Marcel-Achard citat

Här kan du hitta och ladda ner citat Marcel-Achard

Marcel-Achard citationstecken, tankar, aforismer, ord, förklaringar

#388 Marcel-Achard

När en kvinna skall välja mellan kärlek och rikedom försöker hon alltid välja båda delarna. .

#389 Marcel-Achard

När en kvinna kommer i de kritiska åren blir hon okritisk. .

#390 Marcel-Achard

Kvinnor har en särskild känsla för matematik. De delar sin ålder med hälften, fördubblar priset på sina kläder och lägger alltid till minst fem år i ålder på sin bästa vän. .

#391 Marcel-Achard

Kvinnor faller först när de redan har snubblat flera gånger. .

#392 Marcel-Achard

Inget i denna världen är så uppmärksamt, så koncentrerat och så alltomfattande som en kvinnas flyktiga blick på sin rival. .

#393 Marcel-Achard

Alla förförare vet att man skall viska till kvinnor, för ju lägre man talar, desto uppmärksammare lyssnar de. .

#1299 Marcel-Achard

Inget här i världen är så uppmärksamt och så koncentrerat som en kvinnas flyktiga blick på sin rival. .

#1735 Marcel-Achard

Goda kvinnor är bättre än goda män. Onda kvinnor är ondare än onda män. .

#2738 Marcel-Achard

Den kloka kvinnan frågar inte var hennes man har varit, en klok kvinna vet det. .

#4277 Marcel-Achard

Modet är ett charmfullt tyranni av kort varaktighet. .

#5150 Marcel-Achard

Kärleken börjar med en belägring och slutar som ett ställningskrig. .

#9124 Marcel-Achard

En klok kvinna frågar inte var hennes man har varit. En klok kvinna vet det. .

#9705 Marcel-Achard

Grannar är de examensprov som livet förelägger oss. .

#9813 Marcel-Achard

Hoppet är ett slags läkemedel som visserligen inte botar, men som i gengäld tillåter att man lider länge. .

#9814 Marcel-Achard

Hoppet är ett av dessa läkemedel som inte botar men tillåter oss att lida längre. .

#15781 Marcel-Achard

Ånger är det fasta beslutet att inte efterlämna några fingeravtryck nästa gång. .

Marcel-Achard citat , citaten Marcel-Achard, citaten Marcel-Achard

nästa