Gabriel-Laub citat

Här kan du hitta och ladda ner citat Gabriel-Laub

Gabriel-Laub citationstecken, tankar, aforismer, ord, förklaringar

#628 Gabriel-Laub

Man bör inte sova med främmande kvinnor. Kvinnor man sover med är dock inte alldeles främmande. .

#715 Gabriel-Laub

Det värsta sättet att förtrycka en kvinna är att begära av henne att hon skall ersätta alla andra kvinnor. .

#1393 Gabriel-Laub

Med pengar och vackra ord kan man komma långt hos en kvinna och i nödfall kan man utelämna de vackra orden. .

#2003 Gabriel-Laub

Människor som talar högtidligt som marmorpelare med djupt inhuggna inskriptioner avslöjar sig ofta som reklampelare där tiden klistrats för med affischer. .

#2039 Gabriel-Laub

Att människan är den ädlaste varelsen framgår redan av att ingen annan varelse ännu har motsagt henne. .

#2372 Gabriel-Laub

Om du ljuger gång efter annan se till att dina lögner inte motsäger varandra. .

#2912 Gabriel-Laub

Sålunda talar karriären: Du må inga andra gudar hava jämte mig. .

#2965 Gabriel-Laub

Ett virus är ett latinskt ord som av läkare översätts med inte katten vet jag. .

#3112 Gabriel-Laub

Kämpa för den bortersta byn, om du vill behålla den närmaste. .

#3113 Gabriel-Laub

Krigslycka är tusentals dödade och lemlästade. .

#3129 Gabriel-Laub

Fred är det när man skjuter någon annanstans. .

#3132 Gabriel-Laub

En pacifist är en människa som kämpar mot alla utom mot sina fiender. .

#3799 Gabriel-Laub

Även manschauvinister tycker om kvinnorörelser. .

#3817 Gabriel-Laub

När man ser sig om på män i allmänhet inser vem som helst att Gud aldrig menade att kvinnor skulle vara särskilt nogräknade. .

#3837 Gabriel-Laub

Många män glömmer efterrätten i kärleken. Det är synd, för de flesta kvinnor är gottegrisar. .

#3841 Gabriel-Laub

Mannen har tre huvuden; ett med hjärna, ett utan hjärna och ett som vill gärna. .

#4732 Gabriel-Laub

Varför går humoristerna inte in i politiken? Jo, därför att de bara uppskattar goda kvickheter. .

#4767 Gabriel-Laub

I kärlek och politik är man trogen när man inte kan vara något annat. .

#5421 Gabriel-Laub

Att skriva en bok är det enda brott där gärningsmannen anstränger sig för att efterlämna spår. .

#5698 Gabriel-Laub

Demokrati det är det bästa, om man är en av de flesta. .

#7431 Gabriel-Laub

Moralen är etikens praxis. .

#7451 Gabriel-Laub

Absolut moral: Allt är förbjudet. .

#7938 Gabriel-Laub

Man kanske skulle tillåta sig att vara precis så egoistisk att ingen sörjer en när man dör. .

#7948 Gabriel-Laub

Det finns i alla fall en kärlek som man alltid förblir trogen; egenkärleken. .

#8454 Gabriel-Laub

Många har så mycket klassmedvetande att de skulle kunna sälja det på rea. .

#8547 Gabriel-Laub

Vi skapar miljonerna, säger nollorna. .

#9329 Gabriel-Laub

Revolutioner är de skandalösa tidsavsnitt där sanningen går naken över gatan utan att polisen vågar ingripa. .

#9570 Gabriel-Laub

Stanna upp, tänk efter, gör sen vad fan du vill. .

#9727 Gabriel-Laub

När Gud kommer med döden kommer fan med arvingarna. .

#9801 Gabriel-Laub

Hoppet: en vaken mans dröm. .

#9996 Gabriel-Laub

Aforismer är som vattendroppar; var för sig är de ingenting, men tillsammans är de ett hav. .

#10174 Gabriel-Laub

Idealist: En människa som tror att man skall tro. .

#10175 Gabriel-Laub

Idealist: En människa som avstår från sina ideal utan ersättning. .

#10231 Gabriel-Laub

Kapitalismens svaghet är att den inte har någon doktrin om människans värdighet. Marxismens svaghet är att den inte har någon doktrin om människans begränsningar. .

#10528 Gabriel-Laub

Optimisterna driver oss till pessimism därför att deras förväntningar nästan aldrig går i uppfyllelse. Endast pessimisterna, vilkas förutsägelser heller inte alltid bekräftas, skänker oss en smula optimism. .

#10885 Gabriel-Laub

Satiren överdriver. Den ser inte människorna riktigt så små som de är. .

#10887 Gabriel-Laub

Satiren är en evig konst. Även om människorna plötsligt blev till änglar skulle deras änglaaktighet vara löjlig. .

#10890 Gabriel-Laub

Satir är logik fylld av retsamheter. .

#11730 Gabriel-Laub

Masken är den enda del av ansiktet som människan själv skaffar sig. .

#11763 Gabriel-Laub

Diktaturen fråntar människorna alla rättigheter, mer kan den inte göra. Demokratin ger människorna alla rättigheter, mer kan den inte göra. .

#11812 Gabriel-Laub

Optimisterna driver oss till pessimism därför att deras förväntningar nästan aldrig går i uppfyllelse. Endast pessimisterna, villkas förutsägelser heller inte alltid bekräftas, skänker oss en smula optimism. .

#12240 Gabriel-Laub

Demokrati - det enda samhällsskick som kan avskaffas på demokratisk väg. .

#13229 Gabriel-Laub

Masochism på andra människors bekostnad är sadism. .

#13991 Gabriel-Laub

Citat är bättre än argument. Man kan få övertaget i en diskussion utan att ha överbevisat motståndaren. .

#14470 Gabriel-Laub

Inom varje satiriker bor en lyriker. Man tar honom i kragen och för ned honom på jorden igen. .

#14472 Gabriel-Laub

En satiriker är en moralist som vet att moralen är en sköka. .

#14482 Gabriel-Laub

Satirikerna är vetenskapsmännens värsta konkurrenter. De vet allt på förhand. .

Gabriel-Laub citat , citaten Gabriel-Laub, citaten Gabriel-Laub

nästa