Konrad-Adenauer citat

Här kan du hitta och ladda ner citat Konrad-Adenauer

Konrad-Adenauer citationstecken, tankar, aforismer, ord, förklaringar

#1043 Konrad-Adenauer

Vi lever alla under samma himmel, men vi har inte alla samma horisont. .

#1046 Konrad-Adenauer

Det finns två sätt att få politisk framgång. Antingen anpassar man sig, eller så ger man efter. .

#3437 Konrad-Adenauer

Historia är summan av allt som inte borde ha hänt. .

#3438 Konrad-Adenauer

Historia är slutsumman av alla de ting som kunde ha undvikits. .

#3956 Konrad-Adenauer

Det enda sättet att samsas med en tiger är att låta den äta upp en. .

#4674 Konrad-Adenauer

Inte heller i politiken fäster man något avseende vid om en tax kissar på ens klack. .

#4676 Konrad-Adenauer

Det finns två vägar till politisk framgång. Antingen anpassar man sig eller också ger man efter. .

#8300 Konrad-Adenauer

Jag känner flera sorters sanning: den enkla, den rena och den rena och rama. .

#12433 Konrad-Adenauer

När man ser på det faktum att Gud begränsade människans intelligens så verkar det orättvist att han inte också begränsade dess dumhet. .

#12434 Konrad-Adenauer

Med beaktande av att Gud begränsade människans intelligens, förefaller det orättvist att Han inte också begränsade hennes enfald. .

#12724 Konrad-Adenauer

Vid placeringen kring regeringsbordet bör man se till att man såvitt möjligt alltid sätter en vild och en tam elefant bredvid varandra. .

#14200 Konrad-Adenauer

Alla mänskliga organ blir trötta någon gång, bara inte tungan. .

#15865 Konrad-Adenauer

Vi lever alla under samma himmel, men alla har inte samma horisont. .

Konrad-Adenauer citat , citaten Konrad-Adenauer, citaten Konrad-Adenauer

nästa