barn. .

#2661 Ordspråk-från-Sverige

Retar du upp dig på ting som är små, så är du väl inte större än så. .

#2664 Ordspråk-från-Sverige

Mäns lärdom kommer från böcker, kvinnors från naturen. .

#2682 Ordspråk-från-Sverige

Efteråt är alla kloka. .

#2695 Ordspråk-från-Sverige

Bekymra dig inte över gamla problem. Det kommer snart nya .

#3258 Ordspråk-från-Sverige

En fiende är för mycket, hundra vänner för få. .

#3327 Ordspråk-från-Sverige

Storätaren gräver sin grav med tänderna. .

#3351 Ordspråk-från-Sverige

I brist på bröd äter man limpa. .

#3352 Ordspråk-från-Sverige

Hårt bröd gör kinden röd. .

#3372 Ordspråk-från-Sverige

Av allt vin är den irländska spriten bäst. .

#3998 Ordspråk-från-Sverige

Vinet spärrar upp alla fönster i huvudet, så att vettet kan flyga ut. .

#4343 Ordspråk-från-Sverige

Kvinnans liv blir mer och mer likt mannens, men i klädseln skiljer hon sig från honom. .

#4813 Ordspråk-från-Sverige

Ungdom är något härligt. Jag finner det bara idiotiskt att anförtro den åt barnen som inte vet hur man ska handskas med den. .

#4824 Ordspråk-från-Sverige

Han är inte bara "en liten pojke!" Han är ett stresstest på två ben! .

#5003 Ordspråk-från-Sverige

Ungdomen är ett förgängligt ting, det är så sant som det är skrivet. Ålderdomen däremot, den räcker resten av livet. .

#5004 Ordspråk-från-Sverige

Ungdom går i flock, mandom går i par, ålderdom går ensam. .

#5005 Ordspråk-från-Sverige

Ung hustru hjälper gammal man till graven. .

#5046 Ordspråk-från-Sverige

Vänner av stora ord: närsynta. .

#5412 Ordspråk-från-Sverige

Man kan inte öppna en bok utan att lära någonting. .

#5994 Ordspråk-från-Sverige

Inte ens en hund springer bort från sitt tält. .

#6088 Ordspråk-från-Sverige

Kvällen kommer, även om man inte önskar det. .

#6199 Ordspråk-från-Sverige

För att bli framgångsrik behöver man bara promenera på de gamla idéernas kyrkogård. .

#6263 Ordspråk-från-Sverige

Den som inte gör dumheter som ung, han gör dem som gammal. .

#6862 Ordspråk-från-Sverige

Det krävs pengar för att göra pengar, eftersom du måste kopiera dem exakt. .

#7247 Ordspråk-från-Sverige

Problemet med att vara fattig är att det upptar hela ens tid. .

#8213 Ordspråk-från-Sverige

Säg det med blommor! .

#8650 Ordspråk-från-Sverige

Man ska inte gå över ån efter vatten. .

Ordspråk-från-Sverige citat , citaten Ordspråk-från-Sverige, citaten Ordspråk-från-Sverige

nästa