Napoleon-Bonaparte citat

Här kan du hitta och ladda ner citat Napoleon-Bonaparte

Napoleon-Bonaparte citationstecken, tankar, aforismer, ord, förklaringar

#2571 Napoleon-Bonaparte

Den ende, som är klokare än vem som helst, är alla och envar. .

#3498 Napoleon-Bonaparte

Historien är den version av det förflutna som folk har enats om. .

#3499 Napoleon-Bonaparte

historian är bestämd efter troliga lögner .

#3500 Napoleon-Bonaparte

Historia är den version av gångna tiders händelser som folk bestämt sig för att enas om. .

#3501 Napoleon-Bonaparte

Historia är versionen av tidigare händelser som människor bestämt sig för att komma överens om .

#4715 Napoleon-Bonaparte

Tio personer som pratar för mer väsen än tiotusen som står tysta. .

#4716 Napoleon-Bonaparte

I politik är enfaldighet inget handikapp. .

#5036 Napoleon-Bonaparte

I framtiden kommer läkarna att ställas till svars för fler liv än till och med vi generaler. .

#5870 Napoleon-Bonaparte

Det finns endast två makter i världen, svärdet och anden. I det långa loppet kommer svärdet alltid att besegras av anden. .

#6226 Napoleon-Bonaparte

När man gör dumheter bör man i alla fall lyckas med dem. .

#7497 Napoleon-Bonaparte

Avbryt aldrig din fiende när han är på väg att begå ett misstag. .

#7498 Napoleon-Bonaparte

Avbryt aldrig din fiende medan han begår ett misstag. .

#8506 Napoleon-Bonaparte

Ta dig tid att planera, men när tiden för handling har kommit sluta fundera och kasta dig in. .

#9320 Napoleon-Bonaparte

Revolution är en idé, som har funnit sina bajonetter .

#11470 Napoleon-Bonaparte

Den som kan smickra kan också förtala. .

#15738 Napoleon-Bonaparte

Storhet är ingenting utan varaktighet .

#17958 Napoleon-Bonaparte

Det stora beviset på galenskap är disproportion av sin design till ett medel. .

Napoleon-Bonaparte citat , citaten Napoleon-Bonaparte, citaten Napoleon-Bonaparte

nästa