Frithiof-Brandt citat

Här kan du hitta och ladda ner citat Frithiof-Brandt

Frithiof-Brandt citationstecken, tankar, aforismer, ord, förklaringar

#2098 Frithiof-Brandt

Samtiden ser lättast det nya i konsten, eftervärlden det eviga. .

#2256 Frithiof-Brandt

All lögn är djupast sett nödlögn. Men nöden varierar. .

#3157 Frithiof-Brandt

I vänskap som ebbat ut ligger det ofta mer smärta än i vänskap som plötsligt brutits. .

#3429 Frithiof-Brandt

Med åren fylls man mer och mer av sin egen historia. Till sist är man inte något annat. .

#3430 Frithiof-Brandt

Historien bevisar ingenting, men visar åtskilligt. .

#4398 Frithiof-Brandt

Don Juan är det extrema exemplet på hur högt mannen kan älska kvinnan utan att bry sig om henne. .

#4980 Frithiof-Brandt

Ju äldre man blir, desto svårare att le framför apburen. .

#5101 Frithiof-Brandt

Det var kanske inte så svårt att känna sig själv, om det var lättare att erkänna sitt jag. .

#5801 Frithiof-Brandt

Den som har ordet i sin makt , tror ofta samma om tanken .

#5803 Frithiof-Brandt

ord, som inte lägger till, drar ifrån. .

#7387 Frithiof-Brandt

Vad moral är märker man starkast när man bryter med den av moraliska skäl. .

#8961 Frithiof-Brandt

Många har svårt att förstå vilken glädje andra kan ha av livet. .

#9264 Frithiof-Brandt

Varje ny generation finner föräldrarnas smak fasansfull. .

#9401 Frithiof-Brandt

Män som i framskriden ålder spelar unga synes företrädesvis vara de som ingen ungdom haft. .

#11656 Frithiof-Brandt

Av sina illusioner känner man bara de brustna .

#12206 Frithiof-Brandt

Demokratin får inte gå så långt att man i familjen röstar om vem som är far. .

#13079 Frithiof-Brandt

I besvikelsen ser man bäst vad man väntade sig. .

#13999 Frithiof-Brandt

En god aforism avslöjar människan, en dålig avslöjar författaren. .

#15185 Frithiof-Brandt

Goda aforismer avslöjar människan, dåliga författaren. .

#16635 Frithiof-Brandt

Att få det som fyller ens tid att också fylla ens liv, är livskonst. .

#17064 Frithiof-Brandt

Lidenskapen löper av med många, förnuftet med flera. .

Frithiof-Brandt citat , citaten Frithiof-Brandt, citaten Frithiof-Brandt

nästa