Niccolò-Machiavelli citat

Här kan du hitta och ladda ner citat Niccolò-Machiavelli

Niccolò-Machiavelli citationstecken, tankar, aforismer, ord, förklaringar

#4559 Niccolò-Machiavelli

Inget är så svårt att genomföra, har så ringa utsikt till framgång eller är så farligt att hantera som införandet av en ny tingens ordning. .

#8720 Niccolò-Machiavelli

När olyckan når dig, som en gång säkert sker, så svälj den som en medicin helt hastigt ner; vad den är dum som känner vad den smakar. .

#9530 Niccolò-Machiavelli

När han tar en stat i besittning bör erövraren väl övertänka de stränga åtgärder som kan bli nödvändiga och sedan utföra dem i ett enda slag ... alla grymheter bör begås på en enda gång. .

#11567 Niccolò-Machiavelli

Stor blygsamhet finner man alltid tillsammans med framstående karaktärer. .

#12454 Niccolò-Machiavelli

Den första metoden att gissa intelligensen hos en härskare, är att se på dem han har omkring sig. .

#12455 Niccolò-Machiavelli

Det första sättet att bedöma en härskares intelligens är att betrakta männen omkring honom. .

Niccolò-Machiavelli citat , citaten Niccolò-Machiavelli, citaten Niccolò-Machiavelli